Integrované cloudové aplikácie a platformové služby

 

Váš partner v cloude

Spoločnosť Oracle pomáha zákazníkom vyvíjať strategické plány a rozvíjať ich cestu do cloudu z akejkoľvek pozície: nové nasadenia cloudu, pôvodné prostredia a hybridné implementácie. Vďaka úplnému a integrovanému prístupu spoločnosti Oracle je pre jej zákazníkov jednoduché začať pracovať v cloude a ešte jednoduchšie spolu s rastom ich podnikania expandovať.
 
Aplikačný balík, platforma a infraštruktúra spoločnosti Oracle využívajú najnovšie aj vznikajúce technológie – vrátane umelej inteligencie (AI), automatizácie platformy, strojového učenia, technológie blockchain a internetu vecí (IoT) – spôsobom, ktorý vytvára obchodnú diferenciáciu pri nižších nákladoch, vyšší výkon a výhody pre zákazníkov.

Integrovaná autonómna cloudová platforma

Služba Oracle Cloud Platform dáva vývojárom, odborníkom v oblasti IT a riadiacim pracovníkom podnikov možnosť vyvíjať, rozširovať, spájať a zabezpečovať cloudové aplikácie, zdieľať dáta a získavať prehľady o aplikáciách a zariadeniach. Spoločnosti teraz majú k dispozícii cloudovú platformu, ktorá sa sama riadi, opravuje a zabezpečuje, a vďaka najkomplexnejším a najotvorenejším ponukám PaaS (platforma ako služba) tak môžu rýchlejšie inovovať, zvyšovať produktivitu, znižovať náklady a využívať vylepšené funkcie zabezpečenia. Služba Oracle Cloud Platform ponúka rovnaké možnosti v cloude aj v lokálnom prostredí pre najširší výber a flexibilný prístup.
 
Infraštruktúra ako služba (IaaS) spoločnosti Oracle umožňuje firmám zvládať ľubovoľnú záťaž v cloude, čo pomáha zvyšovať obchodnú hodnotu a produktivitu. Oracle Cloud Infrastructure zahŕňa počítačové, úložné, sieťové, kontajnerové a ďalšie služby vrátane nástrojov na migráciu, ktoré organizáciám zjednodušujú migráciu lokálnych záťaží do cloudu.

Inteligentné cloudové aplikácie

Kompletný balík cloudových aplikácií spoločnosti Oracle umožňuje firmám všetkých veľkostí pripojiť vlastné firemné operácie kedykoľvek, kdekoľvek a z akéhokoľvek zariadenia. Do aplikácií sú integrované moderné osvedčené postupy a inteligencia založená na dátach. Zákazníci si môžu predplatiť viac ako tisíc aplikácií SaaS (softvérov ako služba) vrátane plánovania podnikových zdrojov, riadenia výkonu podniku, riadenia zásobovacieho reťazca, manažmentu ľudského kapitálu a zákazníckej skúsenosti. Podnikové aplikácie spoločnosti Oracle podporujú všetky typy cloudových scenárov, čím umožňujú zákazníkom pripojenie k iným cloudovým službám a integráciu s existujúcimi systémami.

Vznikajúce technológie pre podnik

Spoločnosť Oracle vyvíja funkcie v oblasti AI, strojového učenia, rozšírenej reality, technológie blockchain, IoT a technológií ľudského rozhrania, ktoré sú navrhnuté tak, aby umožnili zákazníkom využívať najnovšie technológie a rozvíjať vlastné inovatívne produkty a služby.
 
Spoločnosť Oracle ako priekopník v platformách IoT využíva podnikovú AI v spojení s IoT, aby pomohla zákazníkom pri správe fyzických aktív a zvyšovaní produktivity zamestnancov. Technológia blockchain sa používa v oblastiach ako lojalita zákazníkov, obstarávanie a správa identity.
 
Našou trvalou ašpiráciou je stabilný technologický pokrok. Spoločnosť Oracle do výskumu a vývoja investuje nemalé finančné prostriedky: 6,2 miliardy USD za FR 2017.

Prezentácie vedúcich pracovníkov spoločnosti Oracle

Pozrite si najnovšie prezentácie vedúcich pracovníkov spoločnosti Oracle o všeobecných obchodných trendoch, inováciách cloudových aplikácií a pláne spoločnosti Oracle a o tom, ako sú služby spoločnosti Oracle rýchlejšie a lacnejšie ako služba Amazon Web Services.
Cloud: Transformácia. Inovácia. Základ.
Mark Hurd, CEO spoločnosti Oracle, sa na konferencii Oracle CloudWorld v New Yorku (2018) podelil o to, kde sa vo svete založenom na cloude nachádzame a kam smerujeme.
Služba Oracle Cloud a budúcnosť vášho podnikania
Thomas Kurian, prezident spoločnosti Oracle pre vývoj produktov, na konferencii Oracle CloudWorld v New Yorku (2018) popisuje ďalšiu generáciu noviniek spoločnosti Oracle v službách SaaS, PaaS a IaaS vrátane služby Oracle Autonomous Database, prvej samoriadiacej databázy na svete.
Služba Amazon Web Services je drahšia
Larry Ellison, CTO spoločnosti Oracle, predvádza, ako je služba Amazon Web Services 5- až 13-krát drahšia ako služba Oracle Cloud.

Zákazníci sa spoliehajú na službu Oracle Cloud

Vypočujte si, ako zákazníci opisujú transformáciu svojho podniku vďaka službe Oracle Cloud, ktorá im umožnila dosiahnuť konkurencieschopnosť vo veku digitálnych zmien.
Banka Lloyds modernizuje financie
Banka Lloyds hovorí o tom, prečo vymenila svoj 18-ročný zastaraný systém SAP za službu Oracle ERP Cloud – aby pripravila svoju technologickú platformu na budúcnosť, znížila náklady a vyťažila viac informácií zo svojich dát.
Spoločnosť DB Schenker štandardizuje globálne procesy predaja
DB Schenker, jedna z popredných globálnych logistických spoločností, nasadila službu Oracle Sales Cloud pre 7 000 používateľov v 71 krajinách – načas a v rámci rozpočtu.
Spoločnosť Dubai Airports používa službu Oracle PaaS na automatizáciu HR
Vypočujte si, ako spoločnosť Dubai Airports využíva službu Oracle Cloud Platform na plnú automatizáciu a skvalitnenie procesov správy životného cyklu zamestnancov.
Ako spoločnosť Hitachi mení pravidlá hry pomocou služby Oracle IaaS
Pozrite sa, ako služby Oracle Bare Metal Cloud Services poskytujú zákazníkom spoločnosti Hitachi tú najlepšiu cestu transformácie do cloudu.
Zlepšenie náboru
Spoločnosť Western Union poskytuje vďaka službe Oracle HCM pozitívnejšie skúsenosti a používateľsky prívetivejšie procesy pri náboroch.
Lepšie služby
Spoločnosť Kenya Airways vyriešila problémy s dátami zákazníkov a zlepšila používateľskú skúsenosť vďaka službe Oracle CX.
Riešenie problémov
Spoločnosť Noble Plastics prijíma inteligentné, adaptívne rozhodnutia vďaka informáciám zo služby Oracle IoT.
Exponenciálny rast
Spoločnosť Profound Medical zabezpečuje škálovateľnosť podniku vďaka vhodným nástrojom v službách Oracle ERP a SCM.
Prinášajú hodnotu
Spoločnosť Pandora využíva rýchlosť, škálovanie a flexibilitu služby Oracle Data Cloud na lepšie zacielenie reklám inzerentov.
Fungujú efektívnejšie
Spoločnosť Craftsy zvyšuje efektívnosť fakturácie, znižuje variabilné náklady a teší sa úsporám nákladov vďaka riešeniu Warehouse Management Cloud od spoločnosti Oracle.
Lepšie porozumeli zákazníkom
Spoločnosť Mack Trucks využíva na komunikáciu so zákazníkmi riešenie Oracle Social, ktoré zabezpečuje efektívnu a včasnú výmenu informácií.
Myslia dopredu
Vďaka riešeniam Oracle ERP a EPM dosiahla spoločnosť Boingo Wireless škálovateľnosť, ktorá firmu vyniesla na vyššiu úroveň.
MCH prechádza na cloudovú databázu Oracle
Spoločnosť MCH hovorí o mnohých výhodách prechodu do služby Oracle Database Cloud Service.
Veritone zrýchľuje nasadenie umelej inteligencie pomocou Oracle AppDev
Oracle Pipelines skracuje trvanie nasadzovania z týždňov na hodiny pre poprednú spoločnosť venujúcu sa výskumu umelej inteligencie.
Levi's hľadá v cloude od Oracle bezpečnosť
Spoločnosť Levi Strauss sa rozhodla pre služby Oracle CASB Cloud a Oracle Identity Management Cloud, ktoré spĺňajú jej nároky na bezpečnosť.
Safexpress eliminuje IT problémy vďaka riešeniu od Oracle
Tejto veľkej logistickej firme z Ázie sa vďaka riešeniu Oracle Management Cloud podarilo zlepšiť viditeľnosť a zisťovanie prevádzkových problémov.
Skanska využíva Oracle BI Cloud na analýzy
Spoločnosť Skanska využíva službu Oracle BI Cloud Service, aby svojim používateľom poskytla samoobslužné funkcie na inovatívnej analytickej platforme.
Subaru buduje telematický systém novej generácie pomocou služby Oracle Cloud
Subaru ponúka ucelenú používateľskú skúsenosť vďaka telematike novej generácie prepájaním aplikácií cez Oracle Integration Cloud.
Exelon nasadzuje chatboty pre inovatívne služby zákazníkom
Exelon rozširuje služby zákazníkom pomocou chatbotov využívajúcich umelú inteligenciu na proaktívne riešenie problémov pomocou aplikácie Oracle Mobile Cloud Enterprise.
Turning Point zachraňuje životy pomocou služby Oracle Cloud
Spoločnosť Turning Point rýchlo nasadzuje mikrolokality a centralizuje obsah cez Oracle Content and Experience Cloud.
Vymenili AWS za Oracle
Spoločnosť vyvíjajúca komunikačný softvér zdvojnásobila výpočtový výkon, čo sa priamo premietlo do zníženia nákladov
Najdôležitejšia databáza
Poskytovateľ poistenia presunul svoju najdôležitejšiu databázovú aplikáciu klientskych služieb do služby Oracle Cloud Infrastructure
Lepšie ceny a výkon
Poskytovateľ služby Expense Management SaaS presunul infraštruktúru do cloudu
Vysoký, predvídateľný výkon
Štúdio zamerané na renderovanie 3D animácií a videa zdvojnásobilo spracované výstupy
Burstable HPC
Inžinierska spoločnosť na výskum vesmíru využíva cloud na analýzu a dizajn trajektórií
Rýchle nasadenie, rýchle ukladanie
Firma na vývoj aplikácií nasadila svoj softvérový zásobník MEAN na servery Bare Metal
Bezpečnosť a súlad
Spoločnosť, ktorá sa venuje súladu a zabezpečeniu dát, nasadila riešenie na zabezpečenie ochrany dát a prostredia na nepretržitú integráciu
Rýchlejšie uvedenie na trh
Marketingová firma fungujúca na základe dát presúva do cloudu svoj dátový sklad

Najrozsiahlejší a najintegrovanejší cloud v odvetví

Zistite, ako Oracle Cloud ponúka tie najlepšie služby SaaS (softvér ako služba), PaaS (platforma ako služba) a IaaS (infraštruktúra ako služba).
Software as a Service
Zmeňte od základov svoj podnik, podnikové procesy a skúsenosť, ktorú ponúkate zákazníkom. Aplikácie Oracle Cloud Software as a Service (SaaS) vám poskytujú rýchlosť a inovatívnosť najlepšieho cloudového softvéru svojho druhu v komplexnom, zabezpečenom a prepojenom cloudovom balíku.
Platform as a Service
Služba Oracle Cloud Platform as a Service (PaaS) umožňuje vývojárom, odborníkom na IT a riadiacim pracovníkom podnikov rýchlejšie inovovať, zvyšovať produktivitu a znižovať náklady pomocou rozsiahleho súboru riešení na vývoj, rozširovanie, prepájanie, zabezpečenie a mobilizáciu podnikových aplikácií a na získanie informácií z týchto aplikácií.
Infrastructure as a Service
Služba Oracle Infrastructure as a Service (IaaS) je komplexná množina integrovaných predplatených služieb infraštruktúry, ktoré umožňujú podnikom zvládať ľubovoľnú záťaž v podnikovom cloude spravovanom, hosťovanom a podporovanom spoločnosťou Oracle.
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud