Marketing Cloud

To najlepšie z vašej značky

Dnešní zákazníci sú technicky zruční, aktívni a nároční. Ako moderný marketingový pracovník robíte všetko, čo je vo vašich silách, aby ste svojim zákazníkom maximálne vyhoveli. Ako však zabezpečiť, aby dostali všetko potrebné v prispôsobenej podobe s relevantným obsahom a načas, a to v rámci všetkých kanálov a bodov kontaktu? To, čo potrebujete, je inovatívna technológia s otvorenou platformou, ktorá ponúka všetky potrebné nástroje počnúc spravovaním a optimalizáciou dát až po marketing a viackanálový marketing.
 

Vytváranie vzťahov

Nadviažte na konverzácie so zákazníkmi a vytvárajte relevantný obsah pre jednotlivé typy zákazníkov.
 

Pripojenie relevantných dát

Transformujte digitálne, offline, obchodné a ďalšie dáta, aby sa na ich základe dali prijímať opatrenia.
 

Poskytovanie individuálnych skúseností

Poskytujte adaptívne skúsenosti pomocou vzorcov správania, preferencií a záujmov v reálnom čase.
 

Nadviazanie na digitálnu inováciu

Zjednodušte dáta, aplikácie a platené médiá bez pomoci oddelenia IT.
 

Zaujímavosti

Modern Customer Experience 2018
Do Chicaga pricestovali odborníci na CX, aby sa s nami zúčastnili trojdňovej nonstop akcie so stovkami spíkrov, predvádzacích akcií a praktických seminárov.
Nazrime do technológií budúcnosti už dnes
Pozývame vás na podujatie Oracle Cloud Day, ktoré je súčasťou globálnej prezentácie cloudových technológií budúcnosti.
The Forrester Wave™: Platformy na správu dát, 2. štvrťrok 2017
Firma Forrester vykonala hodnotenia produktov na základe 35 kritérií v 3 dôležitých oblastiach (aktuálna ponuka, stratégia a prítomnosť na trhu). Hodnotila silné a slabé stránky jedenástich najväčších dodávateľských spoločností v oblasti správy dát. Správa informuje o tom, ako obstáli 11 najvýznamnejší poskytovatelia, a pomáha marketingovým pracovníkom v segmente B2C správne sa rozhodnúť. Firma Forrester v tejto správe označila Oracle za popredného poskytovateľa platforiem na správu dát.
Blog o modernom marketingu
V tomto blogu o modernom marketingu sa dozviete o najnovších marketingových stratégiách, technológiách a inováciách. Pomôže vám úspešne zvládnuť umenie a vedu o modernom marketingu, aby ste dokázali vytvárať a upevňovať kultúry silnej orientácie na zákazníka, vychovávať a spravovať ideálnych zákazníkov a podporovať plnenie výnosov.
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud