Profitability and Cost Management Cloud

Odhaľovanie skrytých ziskov a strát a súvisiace opatrenia

Podnikovým používateľom ponúkame potrebný prehľad a flexibilitu, ktoré otvárajú široké možnosti dosahovania zisku.
 

Aké faktory ovplyvňujú náklady a zisk

S týmto riešením pochopíte podstatu nákladov a výnosov, čo je predpokladom na maximalizovanie potenciálu zisku a ustráženie nákladov.
 

Flexibilita je nevyhnutnosť

Získavanie dát, vyplňovanie hárkov a kódovanie zmien môže byť časovo veľmi náročné. Riešenie poskytuje podnikovým používateľom nižšiu mieru závislosti od IT a viac času na analýzu výsledkov. Získajú tak lepší prehľad a kontrolu.
 

Efektívnejšie finančné rozhodovanie

Prostredníctvom rýchlej zmeny predpokladov maximalizujete zisk a minimalizujete náklady. Navyše získate informácie pre líniových vedúcich pracovníkov, na základe ktorých môžu podnikať ďalšie kroky.
 

Kultúra ziskovosti a zodpovednosti

Kompetencie zverte do rúk tých, čo dokážu vplývať na zmeny a získať podporu u podnikových používateľov cez transparentné prideľovanie nákladov.

Zaujímavosti

Vykazovanie výkonu podniku s vysvetlením
Či už sú to vaši zákazníci a kolegovia, alebo regulačné úrady, všetci požadujú presné vykazovanie dát spolu s naratívnym vysvetlením.
Rýchlejšia finančná uzávierka bez tabuliek
Zistite, aké sú kľúčové požiadavky, osvedčené postupy a najnovšie výhody automatizácie na zaistenie rýchlej, spoľahlivej a komplexnej finančnej uzávierky.
Správa o trendoch v cloude EPM v roku 2017
Cloudová technológia sa rýchlo stáva štandardom. Riadiaci pracovníci si uvedomujú obrovské výhody služieb Enterprise Performance Management (EPM) v cloude.
Modern Finance Experience
Softvérové roboty a sofistikované kognitívne systémy nahrádzajú manuálne úlohy. Zistite ako. 13. až 15. februára 2018 v New Yorku.
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud