Prenesenie záťaže z podnikového riešenia na báze technológie VMware na špičkové verejné cloudy

Služba umožňuje bez problémov preniesť záťaž z existujúceho dátového centra založeného na technológii VMware alebo KVM do služby Oracle Cloud Infrastructure, AWS alebo GCP tak, ako je, bez akýchkoľvek úprav virtuálnych počítačov, siete alebo ukladacieho priestoru.

Vyššia úroveň agility

Skrátenie doby poskytnutia z týždňov na minúty. Využitie nekonečnej kapacity cloudu na nasadenie viacerých paralelných prostredí.

Nižšie náklady

Ušetrite na kapitálových a prevádzkových výdavkoch, ktoré súvisia s prevádzkou a riadením dátového centra. Ceny služby Ravello sú jednoducho pochopiteľné, výhodné a založené na reálnom využití.

Schopnosť nasadenia tak, ako je

Vnorený hypervízor služby Ravello umožňuje používať cloudové prostredia bez migrácie, ktoré predstavujú mimoriadne verné klony kompletných záťaží dátových centier s viacerými virtuálnymi počítačmi vrátane práce v sieti typu L2.

Škálovateľnosť vo všetkých prostrediach

Globálne nasadzovanie požadovaného množstva prostredí v akomkoľvek cloude. Ak už tieto prostredia nebudete potrebovať, jednoducho ich zrušte.
 
 

Presun do cloudu v 3 krokoch

1. Nahrajte virtuálne počítače lokálnych aplikácií do služby Ravello
Používatelia môžu nahrať svoje virtuálne počítače priamo zo služieb vCenter a vSphere alebo vo formátoch OVF/OVA
2. Presuňte myšou virtuálne počítače aplikácií na kresliace plátno služby Ravello
Ravello automaticky nakonfiguruje virtuálne počítače, sieť a ukladací priestor tak, aby sa zhodoval s lokálnym prostredím.
3. Spustite svoju aplikáciu v cloude
Publikujte aplikáciu v cloudovej oblasti, ktorú máte najbližšie

Ďalšie zdroje

Prostredia podobné dátovým centrám v cloude počas každej fázy životnosti podnikových aplikácií
Kybernetické strelnice na požiadanie na podnikovej úrovni v systémoch Ravello
Začíname so službou Oracle Ravello Cloud Service
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud