Získajte tých najlepších zamestnancov vďaka odmenám

Diferencované zamestnanecké odmeny a organizačné štruktúry odmeňovania vám umožnia pritiahnuť a udržať si talenty.
 

Spravodlivé, presné a efektívne odmeňovanie

Navrhujte a poskytujte prispôsobené mzdové programy pre globálnych a lokálnych zamestnancov v jednej aplikácii.
 

Flexibilný program benefitov

Organizácia získa možnosť riadiť a poskytovať jedinečný program benefitov, ktorý je v súlade s poslaním a cieľmi.
 

Strategické riadenie miezd

Zabezpečte presný a efektívny proces riadenia miezd, ktorý dodržiava lokálne daňové a mzdové predpisy.
 

Efektívne programy odmeňovania predajcov

Ovplyvňujte správanie predajcov zosúladením motivačných odmien s celkovou stratégiou.
 

Zaujímavosti

Víťazstvo v bitke o talenty využívaním diferencovaných miezd a benefitov
Pozrite sa, ako sa dá vytvoriť úspešný program zamestnaneckých odmien pomocou technológie HCM.
MoneyGram International a Oracle HCM
Spoločnosť MoneyGram International nasadila škálovateľné viacjazyčné riešenie riadenia ľudského kapitálu (HCM), ktoré zamestnancom, manažérom a tímu HR poskytuje jediný pravdivý zdroj všetkých dát HR.
Celkový index riadenia odmeňovania
Efektívne odmeňovanie má vplyv na hlavnú výzvu, ktorej čelia oddelenia ľudských zdrojov: udržať produktivitu, spokojnosť a motiváciu zamestnancov.
Oracle Cloud Day
Budúcnosť je v cloude. Ale ako sa tam úspešne dostať? Zistite na podujatí Oracle Cloud Day.
Definujeme budúcnosť financií, HR a zásobovacieho reťazca
Konferencia Modern Business Experience kombinuje obsah konferencií Modern Finance Experience, Oracle HCM World a Modern Supply Chain Experience do jedného podujatia zameraného na poznatky v oblasti rozvoja kariéry a vytváranie sietí.
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud