Zabezpečenie, audit a monitorovanie podvodov založené na umelej inteligencii

Pomocou služby Oracle Risk Management so vstavanými technológiami umelej inteligencie môžete automatizovať rozšírenú analýzu pre návrh rol ERP, oddelenie povinností (SOX), ochranu dát (GDPR) a prevenciu pred finančnými podvodmi.
 

Nepretržitá ochrana

Nepretržité monitorovanie činností používateľov, konfigurácií a transakcií.
 

Okamžité sprístupnenie osvedčených postupov

Využitie knižnice algoritmov ERP na analýzu zabezpečenia, súladu a auditu.
 
 

Zjednodušené toky činností súladu

Jednoduchšie certifikácie používateľského prístupu, SOX a hodnotenia v rámci auditu.
 

Vyššia presnosť platieb

Koniec chýb a podvodov pri vyplácaní výdavkov a faktúr.
 

Zaujímavosti

Ochrana a vylepšenie služby Oracle ERP Cloud pomocou služby Risk Management
Vypočujte si, ako riadiť finančné a prevádzkové riziká a zabezpečiť službu Oracle ERP Cloud pomocou služby Oracle Risk Management Cloud. Vďaka proaktívnej analýze a automatizácii vám môžu manuálne procesy zaberať menej času. 
Efektívne riadenie rizík
Corey West, hlavný účtovník spoločnosti Oracle, hovorí o hodnote služieb Risk Management Cloud a ERP Cloud, ktoré zefektívňujú sledovanie rizík, zabezpečenie a súlad s predpismi.
Ako využiť výskum dát a strojové učenie na zníženie rizika
Vedeli ste, že 80 % času a úsilia vo výskume dát zaberie čistenie, získavanie a organizovanie dát?
Definujeme budúcnosť financií, HR a zásobovacieho reťazca
Konferencia Modern Business Experience kombinuje obsah konferencií Modern Finance Experience, Oracle HCM World a Modern Supply Chain Experience do jedného podujatia zameraného na poznatky v oblasti rozvoja kariéry a vytváranie sietí.
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud