#ffffff
linear-gradient(to top, #afb1b2 0%, #eeeeee 90%, #eeeeee 100%);
Ak ide o Aplikácie Oracle, navštívte stránku krátkych kurzov.
Začíname pracovať s bezplatnou platformou Oracle Cloud Platform

Až do 3 500 hodín zdarma

 
Bezplatné kredity v hodnote 300 USD* k dispozícii vo vybraných krajinách a platné maximálne 30 dní
 
Dostupné len v službe Oracle Cloud
Prvá autonómna databáza s vlastným riadením, zabezpečením a opravami
Vyberte si cenovo najvýhodnejšie výpočtové inštancie virtuálnych počítačov s najvyšším výkonom v cloude
Bezkonkurenčná škálovateľnosť a jediný cloud, ktorý podporuje Oracle RAC a Exadata
Žiadne skryté poplatky za výstupné dáta, výkonnosť ukladacieho priestoru či podporu
 
 
 
 
Využitie služieb Oracle Cloud Infrastructure a Platform s bezplatnými kreditmi*
Autonómna databáza Autonómne spracovanie transakcií a autonómny dátový sklad s vlastným riadením, zabezpečením a opravami
Infraštruktúra Služby Oracle Cloud Infrastructure vrátane výpočtového prostredia, sietí, ukladacieho priestoru, kontajnerov, databáz, DNS, vyrovnávania záťaže a ďalších funkcií
Vývoj aplikácií Komplexná platforma DevOps na vývoj riešení CI/CD, hĺbkovú diagnostiku aplikácií Java a efektívnu integráciu
Analytika Zmena spôsobu chápania a využívania informácií prostredníctvom prepájania ľudí, miest, dát a systémov
Veľké dáta Vytváranie aplikácií založených na platformách Hadoop a Spark a streamovanie, spravovanie a nasadzovanie vyhradených klastrov platformy Kafka s elastickou škálovateľnosťou
Content and Experience Cloud Spravovanie obsahu vo všetkých kanáloch a poskytovanie konzistentnej digitálnej skúsenosti zamestnancom, partnerom a zákazníkom
Správa a zabezpečenie Monitorovanie, protokolovanie a analytika, CASB a natívne cloudová platforma identity
Integrácia Stovky okamžite pripravených adaptérov, ktoré umožňujú bezproblémovú integráciu lokálnych a cloudových aplikácií
*Zobraziť všetky skúšobné dostupné služby Oracle Cloud
 
 
 
 
 
Zákazníci, ktorí uspeli so službou Oracle Cloud Platform
Zákazníci so službami Oracle Cloud Infrastructure a Platform
 
 
* Počas propagačného obdobia môžete používať maximálne 8 inštancií vo všetkých dostupných službách a maximálne 5 TB ukladacieho priestoru. Kredity služby Oracle Cloud môžete počas 30-dňového propagačného obdobia využívať za zľavnené sadzby. Limity kapacity uvedené pre jednotlivé služby predstavujú iba odhady a zodpovedajú maximálnej kapacite, ktorú môžete získať, ak počas propagačného obdobia spotrebujete všetky kredity na jednu službu. Maximálna kapacita na získanú službu môže byť pri využívaní viacerých služieb nižšia. Zoznam služieb a odhadované kapacity sa môžu meniť. Kreditný zostatok je uvedený na paneli Oracle Moje služby. Ďalšie informácie nájdete v často kladených otázkach o skúšobnej verzii
 
 
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud