Plánovanie, realizácia a vykazovanie úloh na úrovni cloudu

Oracle Orchestration Cloud Service umožňuje automatizáciu úloh vykonávaných na úrovni hyperškály volaním koncových bodov REST, skriptov alebo automatizačných rámcov tretích strán. Oracle Orchestration Cloud Service tieto úlohy bez problémov vykonáva lokálne, v cloude alebo v hybridných cloudových prostrediach. Táto služba je vybudovaná na bezpečnej a jednotnej platforme Oracle Management Cloud, ktorá pracuje s technikami veľkých dát.
 

Otvorenosť a integrácia

Vykonávajte akékoľvek skripty (predpisy nástroja Chef, Python atď.) alebo volajte akýkoľvek koncový bod REST zo samostatných tokov pracovných činností alebo prostredníctvom iných služieb Oracle Management Cloud
 

Možnosť pracovať v aplikáciách i cloude

Vykonávajte úlohy v infraštruktúrnych a aplikačných balíkoch, lokálne i v cloude
 

Flexibilita

Spúšťajte úlohy s akýmkoľvek plánom: teraz, neskôr alebo opakujúce sa
 

Škálovateľnosť

Vykonávajte úlohy spoľahlivo naprieč hypercloudovou infraštruktúrou
 
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud