Začíname so službou Oracle Autonomous Database

3 300 hodín zdarma

Jediná autonómna databáza s vlastným riadením, zabezpečením a opravami
Bezplatné kredity v hodnote 300 USD* k dispozícii vo vybraných krajinách a platné maximálne 30 dní
 
 
So službou Autonomous Database Cloud je váš život jednoduchší

Nasadenie v priebehu minút

Jednoducho si vytvorte databázu, pripojte sa k inštancii databázy a začnite pracovať.

S vlastným riadením

Automatizácia strojového učenia eliminuje manuálnu správu databázy.

Okamžitá elasticita

Škálujte výpočtové prostriedky a ukladací priestor nezávisle, podľa potreby a bez prestojov.

Začať zdarma

S 300 USD v bezplatných kreditoch získavate 3 300 hodín používania a 2 TB ukladacieho priestoru Exadata.
 
 
Manuálne ladenie ani administrácia nie sú potrebné
Autonomous Transaction Processing 3 338 hodín, 2 TB ukladacieho priestoru Exadata
Jednoduché spracovanie kľúčových transakcií budúcnosť databáz v cloude
Autonomous Data Warehouse 3 300 hodín, 2 TB ukladacieho priestoru Exadata
Plne spravované, predkonfigurované a optimalizované. Načítanie a spustenie v priebehu minút
 
 
 
 
Zákazníci, ktorí uspeli so službou Oracle Autonomous Database
Zákazníci so službami Oracle Cloud Infrastructure a Platform
 
 
* Počas propagačného obdobia môžete používať maximálne 8 inštancií vo všetkých dostupných službách a maximálne 5 TB ukladacieho priestoru. Kredity služby Oracle Cloud môžete počas 30-dňového propagačného obdobia využívať za zľavnené sadzby. Limity kapacity uvedené pre jednotlivé služby predstavujú iba odhady a zodpovedajú maximálnej kapacite, ktorú môžete získať, ak počas propagačného obdobia spotrebujete všetky kredity na jednu službu. Maximálna kapacita na získanú službu môže byť pri využívaní viacerých služieb nižšia. Zoznam služieb a odhadované kapacity sa môžu meniť. Kreditný zostatok je uvedený na paneli Oracle Moje služby. Ďalšie informácie nájdete v často kladených otázkach o skúšobnej verzii
 
**veľkosť záznamu 1 kB, čítania s absolútnou konzistenciou, na mesiac
 
 
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud