Loyalty Cloud

Predstavujeme Oracle Loyalty Cloud

Pri dnešnej konkurencii na trhu je najdôležitejšie vybudovať si základňu lojálnych zákazníkov. Získanie nového zákazníka je totiž až 7-krát drahšie než udržanie si už existujúceho. So službou Oracle Loyalty Cloud zvýšite hodnotu životnosti zákazníkov a súvisiacu ziskovosť.
 

Orientácia na zákazníka

Dôležité je nielen udržať si existujúcich zákazníkov, ale aj získavať nových.
 

Výkonnosť

Ponúkame vám vysokovýkonnú, plne škálovateľnú cloudovú platformu na udržanie lojálnosti zákazníkov.
 
 

Inovácie

Proces získavania a zapájania zákazníkov môžete inovovať rýchlym nasadením programu na zvýšenie lojality zákazníkov so zjednodušeným používaním a správou členov.
 

Jednotnosť

Vstavané integrácie a rozhrania REST API sprostredkúvajú jednotnú skúsenosť lojálnym zákazníkom vo všetkých kanáloch.
 

Efektívnejšie cloudové technológie na skvalitňovanie zákazníckej skúsenosti (CX)

Na úspešné zavedenie programov na zvyšovanie zákazníckej lojálnosti je potrebný efektívnejší, prepojený balík technológií na sledovanie zákazníckej skúsenosti (CX). Spoločnosť Oracle ako jediná ponúka kompletný balík cloudových technológií na skvalitňovanie zákazníckej skúsenosti (CX), ktorý zahŕňa obchod, marketing, predaj a služby. Firmy začínajú využívať prepojené zákaznícke dáta na posilnenie komplexných podnikateľských inovácií, udržanie si zákazníkov a ich lojálnosti, čo sa v konečnom dôsledku pretaví do finančných úspor.

Oracle Commerce Cloud

S najmodernejšou obchodnou platformou SaaS na trhu zvýšite flexibilitu a rast svojho podnikania.
Služba Oracle Commerce Cloud umožňuje firemným marketingových pracovníkom a obchodníkom realizovať ich moderné stratégie na zvýšenie spokojnosti zákazníkov. IT zamestnancom zas umožňuje tieto činnosti optimalizovať. Služba Commerce Cloud stojí na modernej architektúre SaaS a disponuje 20-ročnými profesionálnymi skúsenosťami v oblasti elektronického obchodovania. Poskytuje služby vo všetkých kanáloch, rýchlosť, škálovateľnosť, cenotvorbu a prehľady o zákazníkoch, ktoré podporujú inovácie a rast.

Oracle Marketing Cloud

Služba prináša kompletné marketingové riešenie na báze dát na zintenzívnenie vzťahov so zákazníkmi, účinnú podporu a zvýšenie výnosov, ktoré sa teší obľube marketingových pracovníkov a dôvere IT odborníkov.
Jednoduché e-mailové kampane B2C môžete pozdvihnúť na oveľa vyššiu úroveň. Dosiahnete to optimalizáciou digitálneho marketingu v rámci mobilnej, sociálnej a e-mailovej komunikácie pomocou integrovaných analytických nástrojov a konzistentnej prezentácie svojej značky.

Oracle Sales Cloud

Kompletné, inovatívne a osvedčené riešenie predaja v podobe služby Oracle Sales Cloud umožňuje dostatočne včas osloviť zákazníkov a rýchlejšie uzatvárať väčší počet obchodov.
Pracovníci v oblasti mobilného predaja dnes potrebujú systém CRM, ktorý sa ľahko používa a poskytuje relevantné informácie na rýchlejšiu realizáciu predaja. Riadiaci pracovníci v oblasti predaja potrebujú prehľadné informácie v reálnom čase o predajných príležitostiach a výsledkoch predaja, ako aj efektívne metódy riadenia obchodných zástupcov pracujúcich mimo kancelárie. V službe Oracle Sales Cloud nájdete všetko toto a ďalšie užitočné veci.

Oracle Service Cloud

Vďaka jednotnej skúsenosti na webe, v sociálnych sieťach a kontaktných centrách môžete rozvíjať dlhotrvajúce a prínosné vzťahy a jasne odlíšiť svoju značku.
Moderný, integrovaný prístup k službe zákazníkom sa vyznačuje využívaním viackanálových prostredí, ktoré umožňujú poskytovanie kvalitnejších služieb za nižšiu cenu, a monitorovaním sociálnych médií kvôli identifikácií a riešeniu potenciálnych problémov služby. Takýto prístup zároveň pomáha zvyšovať predaj.
 
 

Zaujímavosti

Digitálna budúcnosť zákazníckej skúsenosti
Pozrite si, ako môže váš podnik profitovať z digitálnej transformácie, a využite možnosť bezplatnej inovačnej relácie s tímom Oracle CX.
Ako spotrebitelia skutočne vnímajú programy zvyšovania lojality
Prečítajte si správu, ktorá objasňuje, čo musia odborníci v oblasti B2C marketingu zohľadňovať pri vytváraní a aktualizovaní programov zvyšovania lojality zákazníkov.
Chcete si udržať lojalitu zákazníkov? Ponúknite im online tovar, ktorý hľadajú
Oboznámte sa s novinkami v oblasti technológií na sledovanie potrieb zákazníkov a podporu ich lojality.
Ako služba Oracle Loyalty Cloud prehlbuje lojalitu zákazníkov
Pozrite si službu Oracle Loyalty Cloud v akcii. Služba Loyalty Cloud, ktorá je súčasťou riešení Oracle CX Suite, predstavuje novú generáciu technológií zvyšujúcich lojalitu zákazníkov.
Päť spôsobov, ako docieliť, aby sa do vás vaši zákazníci zamilovali
Zistite, ako sa môžete odlíšiť a získať si vernosť svojich zákazníkov.
Predpovede odvetvových expertov v oblasti lojality zákazníkov
V tejto správe o predpovediach sa experti na značky z rôznych odvetví zamýšľajú nad meniacou sa rolou lojality a nad tým, čo nás čaká budúci rok a neskôr.
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud