Spojenie daní a financií

Tax Reporting Cloud je moderná platforma na vykazovanie daní. Umožňuje zlepšovať procesy, spájať ľudí a zabezpečovať spoluprácu s existujúcimi finančnými systémami. Jednoducho uľahčenie vykazovania daní.
 

Odporúčané vykazovanie daní s okamžitým využitím

Vďaka osvedčeným postupom môžu daňové oddelenia vo firmách ľahšie plniť požiadavky na vykazovanie globálnej dane na priebežnej báze. Všetky daňové ustanovenia a vykazovanie podľa krajín majú v jednom balíku.
 

Zlepšenie daňových procesov

Pracovné hárky už v kľúčových daňových procesoch nemajú svoje miesto. Tok činností, konfigurovateľné daňové rozpisy, informačné panely a výkonné funkcie vykazovania umožňujú automatizáciu všetkých daňových procesov. K nim patrí spravovanie sporných záležitostí (controversy management), neisté daňové pozície, daňové úľavy na výskum a vývoj, zhromažďovanie dát na tvorbu cien prevodu, zber dát na účely dodržania daňových predpisov a ďalšie procesy.
 

Transparentné vzťahy medzi daňami a financiami

Dane a financie spája spoločná DNA. Investovanie do technológií Oracle prináša vašej spoločnosti vyššiu efektívnosť daňových procesov, účinnejšie prvky kontroly a bezkonkurenčnú integráciu účtovného a daňového výkazníctva.
 

Jednoduché použitie a vlastníctvo

Na konfiguráciu a udržiavanie daňových procesov odporúčame používať konfiguračných sprievodcov, ktorí vám výrazne uľahčia prácu. Dajú sa ľahko používať cez Oracle Cloud, pričom zostávate pripojení k finančným systémom.

Zaujímavosti

Vykazovanie výkonu podniku s vysvetlením
Či už sú to vaši zákazníci a kolegovia, alebo regulačné úrady, všetci požadujú presné vykazovanie dát spolu s naratívnym vysvetlením.
Rýchlejšia finančná uzávierka bez tabuliek
Zistite, aké sú kľúčové požiadavky, osvedčené postupy a najnovšie výhody automatizácie na zaistenie rýchlej, spoľahlivej a komplexnej finančnej uzávierky.
Správa o trendoch v cloude EPM v roku 2018
V našej piatej výročnej správe o trendoch v riadení výkonu podniku (EPM) sa viac ako polovica respondentov (62 %) vyjadrila, že presunuli procesy EPM do cloudu alebo to urobia v priebehu budúceho roka.
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud