Stavajte na tom, čo je dôležité pre zákazníkov

Prejdite na nový typ vytvárania vzťahov so zákazníkmi. Vypočujte si ich názory pomocou špičkovej platformy sociálnej komunikácie na budovanie a monitorovanie vzťahov.
 

Zaznamenávanie

Filtrujte, automaticky kategorizujte a zaznamenávajte relevantné príležitosti, na základe ktorých je možné prijímať ďalšie opatrenia.
 

Monitorovanie

Špičková kvalita informačného systému umožňuje podrobné filtrovanie, vďaka ktorému môžete odhaľovať dôležité informácie a trendy.
 

Vytváranie vzťahov

Sledujte konverzácie v sociálnych sieťach, ktoré sa dotýkajú vašej organizácie. Potom ich nasmerujte na správny tím a monitorujte ďalší priebeh.
 

Meranie

Prostredníctvom merania kľúčových indikátorov a trendov môžete zlepšiť efektívnosť sociálnej komunikácie - to všetko z jediného rozhrania.
 

Zaujímavosti

Modern Customer Experience 2018
Do Chicaga pricestovali odborníci na CX, aby sa s nami zúčastnili trojdňovej nonstop akcie so stovkami spíkrov, predvádzacích akcií a praktických seminárov.
Moderné služby zákazníkom v oblasti sociálnej komunikácie
Služba Oracle Social Cloud ponúka celý rad účinných nástrojov od podrobných prehľadov až po kvalitnejší obsah. Slúžia na optimalizáciu a celkové zefektívnenie sociálnej komunikácie, aby boli splnené očakávania moderných zákazníkov.
Nazrime do technológií budúcnosti už dnes
Pozývame vás na podujatie Oracle Cloud Day, ktoré je súčasťou globálnej prezentácie cloudových technológií budúcnosti.
Sociálna komunikácia v centre pozornosti Oracle
Či už sa zaoberáte marketingom, alebo zákazníckymi službami v sociálnych médiách, alebo sociálnu komunikáciu využívate na skvalitňovanie služieb zákazníkom, v blogu služby Social Cloud určite nájdete to svoje.
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud