Prenesenie záťaže z podnikového riešenia na báze technológie VMware na špičkové verejné cloudy

Seamlessly deploy your existing VMware or KVM based datacenter workloads on Oracle Cloud Infrastructure, AWS, or GCP as-is, without any modification to the VMs, network, or storage.

Vyššia úroveň agility

Skrátenie doby poskytnutia z týždňov na minúty. Využitie nekonečnej kapacity cloudu na nasadenie viacerých paralelných prostredí.

Nižšie náklady

Ušetrite na kapitálových a prevádzkových výdavkoch, ktoré súvisia s prevádzkou a riadením dátového centra. Ceny služby Ravello sú jednoducho pochopiteľné, výhodné a založené na reálnom využití.

Schopnosť nasadenia tak, ako je

Vnorený hypervízor služby Ravello umožňuje používať cloudové prostredia bez migrácie, ktoré predstavujú mimoriadne verné klony kompletných záťaží dátových centier s viacerými virtuálnymi počítačmi vrátane práce v sieti typu L2.

Škálovateľnosť vo všetkých prostrediach

Globálne nasadzovanie požadovaného množstva prostredí v akomkoľvek cloude. Ak už tieto prostredia nebudete potrebovať, jednoducho ich zrušte.
 
 

Move to the Cloud in 3 Steps

1. Upload your on-prem application VMs to Ravello
Users can upload their VMs directly from vCenter, vSphere, or in OVF/OVA formats
2. Drag and drop the application VMs on to the Ravello Canvas
Ravello automatically configures the VMs, Networking, and Storage to match the on-prem environment
3. Run your application in the cloud
Publish the application in a cloud region closest to you

Ďalšie zdroje

Datacenter-like environments in the cloud for every stage of enterprise application lifecycle
Kybernetické strelnice na požiadanie na podnikovej úrovni v systémoch Ravello
Začíname so službou Oracle Ravello Cloud Service
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud