Databáza NoSQL

Databázová služba NoSQL s poskytovaním založeným na priepustnosti a ukladacom priestore na požiadanie. Podporuje dátové typy JSON, tabuliek a párov kľúč-hodnota, to všetko so zárukou flexibilných transakcií.
 

Zabezpečenie podnikovej triedy

  • SSL cez sieť
  • Šifrovanie pri uložení
  • Autentifikácia OAuth
  • Riadenie prístupu na základe rol
 

Elasticita

Škálujte podľa potreby na základe záťaží. Pružne rozšírte ukladací priestor a priepustnosť a plaťte len za to, čo potrebujete. Platíte len za zdroje, ktoré naozaj využijete. Optimalizujte prevádzkové náklady.

Z lokálneho prostredia do databázy NoSQL

Schopnosť spúšťať databázu Oracle NoSQL vo vašom dátovom centre alebo ako kompletne spravovanú cloudovú službu. Jednoducho spúšťajte lokálnu implementáciu v cloudovej službe so všetkými výhodami používania služby Oracle Cloud.
 

Rýchlosť a konzistentný výkon

Služba Oracle NoSQL Database poskytuje predvídateľné latencie na úrovni niekoľkých milisekúnd aj v prípade škálovania aplikácií na vyhovenie požiadavkám zvýšených záťaží. Vývojári sa môžu sústrediť na poskytovanie aplikácií s množstvom funkcií a služba Oracle NoSQL Database sa zameria na poskytovanie predvídateľných nízkych latencií a automatické škálovanie.
 

Nulová administrácia

Oracle NoSQL Database je dátové úložisko bez servera, ktoré poskytuje všetku serverovú administráciu a zabezpečuje vašej aplikácii automatické škálovanie, nízku latenciu pri požiadavkách a vysokú dostupnosť, takže vývojári sa môžu sústrediť na vytváranie pridanej hodnoty pre podnik. Vývojári môžu jednoducho pripojiť aplikácie k službe Oracle NoSQL Database a začať so zápisom a čítaním dát.
 

Flexibilné dátové modely

Využite dátové typy párov kľúč-hodnota, pevnej schémy alebo ad hoc JSON zo služby Oracle NoSQL Database. Aplikácie môžu využívať jednoduché rozhrania API požiadaviek alebo deklaratívny jazyk SQL s ad hoc formátom JSON, ako aj dáta pevných schém.
 
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud