Komplexná integrácia a analytika v cloude

Služba SOA Cloud Service ponúka integračnú platformu ako službu (iPaaS), aby ste mohli v rámci prechodu na digitálne podnikanie rýchlo poskytovať svoju novú platformu, začať vyvíjať a nasadzovať rozhrania API a integračné projekty a poskytovať analýzy v reálnom čase.
 

Možnosť výberu

Rôzne štýly integrácie ako podniková zbernica služby, orchestrácia, správa rozhrania API, B2B, spravovaný transfer súborov a analytika integrácie
 

Vývojárske zameranie

Vývojárske nástroje v plnej šírke a rozsahu ponúkajú flexibilitu na riešenie všetkých integračných výziev
 

Sila

Služba iPaaS so škálovateľnosťou na úrovni podniku, ktorá je určená pre kľúčové rozhrania API a služby, podporuje dynamicky sa meniacu záťaž.
 

Jednoduchá administrácia

Vyhnite sa zdržaniam spojeným s inštaláciami, zálohovaním a konfiguráciami, aby ste mohli projekty dokončiť rýchlejšie.
 

Ponuky pre službu SOA Cloud (3)

SOA Cloud Service

Oracle SOA Suite je komplexný softvérový balík založený na štandardoch. Slúži na vytvorenie, nasadenie a správu integrácie podľa konceptov architektúry orientovanej na služby (SOA). Komponenty balíka poskytujú konzistentnú skupinu nástrojov, model jednotného nasadenia a správy, komplexné zabezpečenie a jednotnú správu metadát. Balík Oracle SOA Suite pomáha podnikom znižovať náklady maximálnym opätovným využívaním už existujúcich investícií do IT a aktív bez ohľadu na prostredie (OS, aplikačný server atď.), v ktorom sú spustené, či technológie, na ktorých boli založené. Ľahko sa používa, zameriava sa na opätovné využívanie, má zjednotené vývojárske nástroje na vývoj aplikácií a podporuje komplexnú správu celého životného cyklu, vďaka čomu znižuje náklady na vývoj a údržbu a zvyšuje prehľadnosť systému.
So službou Oracle SOA Cloud Service získate úplný prístup k softvéru balíka SOA Suite, aby administrátori mohli ladiť, konfigurovať a monitorovať prostredie SOA.
Balík SOA Suite, B2B, zbernica služby a analytika integrácie 12c sú v cloude poskytované automaticky.
Vývojári môžu nasadzovať existujúce kompozitné aplikácie SOA alebo vyvíjať nové kompozitné aplikácie pre službu SOA Cloud Service.
Zabezpečenie je integrované priamo v platforme.
Cloudové adaptéry a funkcie REST/JSON a SOAP/XML umožňujú rýchlu integráciu s aplikáciami SaaS.
Prenosnosť existujúcich kompozitných aplikácií SOA a projektov zbernice služby.
Získajte analytické nástroje na analýzu v reálnom časte bez zapojenia IT oddelenia.
Poskytnite svoje služby SOA jednoducho k dispozícii so službou API Manager Cloud Service.

Managed File Transfer Cloud Service

Oracle Managed File Transfer Cloud Service (Oracle MFT CS) je služba slúžiaca na bezpečnú výmenu a správu súborov medzi cloudom a aplikáciami SaaS alebo lokálnymi podnikovými aplikáciami. Oracle Public Cloud ponúka potrebnú cloudovú platformu a infraštruktúru na poskytovanie vášho cloudového prostredia MFT. Spoločne chránia proti neželanému prístupu k nezabezpečeným súborom v každom kroku komplexného prenosu súborov. Konzola MFT je jednoducho použiteľná aj pre technicky menej zdatných zamestnancov, takže môžete na správu prenosu súborov využiť viaceré zdroje. Vďaka rozsiahlym možnostiam vytvárania prehľadov môžete rýchlo zistiť stav prenosu súborov a podľa potreby ich opäť odoslať.
Komplexná auditovateľnosť, kontrola a tvorba správ.
Vstavané zabezpečenie, správa identity aj šifrovanie LDAP a PGP
Kompresia, plánovanie a plne rozšíriteľný rámec na správu súborov
Základný webový dizajnér vhodný pre cloud a používateľské rozhranie na správu
Vnorené servery sFTP/FTPs.
Široká podpora koncových bodov: SSH, sFTP, FTPs, File, SOAP a Oracle Data Integrator.
Výborná integrácia s balíkmi Oracle SOA a B2B a k dispozícii aj v službe SOA Cloud Service.
Vysoká dostupnosť a klastrovanie vrátane vyrovnávania záťaže.

API Manager Cloud Service

Najväčší hráči na trhu očakávajú, že nové podnikové riešenia sa rýchlo dostanú na trh a ich komplexnosť sa dramaticky zvýši. Rozšíril sa nielen rozsah a škála týchto riešení, stále častejšie sa výrazná časť riešení implementuje do cloudu mimo IT oddelenia. Aplikačné programové rozhrania (API) poskytujú prístup ku klientskym podnikovým procesom a informácie o nich. Keďže sa počet rozhraní API, ktoré organizácia produkuje a využíva, zvyšuje, ich správa a viditeľnosť sú čoraz dôležitejšie.
Služba Oracle API Manager Cloud Service zjednodušuje tvorbu rozhraní API, ktoré sprístupňujú funkcie klientskych systémov a služieb. Tieto rozhrania API sú zverejnené na využitie vývojármi aplikácií a spravujú sa a monitorujú v čase behu. Služba Oracle API Manager Cloud Service ponúka nasledujúce možnosti:
umožňuje používateľom jednoducho vytvárať rozhrania API,
poskytuje možnosti na zabezpečenie rozhraní API,
umožňuje jednoduché upravovanie a publikovanie rozhraní API,
zjednodušuje objavovanie a používanie rozhraní API,
kontroluje prístup k rozhraniam API počas spustenia.

Novinky a ďalšie informácie

Nové typy služby analytiky integrácie
Prostredníctvom služby SOA Cloud Service môžete získať prístup k novému typu služby pre integračnú analýzu.
Teraz je dostupná služba SOA 12.2.1
Služba Oracle SOA Cloud Service ponúka výpočtovú platformu PaaS na spúšťanie balíka Oracle SOA Suite, služby Oracle Service Bus a analytiky integrácie v cloude.
Teraz je dostupná služba MFT 12.2.1
Služba Oracle SOA Cloud Service ponúka výpočtovú platformu PaaS na spúšťanie balíka Oracle SOA Suite, služby Oracle Service Bus a analytiky integrácie v cloude.
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud