Profitability and Cost Management Cloud

Odhaľovanie skrytých ziskov a strát a súvisiace opatrenia

Podnikovým používateľom ponúkame potrebný prehľad a flexibilitu, ktoré otvárajú široké možnosti dosahovania zisku.
 

Aké faktory ovplyvňujú náklady a zisk

S týmto riešením pochopíte podstatu nákladov a výnosov, čo je predpokladom na maximalizovanie potenciálu zisku a ustráženie nákladov.
 

Flexibilita je nevyhnutnosť

Získavanie dát, vyplňovanie hárkov a kódovanie zmien môže byť časovo veľmi náročné. Riešenie poskytuje podnikovým používateľom nižšiu mieru závislosti od IT a viac času na analýzu výsledkov. Získajú tak lepší prehľad a kontrolu.
 

Efektívnejšie finančné rozhodovanie

Prostredníctvom rýchlej zmeny predpokladov maximalizujete zisk a minimalizujete náklady. Navyše získate informácie pre líniových vedúcich pracovníkov, na základe ktorých môžu podnikať ďalšie kroky.
 

Kultúra ziskovosti a zodpovednosti

Kompetencie zverte do rúk tých, čo dokážu vplývať na zmeny a získať podporu u podnikových používateľov cez transparentné prideľovanie nákladov.

Zaujímavosti

Viete, čo vám prináša zisk a čo stratu?
V súčasnej uponáhľanej a čoraz súťaživejšej atmosfére globálneho podnikania je pre organizáciu rozhodujúce, aby boli jej zdroje a finančné prostriedky správne nasmerované.
Správa o trendoch v cloude EPM v roku 2018
V našej piatej výročnej správe o trendoch v riadení výkonu podniku (EPM) sa viac ako polovica respondentov (62 %) vyjadrila, že presunuli procesy EPM do cloudu alebo to urobia v priebehu budúceho roka.
Presun nákladov a profitability do cloudu
Ak chcete transformovať svoj podnik, máte k dispozícii množstvo vzrušujúcich možností.
Oracle Cloud Day
Budúcnosť je v cloude. Ale ako sa tam úspešne dostať? Zistite na podujatí Oracle Cloud Day.
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud