Sledujte a optimalizujte dostupnosť a výkon svojej cloudovej infraštruktúry a aplikácií

 
 
 
 

Monitorovanie v službe Oracle Cloud Infrastructure poskytuje prehľad potrebný na pochopenie stavu vašich zdrojov, optimalizáciu výkonu vašich aplikácií a reakciu na anomálie v reálnom čase.

 

Metrika

Pre zdroje služby Oracle Cloud Infrastructure, ako sú výpočtové inštancie, blokové zväzky, virtuálne karty NIC, zariadenia na vyrovnávanie záťaže, objektové ukladacie sektory a ďalšie, máte k dispozícii detailnú a okamžite dostupnú metriku a panely.
 

Alarmy

Alarmy vás v reálnom čase upozornia na dôležité zmeny v rámci vašej cloudovej infraštruktúry a služieb. Máte tak istotu, že systém rýchlo zaznamená kolísanie výkonu alebo stavu a upozorní vás.
 

Vlastná metrika

Nastavte si aplikácie tak, aby vytvárali vlastnú metriku, vďaka čomu budete môcť vytvárať vizualizácie, monitorovať a upozorňovať na všetky kritické dáta časových sérií na jednom mieste.
 

Spoľahlivý mechanizmus metrík

Spoľahlivý mechanizmus metrík poskytuje v kombinácii s výkonným dopytovacím jazykom flexibilnú agregáciu a komplexné dopyty naprieč viacerými streamami metrík a dimenziami v reálnom čase.
 

Elastické ceny

Ceny monitorovania sú intuitívne, prehľadné a elastické, takže zákazníci platia len za to, čo využijú, a služba je atraktívna pri záťažiach s veľkými nárastmi. Alarmy, uložené dáta a podobné služby neznamenajú žiadne zvýšené náklady.
 
 
 

Prípady použitia

Monitorovanie infraštruktúry a aplikácií

Zaistite dostupnosť a výkon aplikácií a cloudovej infraštruktúry. Zistite a opravte anomálie ešte predtým, ako ovplyvnia vašu firmu.

Optimalizácia zdrojov

Odhaľte problematické miesta alebo nedostatočne využité zdroje a následnou úpravou nastavení cloudovej infraštruktúry optimalizujte obchodné výsledky a znížte náklady.

Tímy podpory vývoja a operácií/CI/CD

Monitorovanie je pre tímy vývoja a operácií dôležitou funkcionalitou, vďaka ktorej vedia, že ich časté nasadzovanie kódu nespôsobí zhoršenie funkčnosti alebo výkonu.
 
 
 
 

Najnovšie blogové príspevky

Predstavenie Oracle Cloud Native Framework na KubeCon North America 2018
Sledovanie kritických metrík stavu a výkonu so službou Monitorovanie v službe Oracle Cloud Infrastructure
Oracle prináša monitorovanie dát cez platformu Grafana na cloude s otvoreným zdrojovým kódom
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud