Kompletné viackanálové riešenie od objednávky po platbu

Spravujte objednávky zo všetkých kanálov a získajte ucelený prehľad o zákazníkovi. Zlaďte proces od objednávky po platbu a aktívne riešte výnimky pomocou služby Order Management Cloud.
 

Jednotné zákaznícke procesy

Zjednoťte procesy orientované na zákazníka a získajte ucelený prehľad o zákazníkovi.
 

Aktívne monitorovanie

Splňte požiadavky zákazníka, pokiaľ ide o dátumy a množstvá, a proaktívne monitorujte rizikové objednávky.
 

Optimalizované vybavenie

Optimalizujte výber zdrojov a vybavenie objednávky tak, aby bola čo najziskovejšia.
 

Pokročilé procesy vybavenia

Využite rozšírenú sieť zásobovacieho reťazca na zvýšenie celosystémovej efektívnosti vybavovania.
 

Zaujímavosti

Order Management Cloud zabezpečuje efektívnu prevádzku skupiny BOE Group
Tony Larsen, prezident pre technológie v skupine BOE Group, opisuje, ako služba Oracle Order Management Cloud získavala čoraz viac hlasov v procese výberu vďaka funkčnosti, škálovateľnosti a cloudovým ponukám.
Od chaosu k súladu: prečo spoločnosti prechádzajú na riadenie objednávok v cloude
Optimalizujte celý proces od objednávky po platbu vďaka celosystémovému viackanálovému riešeniu.
Modern Supply Chain Experience 2018
Najväčšia konferencia spoločnosti Oracle zameraná na zásobovacie reťazce sa uskutočnila 23. až 31. januára 2018. Zákazníci, manažéri a partneri pre Oracle SCM sa stretli, aby diskutovali a prezentovali to najnovšie z oblasti aplikácií Oracle SCM.
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud