Zosietenie a pripojiteľnosť v celej fyzickej a virtuálnej sieti

Rozšírte svoju IT infraštruktúru pomocou vysoko prispôsobiteľných virtuálnych cloudových sietí a služieb pripojiteľnosti, ktoré ponúkajú predvídateľný a konzistentný výkon, izolovanosť a dostupnosť.
 

Kvalita služieb

Izolácia aplikácií optimalizuje ich výkon a bezpečnosť a drží ich bokom od rušivých vplyvov
 

Hybridný cloud

Spúšťanie podnikových záťaží v cloude s bezpečným a redundantným pripojením k sieti VPN
 

Kritické aplikácie

Očakávanie konzistentného vysokého výkonu siete v cloude, ako to určuje zmluva o úrovni poskytovaných služieb Oracle Cloud Infrastructure
 

Flexibilita

Prispôsobte virtuálne počítačové siete tak, aby boli zrkadlenými internými sieťami, alebo vytvárajte nové topológie siete s jemne štruktúrovaným riadením prístupu
 

Ponuky služby Oracle Cloud Infrastructure Networking

Virtuálna cloudová sieť pre služby Oracle Cloud Infrastructure

Virtuálna cloudová sieť (VCN) je prispôsobiteľná a súkromná sieť v službách Oracle Cloud Infrastructure. Rovnako ako tradičná sieť v dátovom centre aj virtuálna cloudová sieť poskytuje úplnú kontrolu nad sieťovým prostredím. To znamená, že vám priradíme vlastný priestor IP adries, vytvoríme podsiete a smerovacie tabuľky a nakonfigurujeme stavové brány firewall. Jeden nájomca môže mať niekoľko virtuálnych cloudových sietí, čím umožňuje zoskupenie a izoláciu súvisiacich zdrojov. Nová infraštruktúra 25 Gb siete spoločnosti Oracle ponúka výrazne širšie pásmo a podnikom umožňuje cenovo efektívne využívať všetky výhody výpočtových, ukladacích a databázových služieb.
Sieť VCN vám umožňuje izolovať a zoskupovať cloudovú infraštruktúru vo virtuálnej sieti, ktorú definujete a vlastníte. Sieť Oracle Cloud Infrastructure VCN používa špičkovú sieť, ktorá poskytuje predvídateľnú a konzistentnú priepustnosť s veľmi nízkou latenciou siete a oneskoreniami medzi paketmi.

Oracle Cloud Infrastructure Service Gateway

A Service Gateway lets resources in your VCN privately and securely access Oracle services in the Oracle Services Network, such as Object Storage, Autonomous Data Warehouse, and Autonomous Transaction Processing. Traffic between an instance in the VCN and a supported Oracle service travels over the Oracle Cloud Infrastructure fabric, and never traverses the internet.
Much like the internet gateway or NAT gateway, the Service Gateway is a virtual device that is highly available and dynamically scales to support the network bandwidth of your VCN.
 
 
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud