Začíname pracovať s bezplatnou službou Oracle Cloud

Až do 3 500 hodín zdarma

Vytvárajte obsah pripravený na produkčné nasadenie s využitím celej škály cloudových služieb vrátane databáz, výpočtových služieb, kontajnerov, IoT, údajov Big Data, správy rozhraní API, integrácie, chatbotov a množstva ďalších možností
* Bezplatné kredity sú k dispozícii vo vybratých krajinách a platia 30 dní
Príklady možného využitia služby Oracle Cloud
Výpočtové, ukladacie a sieťové zdroje
Modernizácia s kontajnermi a mikroslužbami
Vývoj v prostrediach Java, Node.js, Python, PHP a Ruby
Databázy Oracle, MySQL, NoSQL a open source
 
 
Využite služby Oracle Cloud Services s bezplatnými kreditmi*
 
* Počas propagačného obdobia môžete používať maximálne 8 inštancií vo všetkých dostupných službách.
* Kredity služby Oracle Cloud sa počas 30-dňového propagačného obdobia spotrebúvajú za zľavnené sadzby. Limity kapacity uvedené pre jednotlivé služby predstavujú iba odhady a zodpovedajú maximálnej kapacite, ktorú môžete získať, ak počas propagačného obdobia spotrebujete všetky kredity na jednu službu. Maximálna kapacita na získanú službu môže byť pri využívaní viacerých služieb nižšia. Zoznam služieb a odhadované kapacity sa môžu meniť.
 
Pozrite si ďalšie bezplatné skúšobné verzie, krátke prehliadky a ukážky

Aplikácie a dáta

Oceňovaný balík cloudových riešení CX Cloud
Pozrite si krátke prehliadky riešení Oracle Sales, Service, CPQ a Sales Performance Management
Moderné HR v cloude
Pozrite si krátke prehliadky riešení Oracle Global Human Resources, Talent Management, Talent Management for Midsize, Workforce Management, Workforce Rewards a Work Life Solutions
Zjednodušenie pracovných procesov v rámci podniku
Pozrite si krátke prehliadky riešení Oracle Financials, Project Financial Management, Project Management a Procurement


Rýchla inovácia, realizácia a škálovanie
Pozrite si krátke prehliadky riešení Oracle Manufacturing, Order Management, Product Lifecycle Management, Procurement a Supply Chain Planning
Nový systém usmerňovania pre podnik
Pozrite si krátke prehliadky riešení Oracle Account Reconciliation, Enterprise Planning and Budgeting, Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Enterprise Performance Reporting a Profitability and Cost Management
Zlepšenie posudzovania a získavania potenciálnych zákazníkov
Oracle DaaS for Sales je podnikové riešenie, ktoré výrazne zlepšuje posudzovanie a získavanie potenciálnych zákazníkov. Využíva pritom zoznam spoločností, vedúcich pracovníkov a profilov v sociálnych médiách od poprednej spoločnosti Dun & Bradstreet. Získajte bezplatnú skúšobnú verziu na 30 dní.
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud

Čet
×
Uvažujete nad nákupom? Dovoľte nášmu obchodnému zástupcovi, aby vás pri tom sprevádzal a skontaktoval vás s produktovým špecialistom.

Živý čet s tímom cloudu
Ak potrebujete vysvetlenie k službám Oracle Cloud, pomoc pri používaní skúšobných verzií, technickú a funkčnú podporu alebo máte otázky nesúvisiace s predajom, obráťte sa na tím podpory cloudu. Odpovede na bežné otázky možno nájdete aj v často kladených otázkach k vybranému produktu.