Oracle Cloud Jump Start

Ukážkové cvičenia Jump Start – teraz ich môžete vyskúšať zdarma

Kliknutím spustíte aplikáciu a môžete sa prihlásiť v niektorom z populárnych riešení záťaží v prostredí Oracle Cloud Infrastructure, ktoré vytvorili partneri patriaci do ekosystému OPN spoločnosti Oracle.
 
Ukážkové cvičenia poskytujú vopred nakonfigurované prostredie, v ktorom sa dozviete o inovatívnych riešeniach od konzultačných a technologických partnerov spoločnosti Oracle. Je to najrýchlejší spôsob, ako získať informácie o obchodnej a technickej hodnote jednotlivých riešení.
Kliknite na voľbu na vyskúšanie zdarma a prejdite si ukážkové cvičenia, ktoré vás zaujímajú. Potom sa stačí zaregistrovať u partnera a za pár minút môžete používať tieto riešenia v rámci služby Oracle Cloud Infrastructure. Vyskúšať môžete neobmedzený počet riešení. Tie neustále dopĺňame, takže nás nezabudnite pravidelne sledovať.

Správa a nástroje

Symantec Control Compliance Suite
Toto cvičenie ukazuje, ako sa dajú jednoducho automatizovať posudky zabezpečenia kritických databáz, operačných systémov, aplikácií a virtuálnych počítačov. Získate aj prístup k prispôsobiteľným webovým panelom založeným na rolách, ako aj k zostavám na meranie rizika a sledovanie výkonu vašich programov na dosiahnutie zabezpečenia a súladu.
Autor: Symantec
 
Zabezpečenie e-mailov pomocou FireEye
Tradičné riešenia zabezpečenia jednoducho nezastavia dnešné pokročilé e-mailové hrozby, ako sú zero day útoky, malvér skrytý v prílohách, škodlivé adresy URL a ransomware. Zabezpečenie e-mailov pomocou FireEye to však dokáže. Využíva najnovšie analytické nástroje a dáta a proaktívne kontroluje e-mail v reálnom čase, pričom vyhľadáva anomálie v správaní, na základe ktorých zaznamená a zablokuje útoky, ktoré si iní nevšimnú.
Autor: FireEye
 
Commvault Orchestrate a CDM
Pozrite si ukážku riešenia CommVault Orchestrate, funkcií Oracle na obnovenie dátových súborov a funkcií Oracle na obnovenie po havárii s použitím konzoly administrácie Commonvault. Zistite, ako jednoducho sa dá vytvoriť klon databázy Oracle alebo ako vykonať obnovenie a regeneráciu pomocou našej zjednodušenej konzoly administrácie.
Autor: Commvault
 
Dbvisit Standby a Oracle Cloud Infrastructure
V tomto ukážkovom cvičení uvidíte, ako pomocou riešenia Dbvisit Standby nastaviť plne replikované prostredie databázy Oracle Database SE. V tomto ukážkovom cvičení si môžete prakticky vyskúšať ľahko ovládateľné webové používateľské rozhranie, ako aj komplexnejšie nástroje príkazového riadka.
Autor: Dbvisit
 
Jednoduchšia migrácia cloudovej databázy
V tomto cvičení sa dozviete o produkte DART a o tom, ako ho využívať na jednoduché poskytovanie databáz a presúvanie veľkých objemov dát v cloudovom prostredí Oracle Cloud Infrastructure. Prípady použitia v rámci cvičenia zahŕňajú migráciu databáz (medzi databázami v cloude a z lokálneho prostredia do cloudu) a vysokorýchlostný presun dát do databáz v cloude.
Autor: Symantec
 
Tidal Workload Automation
Pokiaľ ide o automatizáciu spracovania záťaží a plánovanie úloh, jedinou konštantou je zmena. S automatizačným softvérom od spoločnosti Tidal si zachováte flexibilitu. Vyskúšajte si fungovanie softvéru Tidal Workload Automation v praxi.
Autor: STA Group
 
FortiGate od firmy Fortinet
V tomto ukážkovom cvičení nakonfigurujete funkciu na správu stratégií FortiGate, ktorá slúži na riadenie prístupu na webový server v súkromnej podsieti chránenej softvérom FortiGate. Prístup je zabezpečený cez grafické používateľské rozhranie a rozhranie príkazového riadka.
Autor: Fortinet
 
Onesait People mBanking
V tomto ukážkovom cvičení sa používateľ oboznámi s výhodami jednoduchého mobilného bankovníctva.
Autor: Indra Sistemas S.A.
 
Autonómne strojové učenie dátového skladu
Vyskúšajte službu autonómneho strojového učenia dátového skladu od spoločnosti Oracle. Použite algoritmy OML Feature Selection na automatické dôkladné preskúmanie 100 000 zákazníkov s použitím viac ako 100 premenných, objavte vzorce a predvídajte správanie zákazníkov.
Autor: Oracle
 
Oracle Visual Builder
Vyskúšajte vizuálnu nenáročnú vývojársku platformu spoločnosti Oracle pre aplikácie založené na skripte JavaScript so zabudovanými autonómnymi funkciami.
Autor: Oracle
 
Bezpečná architektúra aplikácií vo viacerých cloudoch
V tomto ukážkovom cvičení sa dozviete, ako optimalizovať smerovanie medzi verejnými cloudmi pomocou softvérovo definovaného prepojenia, ktoré umožňuje, aby aplikácie, záťaže a dáta okamžite a plynule prúdili z cloudu do cloudu cez vysokovýkonné, súkromné a škálovateľné pripojenia.
Autor: FireEye
 
Prebieha údržba
CloudGuard of firmy Check Point
Riešenie CloudGuard od firmy Check Point pre službu Oracle Cloud Infrastructure poskytuje komplexné ochranné nástroje na zabezpečenie lokálnych sietí zákazníka. Nástroje sa poskytujú v balíku, ktorý je optimalizovaný pre potreby dynamického a elastického charakteru cloudovej infraštruktúry. Vďaka viacvrstvovej ochrane budú vaše objekty a dáta v cloude zabezpečené aj proti tým najsofistikovanejším hrozbám. V tomto ukážkovom cvičení si vyskúšate ochranné nástroje riešenia Check Point 5. generácie v prostredí služby Oracle Cloud Infrastructure.
Autor: Teradici
Pripravuje sa

Vývoj a operácie

Mikroslužby na platforme Kubernetes
Vyskúšajte si Kubernetes a zistite, ako funguje nasadenie, služby, škálovanie a ďalšie operácie.
Autor: Oracle
 
FlexDeploy a Oracle SOA Suite
V tomto ukážkovom cvičení si môžete vyskúšať FlexDeploy, platformu pre vývoj a operácie na automatizáciu priebežného poskytovania a vydávania softvéru. FlexDeploy poskytuje okamžitú podporu pre Oracle Middleware, E-Business Suite, databázu, cloud a mnohé ďalšie technológie s otvoreným zdrojovým kódom a komerčné technológie. Zistíte, ako automatizovať nasadenie balíka SOA Suite a kódu a konfigurácií WebLogic. Vyskúšate si, ako softvér FlexDeploy pomáha pri rýchlejšom poskytovaní softvéru vyššej kvality pri nižších nákladoch a menšom riziku.
Autor: Flexagon
 
FlexDeploy a kontajnery
V tomto ukážkovom cvičení sa dozviete, ako možno vytvoriť mikroslužby ako obrazy typu Docker a nasadiť ich v nástroji Oracle Kubernetes Engine. Tiež na vlastné oči uvidíte, ako softvér FlexDeploy pomáha pri rýchlejšom poskytovaní softvéru vyššej kvality pri nižších nákladoch a menšom riziku. FlexDeploy je platforma pre vývoj a operácie na automatizáciu priebežného poskytovania a vydávania softvéru. FlexDeploy poskytuje podporu pre Oracle Middleware, E-Business Suite, databázu, cloud a mnohé ďalšie technológie s otvoreným zdrojovým kódom a komerčné technológie.
Autor: Flexagon
 
FlexDeploy pre Oracle E-Business Suite
V tomto ukážkovom cvičení budete automatizovať nasadenie prispôsobení Oracle EBS a vyskúšate si, ako softvér FlexDeploy pomáha pri rýchlejšom poskytovaní softvéru vyššej kvality pri nižších nákladoch a menšom riziku. FlexDeploy je platforma pre vývoj a operácie na automatizáciu priebežného poskytovania a vydávania softvéru. FlexDeploy poskytuje podporu pre Oracle Middleware, E-Business Suite, databázu, cloud a mnohé ďalšie technológie s otvoreným zdrojovým kódom a komerčné technológie.
Autor: Flexagon
 
Server Jenkins certifikovaný spoločnosťou Bitnami
V tomto ukážkovom cvičení budete môcť vyskúšať základné funkcie jedného z najpoužívanejších systémov nepretržitej integrácie. Jenkins je automatizačný server s otvoreným zdrojovým kódom na báze platformy Java, ktorý je prakticky synonymom priebežnej integrácie a priebežného doručovania. Tímy softvérového vývoja s ním dosahujú vyššiu efektívnosť pri automatickom zostavení, testovaní a nasadení aktualizácií a pri nastavení častejšej integrácie zmien.
Autor: Bitnami
 
Softvér SonarQube certifikovaný spoločnosťou Bitnami
V tomto ukážkovom cvičení si môžete vyskúšať základné funkcie jednej z najpoužívanejších platforiem na správu kvality kódu. SonarQube je nástroj s otvoreným zdrojovým kódom na zabezpečenie trvalej kvality kódu. Vykonáva automatické kontroly kódu, v rámci ktorých zisťuje chyby, problematické časti kódu (tzv. code smells) a problémy s nedostatočným zabezpečením pre viac ako 20 programovacích jazykov. Sleduje štatistiky a vytvára grafy, z ktorých vývojári dokážu rýchlo identifikovať problémové oblasti v kóde.
Autor: Bitnami
 
Softvér Redmine certifikovaný spoločnosťou Bitnami
V tomto ukážkovom cvičení si môžete vyskúšať základné funkcie jednej z najpoužívanejších platforiem na riadenie projektov. Redmine je výkonná platforma na riadenie projektov a sledovanie problémov, na ktorej môžu tímy z jedného miesta riadiť viac projektov naraz. Je úplne zdarma a s otvoreným zdrojovým kódom, pričom obsahuje množstvo rovnakých funkcií, aké nájdete aj v podnikových nástrojoch na riadenie projektov a sledovanie chýb.
Autor: Bitnami
 
Firma Chef a server NodeJs
V tomto vzorovom laboratóriu firmy Softbang sa dozviete, ako zjednodušiť konfiguráciu a využiť riešenia firmy CHEF v službe Oracle Cloud Infrastructure. Firma CHEF vám tiež poskytne predkonfigurovaný recept na rýchlu a presnú inštaláciu servera Node.js a vzorovej aplikácie HelloWorld pre prostredie Node.js. V tejto ukážke uvidíte, ako sa dá zložitá inštalácia zmeniť na ľahko zvládnuteľný proces už v priebehu 10 minút.
Autor: Meta7
Oracle EBS + Terraform & Jenkins
V tomto cvičení sa naučíte, ako sa dá implementácia balíka Oracle E-Business Suite uskutočniť v priebehu pár minút, ak použijete Terraform. Naučíte sa tiež, ako vám Terraform umožní automatizovať opravy, a ako automatizovať nasadenie pomocou servera Jenkins. Organizácie tak budú môcť znížiť svoje náklady, dosiahnuť výrazne vyšší výkon a vytvoriť prostredie, ktoré prináša výsledky.
Autor: Meta7
Docker v službe Oracle Cloud
Vyskúšajte si, ako v praxi fungujú príkazy softvéru Docker pri nasadzovaní viackontajnerových aplikácií s použitím infraštruktúry cloudu Oracle. Kompletná aplikácia Docker je poskytovaná s použitím služby Compute, sieťovej služby a služby ukladacieho priestoru od spoločnosti Oracle. V rámci cvičenia si pozrite video, v ktorom nájdete podrobný prehľad.
Autor: Oracle
 
Predstavte si dáta produkcie, ale so zabezpečením pre vývoj/testovanie
Zlatým štandardom pri vývoji a testovaní je používanie skutočných dát, súlad s normami v oblasti zabezpečenia však obmedzuje ich využitie. Skúste si predstaviť, že by boli dostupné! ShieldIO poskytuje homomorfné šifrovanie v reálnom čase s bezkonkurenčnou úrovňou zabezpečenia a výkonu. Pracujte so zašifrovanými citlivými dátami bez toho, aby boli odhalené, a vykonávajte na ne dopyty.
Autor: Oracle
 

HPC a Big Compute

Univa Grid Engine HPC Cluster
V tomto ukážkovom cvičení jednoducho vytvoríte klastre Grid Engine na spustenie a správu záťaží HPC. Softvér Grid Engine automaticky spravuje záťaže, maximalizuje zdieľané zdroje a urýchľuje nasadenie akéhokoľvek kontajnera, aplikácie alebo služby v akomkoľvek prostredí, v lokálnych prevádzkach alebo v cloude.
Autor: UNIVA
 
Tutoriál Jump Start služby Cloudera
Tento tutoriál Jump Start poskytuje úvod k veľkým dátam s použitím služby Cloudera Hadoop v službe Oracle Cloud Infrastructure. V tutoriáli si vyskúšate praktické cvičenia, zhromažďovanie dát, používanie syntaktickej analýzy, spracovanie v systéme Spark, spúšťanie analytiky a prejdete si úvod do nástroja Cloudera Manager.
Autor: Cloudera
DataStax Enterprise
V tomto ukážkovom cvičení si vyskúšate kompletné prostredie DataStax Enterprise Graph a CQL v službách Oracle Cloud Infrastructure.
Autor: DataStax Enterprise
Dátová služba Qubole
V tomto ukážkovom cvičení zistíte, ako možno pomocou autonómnej platformy veľkých dát Qubole analyzovať štruktúrované dáta prostredníctvom čiastočne štruktúrovaných dát a získať tak kľúčové obchodné informácie.
Autor: Qubole
Teradici Cloud Access Software Jumpstart pre Oracle Cloud Infrastructure
Cloud Access Software je vytvorený na špičkovej technológii PCoIP® a prináša bohatú používateľskú skúsenosť a flexibilitu pri poskytovaní pracovnej plochy z prostredia Oracle Cloud Infrastructure alebo hybridného prostredia v rôznych typoch koncových zariadení. Umožňuje bezpečné poskytovanie vysokovýkonnej plochy so systémami Windows a Linux pre analytikov poznatkov a pokročilých používateľov, ktorí používajú graficky náročné aplikácie. Existujúce aplikácie a záťaže môžete vziať tak, ako sú, a preniesť ich do centralizovaného prostredia. Ušetríte tak za vývoj aplikácií a ich transformáciu pre potreby cloudu. Dáta, výpočtové prostredie a grafiku preneste na Oracle Cloud, čo zabezpečí flexibilný prístup z ľubovoľného miesta a zvýši produktivitu používateľov. Dáta nikdy neopúšťajú hostiteľské prostredie, pretože protokol PCoIP komprimuje a šifruje plochu a do koncových bodov prenáša len pixely.
Autor: Teradici
SAS Viya 3.3
Softvér Visual Analytics od spoločnosti SAS poskytuje moderné, integrované prostredie na riadené zisťovanie a prieskum dát. Používateľom, aj tým bez väčších analytických skúseností, umožňuje skúmať a pochopiť rôzne vzory, trendy a vzťahy medzi dátami. Uľahčuje vytváranie a zdieľanie zostáv a panelov na monitorovanie výkonu podniku. Ľahko použiteľná analytika a vizualizácie umožňujú získať užitočné informácie z dát a tie následne zužitkovať pri riešení komplexných podnikových problémov.
Autor: Oracle
 

Aplikácie Oracle

Modernizácia a porovnávacie testovanie riešení PeopleSoft
V tomto ukážkovom cvičení uvidíte, ako si moderná a škálovateľná infraštruktúra poradí s rôznymi úrovňami záťaže a zlepší tak výkon riešení PeopleSoft.
Autor: Mythics
Oracle E Business Suite
V tomto ukážkovom cvičení nájdete inštanciu služby Oracle E-Business Suite spustenej v službách Oracle Cloud Infrastructure. Toto cvičenie predvádza konzistentné používateľské rozhranie a výkon v porovnaní s tradičnou lokálnou implementáciou.
Autor: Denovo
Oracle Secure Global Desktop
V tomto cvičení dostanú zákazníci k dispozícii vopred nakonfigurované prostredie Secure Global Desktop (SGD). V priebehu 20 minút sa používateľ oboznámi s tým, ako získať prístup k existujúcim počítačovým prostrediam a aplikáciám, ktoré sú v prostredí SGD predkonfigurované.
Autor: Oracle
 

Podnikové aplikácie

Klaster so systémom Linux, serverom SQL Server a vyrovnávaním záťaže
V tomto ukážkovom cvičení si vyskúšate klientsku časť webového servera a klaster serverových databáz so serverom SQL Server 2012 v systéme Linux. Funkcia na vyrovnávanie záťaže bude distribuovať prenosy dát na databázové servery na základe algoritmu Round Robin.
Autor: Meta7
Rozšírenie systému Oracle Cloud ERP pomocou nástroja Denovo Quick Calculator
V tomto ukážkovom cvičení uvidíte funkčný príklad nástroja Denovo Quick Calculator spusteného v službe Oracle PaaS. Toto cvičenie ukazuje, ako možno pomocou nástroja Quick Calculator jednoducho rozšíriť systém Oracle Cloud ERP o vlastné výpočty.
Autor: Denovo
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud