Risk Management Cloud

Automatizácia zabezpečenia, procesov na dosahovanie súladu s predpismi a interných kontrolných mechanizmov

Služba Oracle Risk Management umožňuje riadiť prístup, automatizovať interné kontrolné mechanizmy, monitorovať procesy a zabezpečiť dodržiavanie súladu s predpismi v rámci nasadenia služby ERP Cloud.
 

Lepší prehľad

Zlepšenie finančného dohľadu na zabezpečenie efektívneho podnikového rozhodovania a kultúry so zohľadnením rizík.
 

Stratégia

Efektívne využívanie zabezpečenia súladu na vyhľadávanie a riešenie problémov v procesoch vo všetkých podnikových funkciách.
 
 

Mimoriadna efektívnosť

Eliminácia manuálnych činností a chýb automatizáciou náročných pracovných úloh, akými sú napríklad monitorovanie a testovanie kontrolných mechanizmov.
 

Kontrola a dodržiavanie súladu

Efektívne oddelenie oblastí zodpovednosti a kontroly a zrýchlenie auditov formou dôkazových informácií generovaných automatickými ovládacími prvkami.
 

Zaujímavosti

Ochrana a vylepšenie služby Oracle ERP Cloud pomocou služby Risk Management
Vypočujte si, ako riadiť finančné a prevádzkové riziká a zabezpečiť službu Oracle ERP Cloud pomocou služby Oracle Risk Management Cloud. Vďaka proaktívnej analýze a automatizácii vám môžu manuálne procesy zaberať menej času. 
Tri dôvody, prečo preniesť nástroje riadenia rizík a súladu do cloudu
Prešlo takmer 15 rokov od prijatia zákona Sarbanes-Oxley (SOX) v Spojených štátoch a firmy stále bojujú s tým, ako zabrániť zamestnancom v páchaní podvodov.
Efektívne riadenie rizík
Corey West, hlavný účtovník spoločnosti Oracle, hovorí o hodnote služieb Risk Management Cloud a ERP Cloud, ktoré zefektívňujú sledovanie rizík, zabezpečenie a súlad s predpismi.
10 ďalších dôvodov, prečo presunúť ERP do cloudu
Okrem úspory nákladov a zmien podnikových modelov existuje 10 ďalších dôvodov na prechod lokálneho riešenia ERP do cloudu.
Modern Finance Experience
Softvérové roboty a sofistikované kognitívne systémy nahrádzajú manuálne úlohy. Zistite ako. 13. až 15. februára 2018 v New Yorku.
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud