Zásobovací reťazec zajtrajška už dnes

Moderný zásobovací reťazec je veľmi hlučný. Digitálne zvuky sú všade. Môže to byť hlas zákazníka z internetu, zvuk továrne z výroby alebo monitorovania objektu alebo zvuk produktu samotného. Moderný zásobovací reťazec musí byť schopný nielen počúvať, ale aj zabrániť hluku a odpovedať.
 
 

Riadenie zásobovacieho reťazca

Spoločnosť Oracle vytvorila celosystémové, jednotné biznis procesy, ktoré zohľadňujú zásobovací reťazec 21. storočia. Či už ide o blockchain, internet vecí, alebo adaptívnu inteligenciu, služba Oracle SCM Cloud predstavuje digitálny zásobovací reťazec s funkciami, ktoré zahŕňajú inováciu produktov, strategický výber zdrojov materiálu, outsourcing výroby, integrovanú logistiku, vybavovanie objednávok vo všetkých predajných kanáloch a integrované plánovanie zásobovania a dopytu. Oracle SCM Cloud je najkomplexnejší balík SCM v cloude. Oracle SCM Cloud vám umožňuje nasadzovať funkcionality prírastkovo, s minimálnym rizikom, nižšími nákladmi a maximálnou flexibilitou – to všetko s výhodami priebežnej inovácie funkcií a prevádzkou udržateľnejšieho zásobovacieho reťazca.
Získajte komplexný prehľad a zaistite riadenie materiálových tokov, zásob a produktových nákladov v zásobovacom reťazci vďaka službe Inventory and Cost Management Cloud.
Zaistite súlad, znížte náklady na logistiku a dosiahnite plnenie viac orientované na zákazníka vďaka integrovanej správe skladu, prepravy a globálneho obchodu od spoločnosti Oracle.
Využite výhody internetu vecí, umelej inteligencie a strojového učenia, prijímajte kvalifikovanejšie rozhodnutia a podporte efektívnejšie operácie údržby v cloude.
Zjednodušte svoje interné aj externé výrobné procesy so službou Manufacturing Cloud, v ktorej je integrovaný internet vecí, umelá inteligencia a strojové učenie. Môžete tak optimalizovať rozhodnutia v reálnom čase, súčasne riadiť náklady a kvalitu a úspešne vykročiť k 4. priemyselnej revolúcii.
Spravujte objednávky zo všetkých kanálov a získajte ucelený prehľad o zákazníkovi. Zlaďte proces od objednávky po platbu a aktívne riešte výnimky pomocou služby Order Management Cloud.
Automatizácia a spolupráca založená na sociálnej komunikácii v službe Procurement Cloud umožňuje zjednodušiť celý proces od výberu zdrojov až po zaplatenie. Zároveň si udržíte kontrolu nad nákladmi a dosiahnete vyššie marže.
Zvýšte návratnosť investícií do inovácie a rozvíjajte svoj podnik rýchlejšie vďaka službe Product Lifecycle Management Cloud, ktorá predstavuje globálnu integrovanú platformu na rýchle inovovanie a vývoj produktov prinášajúcich zisk
Pomocou služby Product Master Data Management Cloud môžete prevziať kontrolu nad informáciami o produktoch prostredníctvom konsolidácie, regulačnej správy (governance), obohatenia a zdieľania dát.
Service Logistics Cloud možno použiť na objednávanie náhradných dielov, riadenie príručných zásob vo vozidle a fakturovanie zákazníkov za činnosti servisu, to všetko zároveň s riadením nákladov.
Služba Supply Collaboration and Visibility Cloud umožňuje zisťovať, analyzovať a riešiť problémy v rámci podniku, ako aj s kľúčovými obchodnými partnermi. Inteligentná automatizácia komplexných procesov zaisťuje vyššiu efektivitu a responzívnosť celého zásobovacieho reťazca.
Dosiahnite lepšie výsledky rýchlejšie, aby ste vedeli pohotovo reagovať na výzvy a zmeny vo svojom podnikaní. Proaktívne navrhujte stratégie na zvýšenie výnosov a zníženie nákladov a realizujte ich konzistentne so svojou podnikovou stratégiou.
Pomocou služby In-Memory Cost Management Cloud môžete definovať stratégiu nákladov na úrovni celého podniku, simulovať neobmedzené množstvo citlivostných scenárov a vykonávať analýzy nákladov, marží a ziskovosti, a to všetko v reálnom čase.
Zefektívnite dennú prevádzku a strategicky optimalizujte dodávateľskú sieť pomocou osvedčených postupov, vstavaných panelov, zostáv a metrík SCM.
 
 

Zaujímavosti

Zvyšovanie obchodnej hodnoty prostredníctvom udržateľnejšieho zásobovacieho reťazca
Ak chcú organizácie dosiahnuť udržateľný zásobovací reťazec, musia zvažovať hľadiská udržateľnosti vo všetkých fázach životného cyklu produktu od jeho návrhu až po riadenie konca životnosti. Zistite, ako vám môže moderný balík cloudových riešení spoločnosti Oracle pre zásobovacie reťazce pomôcť s iniciatívami udržateľnosti a súčasne s vyťažením obchodnej hodnoty.
Oracle Cloud Day
Budúcnosť je v cloude. Ale ako sa tam úspešne dostať? Zistite na podujatí Oracle Cloud Day.
Spoločnosť The Wonderful Company získala prehľad vďaka riešeniu Oracle Cloud
Richard Scheitler, CIO v spoločnosti The Wonderful Company, vysvetľuje, ako jej aplikácie služby Oracle Cloud pomohli pozerať sa na organizáciu všestranne, teda nielen z určitého hľadiska, ako to často robíme.
Definujeme budúcnosť financií, HR a zásobovacieho reťazca
Konferencia Modern Business Experience kombinuje obsah konferencií Modern Finance Experience, Oracle HCM World a Modern Supply Chain Experience do jedného podujatia zameraného na poznatky v oblasti rozvoja kariéry a vytváranie sietí.
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud