Oracle Work Life Solutions Cloud

Work Life Solutions na stimuláciu zapojenia zamestnancov

Produktivitu a zapojenie zamestnancov dokážete zvýšiť, ak im pomôžete zosúladiť pracovný a osobný život. Pozrite sa, ako spoločnosť Baylor Scott and White Health efektívne využíva Oracle HCM a Work Life Solutions na vytvorenie úspešného pracoviska.
 

Dosahovanie lepších výsledkov

Získajte prístup k skrytému talentu vlastného personálu a rozvíjajte efektívnejšiu spoluprácu medzi zamestnancami.
 

Zapojenie pracovnej sily

Poskytujte inovatívne technológie, ktoré umožnia zamestnancom integrovať pracovný a osobný život.
 

Rozvoj zamestnancov

Pomôžte zamestnancom prevziať zodpovednosť za vlastnú kariéru – spojte ich s mentormi a zviditeľnite ich talent v celej organizácii.
 

Pritiahnutie najlepších talentov

Prejavte záväzok organizácie podporovať zapojenie zamestnancov prostredníctvom wellness programov, výberu mentorov, priateľských súťaží a pomoci oddelenia HR, keď to zamestnanec najviac potrebuje.
 

Zaujímavosti

Work Life Solutions zlepšuje zapojenie zamestnancov
Iniciatívy profesionálneho a osobného rozvoja vám umožnia stimulovať zapojenie zamestnancov.
DriveStream o dôležitosti služby Oracle Work Life Solutions
Spoločnosť Drivestream, popredný dodávateľ konzultačných služieb v oblasti manažmentu a IT, diskutuje o význame služby Oracle Work Life Solutions, ktorá pomáha udržiavať angažovanosť a vysokú produktivitu zamestnancov.
Definujeme budúcnosť financií, HR a zásobovacieho reťazca
Konferencia Modern Business Experience kombinuje obsah konferencií Modern Finance Experience, Oracle HCM World a Modern Supply Chain Experience do jedného podujatia zameraného na poznatky v oblasti rozvoja kariéry a vytváranie sietí.
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud