Vytvorte si rýchly prístup

k inteligentnému zásobovaciemu reťazcu

Služba Oracle SCM Cloud, ktorá je vytvorená od základov pre cloud a moderný zásobovací reťazec, prináša viditeľnosť, štatistiky a funkcie potrebné na vytvorenie vlastného inteligentného zásobovacieho reťazca. Ak chcete zistiť, aký vplyv má technológia na riadenie zásobovacieho reťazca, pozrite si video o adaptívnom a inteligentnom zásobovacom reťazci nižšie.
 
 

Riadenie zásobovacieho reťazca

Funkcie zahŕňajú inováciu produktov, strategický výber zdrojov materiálu, outsourcing výroby, integrovanú logistiku, vybavovanie objednávok vo všetkých predajných kanáloch a integrované plánovanie zásobovania a dopytu. Oracle SCM Cloud je najkomplexnejší balík SCM v cloude. Oracle SCM Cloud vám umožňuje nasadzovať funkcionality prírastkovo, s minimálnym rizikom, nižšími nákladmi a maximálnou flexibilitou – to všetko s výhodami priebežnej inovácie funkcií.
Pomocou služby In-Memory Cost Management Cloud môžete definovať stratégiu nákladov na úrovni celého podniku, simulovať neobmedzené množstvo citlivostných scenárov a vykonávať analýzy nákladov, marží a ziskovosti, a to všetko v reálnom čase.
Získajte komplexný prehľad a zaistite riadenie materiálových tokov, zásob a produktových nákladov v zásobovacom reťazci vďaka službe Inventory and Cost Management Cloud.
Riaďte všetky skladovacie potreby a všetky režimy vnútroštátnej aj medzištátnej prepravy a dosiahnite nižšie náklady, vyššiu efektivitu a požadovaný súlad s predpismi a nariadeniami.
Efektívne plánujte a realizujte práce pomocou integrovaného riešenia, ktoré prepája aplikácie organizácie pre údržbu, zásobovací reťazec a financie a poskytuje nákladovo efektívny a zjednodušený spôsob modernizácie procesov údržby
So službou Manufacturing Cloud môžete zjednodušiť výrobné procesy prostredníctvom vizualizácie, transakcií odpočtu zo skladu a spolupráce na základe sociálnej komunikácie pri súčasnom zachovaní kontroly nad nákladmi.
Spravujte objednávky zo všetkých kanálov a získajte ucelený prehľad o zákazníkovi. Zlaďte proces od objednávky po platbu a aktívne riešte výnimky pomocou služby Order Management Cloud.
Automatizácia a spolupráca založená na sociálnej komunikácii v službe Procurement Cloud umožňuje zjednodušiť celý proces od výberu zdrojov až po zaplatenie. Zároveň si udržíte kontrolu nad nákladmi a dosiahnete vyššie marže.
Zvýšte návratnosť investícií do inovácie a rozvíjajte svoj podnik rýchlejšie vďaka službe Product Lifecycle Management Cloud, ktorá predstavuje globálnu integrovanú platformu na rýchle inovovanie a vývoj produktov prinášajúcich zisk
Pomocou služby Product Master Data Management Cloud môžete prevziať kontrolu nad informáciami o produktoch prostredníctvom konsolidácie, regulačnej správy (governance), obohatenia a zdieľania dát.
Služba Supply Collaboration and Visibility Cloud umožňuje zisťovať, analyzovať a riešiť problémy v rámci podniku, ako aj s kľúčovými obchodnými partnermi. Inteligentná automatizácia komplexných procesov zaisťuje vyššiu efektivitu a responzívnosť celého zásobovacieho reťazca.
Služba Supply Chain Planning Cloud umožňuje predvídať a pružne reagovať na výzvy a zmeny v predmetnej oblasti podnikania. Proaktívne navrhujte stratégie na zvýšenie výnosov a zníženie nákladov a realizujte ich konzistentne so svojou podnikovou stratégiou.
Zefektívnite dennú prevádzku a strategicky optimalizujte dodávateľskú sieť pomocou osvedčených postupov, vstavaných panelov, zostáv a metrík SCM.
 
 

Zaujímavosti

Dokumentácia k vydaniu SCM Release 13 je už k dispozícii
Pripravenosť na nové vydanie od spoločnosti Oracle vám poskytne všetky potrebné informácie o najnovšom vydaní cloudu a zaistí úspešný prechod na vyššiu verziu.
Nazrime do technológií budúcnosti už dnes
Pozývame vás na podujatie Oracle Cloud Day, ktoré je súčasťou globálnej prezentácie cloudových technológií budúcnosti.
Spoločnosť FEMSA Logistica riadi vďaka riešeniu OTM Cloud 4 000 kamiónov denne
Riaditeľ pre sekundárnu prepravu v spoločnosti FEMSA Logistica Juan Carlos Christy vysvetľuje, ako vďaka riešeniu Oracle Transportation Management Cloud dokáže jeho spoločnosť lepšie riadiť flotilu pozostávajúcu zo štyritisíc kamiónov.
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud