Prečo prejsť na aplikácie služby Oracle Cloud

Aplikácie služby Oracle Cloud sú komplexné, inovatívne a osvedčené riešenia, ktoré podporujú modernú transformáciu podniku. Môžete s nimi vytvárať jedinečné produkty a služby, vstupovať na nové trhy, reagovať na globálny dopyt, lepšie uspokojovať potreby zákazníkov a zvyšovať ich lojalitu. Okrem toho prinášajú adaptívne analytické nástroje a štandardizované podnikové procesy pre podniky a IT operácie, čo vedie k zníženiu nákladov a komplexnosti.
 

Zákazníci sa spoliehajú na aplikácie služby Oracle Cloud

Vypočujte si, ako zákazníci opisujú transformáciu svojho podniku vďaka aplikáciám služby Oracle Cloud, ktoré im umožnili dosiahnuť konkurencieschopnosť vo veku digitálnych zmien.
Podpora transformácie
Spoločnosť NCR zvýšila rýchlosť a agilitu a znížila náklady vďaka službám Oracle ERP Cloud a SCM Cloud
Prekročenie očakávaní
Spoločnosť Panasonic Computer Products zvýšila spokojnosť zákazníkov strategickým prechodom na platformu Oracle CX Cloud
Zjednodušenie postupov
Spoločnosť Overhead Door Corporation prispôsobuje náklady na podnikové procesy a kontroly vďaka štandardizácii na platforme Oracle HCM Cloud
Modernejšie technológie
Banka Mechanics Bank zvýšila ziskovosť prostredníctvom flexibilných a adaptabilných technológií služieb Oracle ERP Cloud a EPM Cloud

Zákaznícka skúsenosť

Oracle CX Cloud Suite umožňuje popredným organizáciám poskytovať skvelú zákaznícku skúsenosť počas celého trvania spolupráce. Organizácie, ktoré hľadajú konkurenčné výhody, využívajú Oracle, aby účinne upútali svojich zákazníkov naprieč fyzickými aj digitálnymi kanálmi. Dokážu tak výrazne zvýšiť mieru udržania zákazníka, navýšenie predaja a podporu značky.
Marketing
To najlepšie z vašej značky
Predaj
Vyšší predaj, viac znalostí, väčší rast
Servis
Zabezpečte spokojnosť zákazníkov
Configure, Price, and Quote (CPQ)
Zvýšenie efektivity predaja
Obchodovanie
Vytváranie hodnotnej skúsenosti pri obchodovaní
Lojalita
Zvýšte hodnotu a ziskovosť zákazníka počas jeho existencie
Vzťahy so zákazníkmi (predaj a servis)
Jednotný predaj a servis
Customer Data Management
Vytvorenie uceleného pohľadu na zákazníka
Riadenie výkonu predaja
Stratégie na dosiahnutie vyššieho výkonu
Sociálna komunikácia
Stavajte na tom, čo je dôležité pre spotrebiteľov
Dáta
Oslovte cieľové skupiny, ktoré sú pre vás najdôležitejšie
Analytika CRM
Dosiahnite maximálnu úspešnosť s riešeniami CRM
CX Cloud for Midsize
Zjednodušte zložité operácie, umožnite rast firmy a znížte náklady na IT

Manažment ľudského kapitálu

Podnik s moderným HR sa vyznačuje stratégiou, ktorá je zameraná na zákazníkov a talentovaných zamestnancov. Efektívne využíva technológie, pre oddelenie HR, zamestnancov i riadiacich pracovníkov vytvára prostredie založené na spolupráci, dobrých vzťahoch a znalostiach a bohato využíva mobilné aplikácie. Oracle HCM Cloud umožňuje moderným oddeleniam ľudských zdrojov vyhľadávať a udržať najlepších zamestnancov a zvyšovať globálnu flexibilitu.
Globálne ľudské zdroje
Zvýšenie globálnej flexibility
Manažment talentov
Nájdenie a udržanie najlepších talentov
Zamestnanecké odmeny
Odlíšte sa a vyhrajte bitku o talenty
Riadenie pracovných síl
Optimalizujte čas
Riešenia pre pracovný život
Zapojte zamestnancov do diania
HCM Analytics
Zvýšte efektivitu HR a pracovnej sily
HCM Cloud for Midsize
Zjednodušte oblasť ľudských zdrojov

Plánovanie podnikových zdrojov

Zefektívnite podnikové procesy so službou Enterprise Resource Planning (ERP) Cloud. Súčasti služby ERP Cloud, ako sú Financie, Obstarávanie, Riadenie portfólia projektov a mnohé iné, vám pomôžu zvýšiť produktivitu, znížiť náklady a zlepšiť kontrolné mechanizmy.
Financie
Podpora moderných financií
Riadenie výnosov
Zjednodušenie komplexného vykazovania výnosov
Accounting Hub
Zjednotenie rôznorodých účtovných systémov
Finančné riadenie projektu
Zlepšenie ziskovosti projektu
Riadenie projektu
Uľahčenie realizácie projektov
Obstarávanie
Podpora moderného obstarávania
Riadenie rizík
Podpora súladu finančného výkazníctva
Analytika ERP
Zaistite si udržateľnú úspešnosť podnikania
ERP Cloud for Midsize
Zjednodušte zložité operácie, umožnite rast firmy a znížte náklady na IT

Riadenie zásobovacieho reťazca

Balík Oracle SCM Cloud je vytvorený od základov pre cloud a moderný zásobovací reťazec. Poskytuje vám viditeľnosť, prehľady a funkcie, ktoré potrebujete na vytvorenie vlastného inteligentného zásobovacieho reťazca. Funkcie zahŕňajú inováciu produktov, strategický výber zdrojov materiálu, outsourcing výroby, integrovanú logistiku, vybavovanie objednávok vo všetkých predajných kanáloch a integrované plánovanie zásobovania a dopytu. Oracle SCM Cloud je najkomplexnejší balík SCM v cloude. Oracle SCM Cloud vám umožňuje nasadzovať funkcionality prírastkovo, s minimálnym rizikom, nižšími nákladmi a maximálnou flexibilitou – to všetko s výhodami priebežnej inovácie funkcií.
In-Memory Cost Management Cloud
Maximalizácia výnosov, vyššie zisky a optimalizácia prevádzkových nákladov a prevádzkového kapitálu
Riadenie zásob
Viditeľnosť a riadenie v celom zásobovacom reťazci
Logistika
Nižšie náklady, vyššia efektivita, zaistenie súladu
Údržba
Umožnite efektívnu a produktívnu údržbu
Výroba
Zjednodušenie výrobných procesov
Riadenie objednávok
Lepší prehľad v objednávkach
Obstarávanie
Podpora moderného obstarávania
Riadenie životného cyklu produktov
Inovácia, vývoj a komercializácia ziskových produktov
Spravovanie hlavných dát produktu
Kontrola nad informáciami o podnikových produktoch a ich efektívne využívanie
Spolupráca a viditeľnosť v rámci zásobovacieho reťazca
Zvýšte výkon globálnej hodnotovej siete
Plánovanie zásobovacieho reťazca
Reagujte pružne na problémy a zmeny vo svojom podnikaní
Analytika SCM
Podporte vysokú efektivitu siete dodávateľov

Riadenie výkonu podniku

Aplikácie Enterprise Performance Management (EPM) od spoločnosti Oracle sú lídrom na trhu. V kombinácii s inovatívnosťou a jednoduchosťou cloudu umožňujú spoločnostiam všetkých veľkostí dosahovať vyšší a predvídateľný výkon, vykazovať spoľahlivé dáta a prepojiť celú organizáciu.
Podnikové plánovanie
Všetko pod kontrolou a prepojené
Plánovanie a rozpočet
Implementácia špičkového riešenia plánovania a tvorby rozpočtu
Vykazovanie podnikového výkonu
Prebudovanie procesov naratívneho vykazovania
Párovanie účtov
Racionalizácia procesu párovania účtov
Finančná konsolidácia a uzávierka
Výrazná úspora času a zníženie nákladov na uzávierku
Ziskovosť a riadenie nákladov
Odhaľovanie skrytých ziskov a strát a podnikanie príslušných krokov
Vykazovanie dane
Spojenie daní a financií

Aplikácie IoT

Aplikácie Oracle Internet of Things poskytujú špičkové aplikácie IoT pre podnikové aktíva, výrobné linky, dopravné kapacity a mobilných pracovníkov. Získavajte inteligentné informácie vďaka prediktívnym algoritmom strojového učenia a rýchlo rozširujte základné procesy SCM, CX, HCM a ERP pomocou prehľadov a dát IoT v reálnom čase.
Monitorovanie objektov pomocou IoT
Prehľad o pripojených objektoch v reálnom čase
Monitorovanie produkcie pomocou IoT
Industry 4.0 jednoducho a efektívne
Monitorovanie vozového parku pomocou IoT
Digitálna transformácia vozového parku
Prepojenie pracovníkov pomocou IoT
Zlepšenie bezpečnosti pracovníkov
Monitorovanie služieb pre pripojené položky
Odlíšenie skúsenosti so službou

Adaptívne inteligentné aplikácie

Umocnite hodnotu svojho portfólia aplikácií nasadením balíka aplikácií spoločnosti Oracle, ktoré fungujú na báze umelej inteligencie a dát. Spoločnosť Oracle má k dizajnu špecifický prístup. Na zlepšenie výsledkov podnikania využíva vstavané konektory, obohatené dátové zdroje tretích strán, poznatky o dynamickom rozhodovaní a prepojené výsledky. To všetko s minimálnymi nákladmi a úsilím.
Adaptívne inteligentné aplikácie
Transformácia podnikania s prepojenou inteligenciou
Adaptívne inteligentné aplikácie pre výrobu
Záruka špičkovej prevádzky

Odvetvové riešenia

Využívajte komplexné portfólio produktov spoločnosti Oracle na uspokojovanie rôznych požiadaviek špecifických pre jednotlivé odvetvia. Riešenia spoločnosti Oracle pre finančné služby, telekomunikácie, predajcov spotrebného tovaru a mnohé ďalšie odvetvia umožňujú zrýchľovať nasadzovanie inovácií, zlepšovať zákaznícku skúsenosť, dosahovať vyššie zisky a získavať konkurenčnú výhodu.
Automobilový priemysel
Prispôsobte výrobu novým technológiám
Telekomunikácie
Nová definícia zákazníckej skúsenosti v digitálnom veku
Spotrebný tovar a maloobchod
Tie najlepšie rozhodnutia pre vašich zákazníkov a kategórie
Vzdelávanie a výskum
Uspokojenie požiadaviek modernej akademickej pôdy
Finančné služby
Transformácia budúcnosti finančných služieb
Zdravotníctvo
Zdravotníctvo zajtrajška na dosah už dnes
Špičkové technológie
Poskytovanie výnimočnej skúsenosti
Priemyselná výroba
Podpora priemyselnej výroby
Verejný sektor
Riešenia pre verejný sektor budúcnosti

Zaujímavosti

Hľadáte spoľahlivého partnera na implementáciu cloudu?
Partneri z programu Oracle Cloud Excellence Implementer (CEI) majú potrebnú kvalifikáciu a preukázateľné skúsenosti s implementáciami služby Oracle Cloud. Pre zákazníkov sú preto zárukou bezkonkurenčného úspechu. Overeného CEI partnera môžete kontaktovať už dnes.
Transformácia podnikania v cloude
Nakoľko je vaša firma pripravená na budúcnosť, ktorá závisí od špičkových inovácií cloudových aplikácií?
Migrácia do cloudu: minimálne narušenie prevádzky, maximálna ziskovosť
Väčšina organizácií vidí potenciál cloud computingu v rozšírení IT funkcií. Existujú však opodstatnené otázky, ktoré si musia položiť ešte pred tým, ako sa definitívne presunú do cloudu.
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud