Podpora bezpečnosti pracovníkov prostredníctvom IoT

Zaistite ochranu zdravia a bezpečnosť pracovníkov, dosahujte vyšší súlad s predpismi a získavajte podrobné informácie v reálnom čase o stave pracovníkov, ich umiestnení a pracovnom prostredí.
 

Zvýšenie bezpečnosti pracovníkov

V reálnom čase môžete kedykoľvek nahliadnuť priamo do pracovných prostredí.
 

Diagnostická analytika

Identifikujte vzory koreláciou incidentov s dátami o životnom prostredí, zariadeniach a personáli.
 
 

Vyššia úroveň súladu

Zlepšite úroveň dodržiavania zákonných nariadení vďaka opatreniam na prevenciu úrazov s využitím bezkontaktných senzorov, ktoré je možné nosiť na odeve.
 

Integrácia HCM a riadenia projektu

Incidenty na pracovisku manažujte spôsobom, ktorý prispieva k zlepšeniu podmienok, a automatizujte sledovanie času a práce na zvýšenie produktivity.
 

Highlights

Ako siete 5G umožnia využiť celý potenciál IoT
S prichádzajúcou dostupnosťou všadeprítomného vysokorýchlostného mobilného pripojenia budú spoločnosti potrebovať flexibilnú platformu IoT, ktorá im umožní úspešne prejsť na novú technológiu a zachovať si konkurencieschopnosť.
Podpora bezpečnosti pracovníkov prostredníctvom nositeľných zariadení
Naučte sa, ako môžu organizácie zlepšiť bezpečnosť pracovníkov pomocou najnovších nositeľných zariadení.
Definujeme budúcnosť financií, HR a zásobovacieho reťazca
Konferencia Modern Business Experience kombinuje obsah konferencií Modern Finance Experience, Oracle HCM World a Modern Supply Chain Experience do jedného podujatia zameraného na poznatky v oblasti rozvoja kariéry a vytváranie sietí.

Súvisiace produkty

Spoznajte tieto súvisiace produkty, ktoré sú súčasťou riešenia Human Capital Management spoločnosti Oracle.
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud