Nový prístup k analytike

Zjednodušenie analýzy informácií a ich využitie na škálovanie prehľadov v celej organizácii.
 

Výkonnosť

Komplexné funkcie pre každého – samoobslužná vizualizácia dát a príprava inteligentných dát, vykazovanie na podnikovej úrovni a analytické nástroje, jednoduchá správa scenárov, citlivostná analýza a mnoho ďalších.
 

Prispôsobenie

Poskytovanie správnych informácií správnej osobe v správnom čase a na správnom mieste umocňuje ľudské znalosti a odstraňuje prekážky, ktoré prináša informačné preťaženie.
 

Všestrannosť

Využitie možností analytiky na akékoľvek dáta v ľubovoľnom rozsahu, na rôznych platformách a v rôznych prostrediach – aby boli každý proces, rozhodnutie a akcia založené na dátach.
 

Aktívny prístup

Prepojenie strojového učenia, umelej inteligencie a automatizácie služieb na dynamickej cloudovej platforme, ktorá poskytuje prispôsobenú, proaktívnu analytiku kedykoľvek a kdekoľvek.
 
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud