Oracle Cloud Platform

Oracle Cloud Platform je komplexné a štandardizované spojenie technológií Oracle a open source, ktoré vám umožní efektívnejšie zostavovať, nasadzovať, integrovať, zabezpečiť a spravovať všetky vaše podnikové aplikácie.
 
Technológia Oracle Cloud Platform je tiež optimalizovaná pre hybridné prostredia a prostredia s viacerými cloudmi. Pre organizácie so striktnými požiadavkami na ukladanie dát, ich súlad s nariadeniami alebo latenciu je Oracle Cloud Platform k dispozícii aj v rámci ich dátového centra, kde je v plnom rozsahu spravovaný spoločnosťou Oracle. Výhody agility, inovácie a platieb na základe predplatenia služieb Oracle Cloud Platform tak môžete využívať aj v lokálnom a súkromnom nasadení cloudu.
 
 

Vysoká miera komplexnosti a integrácie

Spoločnosť Oracle ako dodávateľ cloudových riešení s najširším portfóliom služieb PaaS ponúka celý rad technicky integrovaných riešení platformy, ktoré sú navrhnuté na zvyšovanie flexibility, šetrenie nákladov a znižovanie zložitosti IT. Na jednej robustnej platforme tak môžete integrovať svoje dáta, procesy a aplikácie, migrovať záťaže do cloudu a zaviesť jednotný systém správy a zabezpečenia.
 
 

Otvorenosť a štandardizovaný základ

Oracle sa zaväzuje poskytovať zákazníkom početné a flexibilné riešenia, ktoré im pomôžu ľahšie sa prispôsobiť rýchlo sa meniacim podnikovým požiadavkám, presadzovať spoluprácu a odstraňovať závislosť od jediného dodávateľa. Oracle Cloud Platform podporuje množstvo otvorených štandardov (SQL, HTML5, REST a pod.), riešení s otvoreným zdrojom (Kubernetes, Hadoop, Kafka a pod.) a celý rad programovacích jazykov, databáz a integračných rámcov. Všetky slúžia na jednoduché vytváranie, nasadzovanie, integráciu a rozširovanie aplikácií v cloude.
 
 

Nižšie náklady na vlastníctvo

V rámci celého procesu od vývoja a integrácie až po zabezpečenie a správu Oracle Cloud Platform zvyšuje produktivitu zamestnancov. Využíva na to kompletnú automatizáciu procesov, ktoré pokrývajú poskytovanie, opravy, zálohovanie, ladenie, škálovanie a ďalšie procesy. S týmto riešením získavate kompletné, plynulé poskytovanie a riadenie životného cyklu celého prostredia PaaS.
 
 

Jednoduchá integrácia a rozšírenie služieb SaaS

Vaše podnikové procesy presahujú hranice platformy SaaS a lokálnych aplikácií. Vďaka stovkám okamžite dostupných adaptérov a konektorov dokáže Oracle Cloud Platform zjednodušovať dáta a procesy v aplikáciách SaaS od spoločnosti Oracle a iných dodávateľov, ako aj v lokálnych aplikáciách, čím sa odstránia aplikačné silá. Aplikácie SaaS môžete jednoducho integrovať a rozširovať tak, aby spĺňali narastajúce potreby vášho podniku. Možnosť zvyšovať verzie aplikácií SaaS to nijako neovplyvní.
 
 

Špičková bezpečnosť, škálovateľnosť a výkon

Viacvrstvové zabezpečenie, štandardné šifrovanie dát a najmodernejšie dátové centrá umožňujú nasadiť aj tie najvýkonnejšie aplikácie, ktoré sú pre chod podniku nenahraditeľné. Oracle Cloud Platform funguje na špičkovej infraštruktúre Oracle Cloud Infrastructure. Vďaka tomu ponúka nielen bezkonkurenčnú bezpečnosť, škálovateľnosť, dostupnosť a výkon, ale aj jednotnú správu identity a zabezpečenia naprieč celým prostredím hybridného cloudu.
 
 

Voľba nasadenia

Verejný cloud nemusí nutne vyhovovať všetkým dátam a aplikáciám, konkrétne niektorým podnikovým požiadavkám na ukladanie, súlad s nariadeniami či latenciu dát, prípadne iným. Oracle Cloud Platform sa môže nasadiť do dátového centra podľa vlastného výberu. Nezávisle od typu dátového centra totiž vždy ponúka rovnaké komplexné cloudové služby a ceny podľa predplatného za verejný cloud, pričom celú správu a servis zabezpečuje Oracle.
 
 
 
 
 
 
 

 

„Vďaka riešeniu Oracle pre veľké dáta a analytiku máme teraz k dispozícii analytickú platformu, ktorá kompletne zmenila náš model poskytovania služieb.“
John Cronin | riaditeľ skupiny pre informácie, An Post Limited
 

 

„Vďaka službe Oracle Integration Cloud Service dokáže spoločnosť Avaya spojiť všetky svoje aktuálne a staršie aplikácie. Maximalizujeme tak svoje investície, znižujeme prevádzkové náklady a zrýchľujeme inováciu.“
Swamy Kuppuswamy | riaditeľ, Avaya Inc.
 

 

„Oracle Blockchain Platform Cloud Service skracuje dobu dodania aplikácií a v porovnaní s inými riešeniami zvyšuje produktivitu o 30 %.“
Steve Siu | CEO, CargoSmart Limited
 
 
 

Enabling Your Cloud Journey

Whether you are just starting your journey to the cloud or have fully embraced the cloud, Oracle Cloud Platform has the most comprehensive suite of PaaS solutions to help you increase business agility and drive innovation in the cloud.
Pripojenie a rozšírenie aplikácií
Oracle Cloud Platform disponuje kompletným súborom riešení PaaS na pripojenie, rozšírenie, zabezpečenie a mobilizáciu vašich aplikácií. Vďaka tomu poskytuje nízkonákladovú, pritom rýchlu integráciu v rámci aplikácií SaaS od spoločnosti Oracle a tretích strán, ako aj v rámci lokálnych aplikácií. Iba Oracle poskytuje modernú platformu s najširšou ponukou funkcií. Okrem iného sú to okamžite využiteľné integračné adaptéry, analytika komplexných dát, centrálne riadenie bezpečnosti a nenáročné vývojárske nástroje pre podnikových používateľov na svojpomocné vytváranie funkcií.
Modernizácia vývoja aplikácií
Oracle Cloud Platform poskytuje najrobustnejšiu a plne otvorenú platformu na vývoj, nasadenie a monitorovanie aplikácií. Umožňuje jednoduché vytváranie a cenovo efektívne nasadenie a správu natívnych cloudových a natívnych kontajnerových aplikácií a aplikácií na prednostné vytváranie rozhraní API alebo mobilných rozhraní. S touto modernou platformou máte k dispozícii širokú škálu programovacích jazykov (vrátane jazykov Java, Node.js, PHP, Python a Ruby) a databáz (vrátane databáz Oracle, Oracle NoSQL, MySQL , MongoDB a Cassandra). K tomu kompletné riešenie CI/CD DevOps, ktoré podporuje obľúbené vývojárske nástroje na zvýšenie produktivity a rýchlejšie uvedenie do používania.
Presunutie záťaží do cloudu
Či už sú to aplikácie spoločnosti Oracle ako E-Business Suite, PeopleSoft, Siebel a JD Edwards alebo aplikácie tretích strán, prípadne vlastné aplikácie, Oracle Cloud Platform umožňuje jednoduchú migráciu aplikácií a dátových skladov do cloudu. Výhodou je šetrenie času a znižovanie nákladov a rizík. Vďaka dodávaným nástrojom na nasadenie a migráciu aplikácií dokážete prostredia na vývoj, testovanie, obnovu po havárii alebo produkciu nastaviť v priebehu pár hodín.
Prehľady analytických dát
Nástroje cloudovej analytiky, najkomplexnejšie v celom odvetví, umožňujú generovať hodnotné prehľady a lepšie sa rozhodovať. Oracle Cloud Platform rieši celý rad aktivít od prípravy, vizualizácie a predikcie dát až po ich proaktívnu analýzu. Výsledkom týchto aktivít sú zmysluplné prehľady vytvorené zo zmiešaných dát získaných z aplikácií, dátových skladov a ukladacích priestorov typu Data Lake. Na základe týchto prehľadov potom môžete prijímať potrebné opatrenia a posilniť inovácie.
Optimalizácia IT operácií
Oracle Cloud Platform poskytuje jednotné úložiská dát pre všetky používateľské potreby, aktivity a protokolové dáta. Nie je preto potrebné inštalovať a spravovať monitorovaciu a riadiacu infraštruktúru osobitne pre lokálne a pre cloudové prostredie. Vďaka využívaniu funkcií strojového učenia disponuje spoločnosť Oracle najviac prepracovaným riešením na monitorovanie, správu a analýzu systému. To je zárukou zlepšovania IT stability, prevencie výpadkov aplikácií a znižovania nákladov na vývoj a operácie v celom portfóliu hybridných aplikácií.
Moderné riešenie bezpečnosti a zákonných požiadaviek
Oracle Cloud Platform využíva analytické dáta o správaní používateľov a strojové učenie na zmiernenie vplyvu hrozieb na báze identity. Prichádza tak s kompletným riešením identity a bezpečnosti, ktoré zaisťuje bezpečný prístup a monitorovanie hybridného cloudového prostredia. Zároveň rieši všetky požiadavky na regulačnú správu a dodržiavanie zákonných požiadaviek v rámci IT.
 
 

 

„Na analýzu a vizualizáciu komplexných podnikových dát používame kombináciu služieb Oracle Database Cloud Service a Oracle Data Visualization Cloud Service. To nám umožňuje vytvárať zostavy v priebehu minút namiesto dní, a tým získať okamžitý prehľad.“
Seungwon Kim | manažér IT oddelenia, Dole Korea
 

 

„Implementovali sme riešenie MatchBot, čo je chatbot používaný v rámci služby Oracle Cloud Platform, ktorý úplne premenil používateľskú skúsenosť.“
Gerard Tsobanian | CEO, Mutua Madrid Open
 

 

„Vďaka službe Oracle Cloud Platform sme 20-násobne znížili náklady na spustenie nových funkcií a zvýšili ziskovosť.“
Ryan Klose | generálny riaditeľ, National Pharmacies
 
 
 

Zákazníci profitujúci z platformy Oracle Cloud Platform

Pozrite si niekoľko príkladov, ako Oracle Cloud Platform znižuje náklady, zlepšuje prevádzku a zrýchľuje inovácie v podnikoch po celom svete.
MCH prechádza na cloudovú databázu Oracle
Spoločnosť MCH hovorí o mnohých výhodách prechodu do služby Oracle Database Cloud Service.
Veritone zrýchľuje nasadenie umelej inteligencie pomocou Oracle AppDev
Oracle Pipelines skracuje trvanie nasadzovania z týždňov na hodiny pre poprednú spoločnosť venujúcu sa výskumu umelej inteligencie.
Marlette hľadá v cloude od Oracle bezpečnosť
Firma zameraná na finančné služby dosiahla pomocou služby Oracle CASB Cloud súlad s požiadavkami na zabezpečenie a komplexnú viditeľnosť hrozieb.
Safexpress eliminuje IT problémy vďaka riešeniu od Oracle
Tejto veľkej logistickej firme z Ázie sa vďaka riešeniu Oracle Management Cloud podarilo zlepšiť viditeľnosť a zisťovanie prevádzkových problémov.
Skanska využíva Oracle BI Cloud na analýzy
Spoločnosť Skanska využíva službu Oracle BI Cloud Service, aby svojim používateľom poskytla samoobslužné funkcie na inovatívnej analytickej platforme.
Subaru buduje telematický systém novej generácie pomocou služby Oracle Cloud
Subaru ponúka ucelenú používateľskú skúsenosť vďaka telematike novej generácie prepájaním aplikácií cez Oracle Integration Cloud.
Exelon nasadzuje chatboty pre inovatívne služby zákazníkom
Exelon rozširuje služby zákazníkom pomocou chatbotov využívajúcich umelú inteligenciu na proaktívne riešenie problémov pomocou aplikácie Oracle Mobile Cloud Enterprise.
Turning Point zachraňuje životy pomocou služby Oracle Cloud
Spoločnosť Turning Point rýchlo nasadzuje mikrolokality a centralizuje obsah cez Oracle Content and Experience Cloud.

 

Prehľad služieb Oracle Cloud Platform

Kompletné, otvorené a integrované portfólio PaaS, ktoré splní všetky potreby vášho podniku.
 
 
 
 
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud