Prehľad strojových dát v reálnom čase

Služba Oracle Log Analytics Cloud Service monitoruje, agreguje, indexuje a analyzuje všetky protokolové dáta z aplikácií a infraštruktúry. Používatelia môžu tieto dáta vyhľadať, preskúmať a korelovať, čo im umožňuje rýchlejšie riešiť problémy, generovať prevádzkové analytické prehľady a lepšie sa rozhodovať. Táto služba je vybudovaná na bezpečnej a jednotnej platforme Oracle Management Cloud, ktorá pracuje s technikami veľkých dát.
 

Aktívny prístup

Včas odhaľte potenciálne problémy a reagujte na ne
 

Efektívnosť a presnosť

Riešte problémy rýchlejšie a znížte priemerný čas do ich odstránenia
 

Spolupráca

Vytvorte spoluprácu medzi vývojom a prevádzkou
 

Prehľadnosť

Získajte prehľad o prevádzke, kondícii a dostupnosti aplikácií v reálnom čase
 
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud