Spoločnosť Oracle prináša distribuovanú podnikovú bezpečnosť, infraštruktúru a softvér pre vojenské operácie

Ponuka služby Oracle Tactical Edge Cloud na báze predplatného prináša rozhodujúci výkon do decentralizovaných miest so širokou kombináciou výpočtových jadier, ukladacieho priestoru a softvéru v jednom odolnom celku.
 

Bezpečnosť

Puzdro vytvorené v súlade s požiadavkami štandardu MIL-STD 810 na odolnosť, bolo navrhnuté podľa bezpečnostného štandardu FIPS 140-2 úrovne 4 s viacvrstvovými dynamickými membránami na nulovanie a zabudovanou 4 096-bitovou kryptografiou HSM KMIP. Taktiež spĺňa požiadavky štandardov MIL-STD-461, DIN EN 60 529, ICE 34-5/529 a MIL-STD-285 na tienenie.
 

Štandardizovaná správa

Službu OTEC možno nakonfigurovať pre rôzne riešenia cloudovej kontroly, najmä Kubernetes a Docker. Získate tak štandardizované, vysoko dostupné klastre pre operácie s obrazmi aplikácií alebo môžete využiť nástroj Oracle VM Manager, ktorý spustíte ako virtuálne cloudové prostredie.
 

Ponuka služieb Oracle Tactical Edge Cloud

Oracle Cloud Infrastructure prináša integrovanú, štandardizovanú súpravu cloudových služieb po celom svete. Decentralizované miesta a prevádzka v teréne majú často iné nároky na výpočtový výkon a ukladací priestor. Naše taktické riešenie je navrhnuté pre prácu v teréne, ktorá môže zahŕňať heterogénnu súpravu podnikových, vlastných, hybridných, odpojených alebo kontajnerových aplikácií.

Oracle Tactical Edge Cloud (OTEC)

Služba OTEC obsahuje cloudové prostredie s flexibilnou konfiguráciou pre taktické situácie. Toto prostredie poskytuje rôzne možnosti výpočtového výkonu, pamäte a ukladacieho priestoru a umožňuje tak lepšie prispôsobenie misii. Ide o cloudové riešenie s výpočtovým výkonom a ukladacím priestorom pre taktické situácie, ktoré je vysoko výkonné, odolné, má vysokú hustotu, je odolné voči neoprávneným zásahom, tienené a celkovo bezpečnejšie. Každá jednotka pozostáva z integrovanej siete, servera administrácie a blade serverov s integrovaným výpočtovým výkonom, pamäťou a ukladacím priestorom. K dispozícii máte možnosti jednotky s 96 až 288 jadrami a ukladací priestor od 60 do 180 TB v závislosti od modelu. Jednotky tiež možno v prípade väčších inštalácií klastrovať.
Služba OTEC zahŕňa uzly odolné voči neoprávneným zásahom, ktoré boli navrhnuté v súlade so štandardom FIPS 140-2 úrovne 4 od inštitútu NIST. Uzly sú fyzicky a logicky chránené vo výpočtovom prostredí typu x86. Výsledkom je súkromný výkonový klaster, ktorý je v teréne bezpečnejší. Službu OTEC tiež môžete nakonfigurovať, aby bezpečnejšie vykonávala a dynamicky overovala operačné systémy a aplikácie pomocou kryptografického osvedčenia o integrite vzdialeného balíka.
 
 
 
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud