Ako udržať krok s digitálne zdatnými používateľmi v oblasti médií a zábavného priemyslu

Spoločnosť Oracle pomáha spoločnostiam z oblasti médií a zábavného priemyslu riešiť výzvy spojené s prechodom do digitálneho sveta a dosahovaním úspechov. Pripravte sa na budúcnosť pri hľadaní, rozvíjaní a udržaní talentov a vytvorte digitálne pracovné prostredie, ktoré podporuje spoluprácu a zvyšuje produktivitu.


Trendy v odvetví

Viac možností pre spotrebiteľov
Dnešné publikum si užíva to, čo chce, kedy to chce a tam, kde chce. Dopyt po inovácii je vysoký a obsah je stále najdôležitejší. Spoločnosti z oblasti médií a zábavného priemyslu musia inovovať obsah, spôsob jeho poskytovania a celkovú používateľskú skúsenosť, aby dokázali uspokojiť a udržať si svoju používateľskú základňu.
Boj o obsah
Konkurenčný boj o zaujatie používateľa, talenty a výdavky spotrebiteľa je brutálnejší než kedykoľvek predtým. Progresívne uvažujúce podniky využívajú potenciál digitálnych médií na vytváranie priamejšej a prispôsobenejšej distribúcie obsahu.
Konvergencia na vzostupe
Konvergencia stiera definované hranice medzi tradične odlišnými odvetviami (médiá, telekomunikácie, zábava), vedie k exponenciálnej zmene celého mediálneho ekosystému a vytvára nové príležitosti na rozvoj.
Globálne pirátstvo v roku 2017: Nelegálne aktivity spojené s televíznym a hudobným obsahom rástli, zatiaľ čo v oblasti filmov klesli
Digitálne pirátstvo negatívne ovplyvňovalo zábavný priemysel aj v roku 2017, a to napriek vzostupu legálnych streamovacích služieb, ako je napríklad Netflix a Spotify.
Pohlcujúci zážitok
Správanie používateľov pri používaní médií podnecuje k inovácii a prináša nové možnosti príjmu pre tvorcov obsahu. Mediálne spoločnosti profitujú z nastupujúcich technológií, ako sú rozšírená realita (AR), virtuálna realita (VR) a umelá inteligencia (AI). Tie používateľom prinášajú zážitky, ktoré ich priam vťahujú do deja, a spoločnostiam z oblasti médií a zábavného priemyslu zas konkurenčnú výhodu.
Poskytovanie obsahu cez internet
Požiadavky spotrebiteľov na priame poskytovanie obsahu menia spôsob podnikania spoločností z oblasti médií a zábavného priemyslu. Preto spoločnosti, ktoré chcú uspieť v tomto novom svete, musia obsah nielen vytvárať, uvádzať na trh a distribuovať, ale musia aj vytvárať platformy na jeho priame poskytovanie cez internet (over-the-top streaming, OTT), ktoré uspokoja priebežné a priame požiadavky zákazníkov na globálnej úrovni.

Odvetvové riešenia

 
Digital Home Service (DHS) je nové cloudové riešenie od spoločnosti Oracle pre televíznych operátorov s platenými službami televízneho vysielania cez set-top box, ktoré poskytuje spotrebiteľom najkvalitnejšie služby a predstavuje prelom v možnostiach poskytovania integrovanej platformy na prevádzkovanie podnikania v oblasti poskytovania televíznych služieb. DHS predstavuje kombináciu nastupujúcich technológií, ako sú IoT, AI, mobilné zariadenia, chatbot a podpora pre video na diaľku, s modernou správou digitálnych zákazníkov, ktorá sprostredkúva funkcie nasledujúcej generácie digitálnych služieb pre domácnosti.
Vzhľadom na narastajúcu konkurenciu v oblasti tvorby a poskytovania obsahu a prechod na priame poskytovanie zákazníkom je pre mnohé spoločnosti z oblasti médií a zábavného priemyslu potrebné, aby začali využívať efektívne finančné systémy a procesy. Technológie Oracle Cloud pomáhajú týmto spoločnostiam podporovať finančné transformácie cez rozvíjajúce sa hodnotové reťazce, aby dokázali získať lepší prehľad o podnikových a výrobných financiách.
Spoločnosť Oracle pomáha spoločnostiam z oblasti médií a zábavného priemyslu čeliť výzvam, s ktorými sa boria, aby zvládli prechod do digitálneho sveta a uspeli v ňom. Boj o postavenie a o pôvodný obsah núti spoločnosti z oblasti médií a zábavného priemyslu pripraviť sa na boj o talenty. Spoločnosť Oracle pomáha týmto spoločnostiam pri plánovaní budúcnosti v ich snahe prilákať, rozvíjať a udržať si talenty. Toto je možné dosiahnuť na pracoviskách, ktoré čoraz viac podporujú digitálne prostredie a spoluprácu a pomáhajú spoločnostiam z oblasti médií a zábavného priemyslu reagovať na nastupujúce trendy v oblasti HR a podporovať tak transformáciu podniku v rýchlo sa meniacom prostredí médií a zábavného priemyslu.
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud