Adaptívne riešenie na plánovanie zásobovacieho reťazca

Služba Supply Chain Planning Cloud umožňuje predvídať a pružne reagovať na výzvy a zmeny v predmetnej oblasti podnikania. Proaktívne navrhujte stratégie na zvýšenie výnosov a zníženie nákladov a realizujte ich konzistentne so svojou podnikovou stratégiou.
 

Zjednodušenie plánovania

Vizuálna analytika a inteligentné odporúčania ako pomôcka na efektívne plánovanie aj pre neskúsených používateľov.
 

Rýchlejšie riešenie problémov so zásobovacím reťazcom

Kontrolujte odchýlky od plánu a zmeny v zásobovacom reťazci, analyzujte alternatívy a vykonávajte preplánovanie v reálnom čase.
 

Zvýšenie efektívnosti zásobovacieho reťazca

Stanovte priority akcií na základe ich vplyvu na podnik a ihneď vykonávajte navrhované akcie.
 

Zvýšenie produktivity plánovača

Plánujte dopyt a zásobovanie dohromady na agregovanej i detailnej úrovni vďaka moderným, konfigurovateľným a mobilným funkciám, ktoré zlepšujú používateľskú skúsenosť.
 

Zaujímavosti

Aktívne plánovanie zásobovacieho reťazca
Ak chcete zaistiť ziskovosť a spokojnosť zákazníkov aj v prípade neočakávaných udalostí, potrebujete flexibilné plánovanie zásobovacieho reťazca, ktoré v reálnom čase zabezpečí rovnováhu zásobovania a dopytu.
Využite výhody moderného používateľského rozhrania
Pozrite sa, ako vám služba Oracle Supply Chain Planning Cloud poskytuje priamu kontrolu nad používateľským rozhraním, zjednodušením úloh a odhaľovaním skrytých problémov a príležitostí.
Začnite jednoducho s centrálnym plánovaním
Stále ste závislí od zastaraného systému MRP alebo plánovania pomocou hárkov? Zbavte sa ich pomocou služby Oracle Planning Central Cloud. Toto moderné a jednoducho ovládateľné riešenie na plánovanie zásobovacieho reťazca zabezpečuje rovnováhu medzi zásobovaním a dopytom a umožňuje monitorovať zásobovací reťazec na dosahovanie požadovaných výsledkov.
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud