Podpora bezpečnosti pracovníkov prostredníctvom IoT

Zaistite ochranu zdravia a bezpečnosť pracovníkov, dosahujte vyšší súlad s predpismi a získavajte podrobné informácie v reálnom čase o stave pracovníkov, ich umiestnení a pracovnom prostredí.
 

Zvýšenie bezpečnosti pracovníkov

V reálnom čase môžete kedykoľvek nahliadnuť priamo do pracovných prostredí.
 

Diagnostická analytika

Identifikujte vzory koreláciou incidentov s dátami o životnom prostredí, zariadeniach a personáli.
 
 

Vyššia úroveň súladu

Zlepšite úroveň dodržiavania zákonných nariadení vďaka opatreniam na prevenciu úrazov s využitím bezkontaktných senzorov, ktoré je možné nosiť na odeve.
 

Integrácia HCM a riadenia projektu

Incidenty na pracovisku manažujte spôsobom, ktorý prispieva k zlepšeniu podmienok, a automatizujte sledovanie času a práce na zvýšenie produktivity.
 

Highlights

Announcing Connected Worker
Read about the new IoT application for connecting workers to the IoT cloud to manage worker safety
Improve Worker Safety with Wearables
Learn how organizations can improve worker safety using the latest wearable technologies.
Protecting Health and Safety
Stedin monitors utilities network maintenance and ensures employee safety with a mobile application, built within months.
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud