Oracle Cloud Jump Start

Jump Start Launch – ukážka

Pomocou programu Jump Start Launch môžete používať referenčné nasadenia obľúbených riešení pre záťaže priamo z portálu Oracle Cloud Marketplace a z konzoly Oracle Cloud Infrastructure. Jump Start Launch nasadí riešenie priamo do prenájmu vášho konta v priebehu niekoľkých minút, aby ste ho mohli začať používať čo najskôr a bez akýchkoľvek ťažkostí.
 
Jump Start Launch je v štádiu ukážky. Spustite si tieto testovacie riešenia od nášho partnera už dnes.

Referenčné nasadenia

Klaster Jenkins
Jenkins je špičkový server s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý slúži na nepretržitú integráciu a nepretržité dodávanie (CI/CD). Umožňuje automatizovať vytváranie, testovanie a dodávanie softvérových projektov. Toto riešenie využíva viac virtuálnych počítačov, ktoré umožňujú hlavnému serveru Jenkins distribuovať záťaže na konfigurovateľný počet agentov.
Autor: Bitnami
 
Klaster RabbitMQ
RabbitMQ funguje ako sprostredkovateľ pri výmene správ, ktorý aplikáciám poskytuje spoločnú platformu na posielanie a prijímanie správ. Poskytuje miesto na bezpečné uloženie správ až do ich doručenia príjemcovi. Pri tomto riešení sa využíva väčší počet virtuálnych počítačov na poskytovanie viacerých uzlov v klastri RabbitMQ, ktoré fungujú ako jeden logický sprostredkovateľ (broker).
Autor: Bitnami
 
MySQL s replikáciou
MySQL je rýchly, spoľahlivý, škálovateľný a ľahko použiteľný systém relačných databáz s otvoreným zdrojovým kódom. Server MySQL je navrhnutý tak, aby dokázal pracovať s kritickými produkčnými aplikáciami s veľkou záťažou. Pri tomto riešení sa využívajú viaceré virtuálne počítače na replikáciu databáz z hlavného uzla do konfigurovateľného počtu replík.
Autor: Bitnami
 
SonarQube s viacerými vrstvami
SonarQube je nástroj s otvoreným zdrojovým kódom na zabezpečenie trvalej kvality kódu. Vykonáva automatické kontroly kódu, v rámci ktorých zisťuje chyby, problematické časti kódu (tzv. code smells) a problémy s nedostatočným zabezpečením pre viac ako 20 programovacích jazykov. Pri tomto riešení sa využívajú dva virtuálne počítače, jeden s aplikačným klientskym rozhraním a druhý s databázou.
Autor: Bitnami
 
MongoDB s replikáciou
MongoDB je škálovateľná, vysokovýkonná databáza NoSQL s otvoreným zdrojovým kódom napísaná v jazyku C++. Pri tomto riešení sa využíva väčší počet virtuálnych počítačov, ktoré poskytujú viacero uzlov ako množinu replík. Ak dôjde k zlyhaniu hlavného uzla, nahradí ho uzol repliky.
Autor: Bitnami
 
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud