Oracle Management Cloud

Podrobnejší prehľad. Rýchlejšie riešenia

Oracle Management Cloud je balík služieb správy, ktoré odstraňujú potrebu ľudskej práce spájanej s tradičnými riešeniami monitorovania, správy a zabezpečenia aplikácií a infraštruktúry. Oracle Management Cloud využíva techniky strojového učenia a veľkých dát, s ktorými dokáže zvládnuť veľké objemy prevádzkových dát a pomáha tak odberateľom s inováciami, pričom zbavuje prevádzkové procesy nákladov a rizika.
Ďalšie informácie nájdete v e-knihe a v dokumentácii.
 
 

Oracle Management Cloud Services

Monitorovanie výkonu aplikácií

Rýchla izolácia problémov v aplikáciách
 
Oracle Application Performance Monitoring Cloud Service je služba, ktorá vývojovým a prevádzkovým tímom poskytuje informácie potrebné na rýchle vyhľadanie a opravu chýb v aplikáciách. Všetky informácie o výkone koncových používateľov a aplikácií (so súvisiacimi aplikačnými protokolmi) sa zhromažďujú v bezpečnej, jednotnej platforme veľkých dát služby Oracle Management Cloud.

Monitorovanie infraštruktúry

Jednotné a proaktívne monitorovanie celej IT infraštruktúry
 
Služba Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service z jednej platformy monitoruje stav a kondíciu celej IT infraštruktúry – lokálne aj v cloude. Vďaka proaktívnemu monitorovaniu všetkých vrstiev môžu administrátori dostávať včasné upozornenia na nedostatky. Majú tak čas vyriešiť ich a zabrániť problémom na strane koncových používateľov.

Analytika protokolov

Prehľad strojových dát v reálnom čase
 
Služba Oracle Log Analytics Cloud Service monitoruje, agreguje, indexuje a analyzuje všetky protokolové dáta z aplikácií a infraštruktúry. Používatelia môžu tieto dáta vyhľadať, preskúmať a korelovať, čo im umožňuje rýchlejšie riešiť problémy, generovať prevádzkové analytické prehľady a lepšie sa rozhodovať. Táto služba je vytvorená na bezpečnej a jednotnej platforme veľkých dát v službe Oracle Management Cloud.

Orchestrácia

Plánovanie, realizácia a vykazovanie úloh na úrovni cloudu
 
Služba Oracle Orchestration Cloud Service vykonáva úlohy na úrovni hypercloudu. Jednotlivé úlohy automatizuje prostredníctvom volania REST, skriptov alebo automatizačných rámcov tretích strán. Automatizáciu môže používať v prípade lokálnej aj cloudovej infraštruktúry.

Analytika IT

Prevádzkové analytické nástroje pre moderné IT
 
Služba Oracle IT Analytics Cloud Service poskytuje podrobný prehľad o výkone, dostupnosti a kapacite aplikácií a o investíciách do infraštruktúry. Riadiacim pracovníkom, analytikom a administrátorom v jednotlivých odvetviach podnikania a v IT oblasti umožňuje prijímať kritické rozhodnutia o IT záležitostiach. Táto služba je vytvorená na bezpečnej a jednotnej platforme veľkých dát v službe Oracle Management Cloud.

Konfigurácia a dodržiavanie predpisov

Služba umožňuje automatizovať hodnotenia konfigurácií aplikácií a infraštruktúry.
 
Služba Oracle Configuration and Compliance Service umožňuje, aby funkcia zaisťovania súladu s predpismi a nariadeniami v oblastiach IT a podnikania mohla hodnotiť, posudzovať a naprávať rôzne porušenia. Okrem vašich vlastných pravidiel môže na to využívať štandardné porovnávacie ukazovatele v danom odvetví. Dokáže pritom vyhodnotiť lokálnu aj cloudovú infraštruktúru.

Monitorovanie a analytika zabezpečenia

Efektívne zabezpečenie pre modernú IT infraštruktúru
 
Služba Oracle Security Monitoring and Analytics (SMA) Cloud Service umožňuje rýchlo odhaliť bezpečnostné hrozby najširšieho rozsahu v lokálnom aj cloudovom prostredí IT, preskúmať ich a vykonať potrebnú nápravu. Poskytuje integrované riešenia SIEM a UEBA postavené na strojovom učení, prehľade používateľských relácií a na informovanosti o najnovších bezpečnostných hrozbách.
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud