Stavajte na tom, čo je dôležité pre zákazníkov

Prejdite na nový typ vytvárania vzťahov so zákazníkmi. Vypočujte si ich názory pomocou špičkovej platformy sociálnej komunikácie na budovanie a monitorovanie vzťahov.
 

Zaznamenávanie

Filtrujte, automaticky kategorizujte a zaznamenávajte relevantné príležitosti, na základe ktorých je možné prijímať ďalšie opatrenia.
 

Monitorovanie

Špičková kvalita informačného systému umožňuje podrobné filtrovanie, vďaka ktorému môžete odhaľovať dôležité informácie a trendy.
 

Vytváranie vzťahov

Sledujte konverzácie v sociálnych sieťach, ktoré sa dotýkajú vašej organizácie. Potom ich nasmerujte na správny tím a monitorujte ďalší priebeh.
 

Meranie

Prostredníctvom merania kľúčových indikátorov a trendov môžete zlepšiť efektívnosť sociálnej komunikácie - to všetko z jediného rozhrania.
 

Zaujímavosti

Modern Customer Experience 2018
Do Chicaga pricestovali odborníci na CX, aby sa s nami zúčastnili trojdňovej nonstop akcie so stovkami spíkrov, predvádzacích akcií a praktických seminárov.
Moderné služby zákazníkom v oblasti sociálnej komunikácie
Služba Oracle Social Cloud ponúka celý rad účinných nástrojov od podrobných prehľadov až po kvalitnejší obsah. Slúžia na optimalizáciu a celkové zefektívnenie sociálnej komunikácie, aby boli splnené očakávania moderných zákazníkov.
Sociálna komunikácia v centre pozornosti Oracle
Či už sa zaoberáte marketingom, alebo zákazníckymi službami v sociálnych médiách, alebo sociálnu komunikáciu využívate na skvalitňovanie služieb zákazníkom, v blogu služby Social Cloud určite nájdete to svoje.
Oracle Cloud Day
Budúcnosť je v cloude. Ale ako sa tam úspešne dostať? Zistite na podujatí Oracle Cloud Day.
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud