Prehľad o pripojených objektoch v reálnom čase

Automatizované monitorovanie objektov a systém výstrah vám umožní zvýšiť ziskovosť. Získate prehľad o stave objektov a ich využiteľnosti v reálnom čase, ako aj možnosti odhadu budúcich udalostí.
 

Monitorovanie objektov

Akýkoľvek objekt môžete nepretržite sledovať z kancelárie alebo v teréne a v priebehu niekoľkých dní dosiahnuť návratnosť investície.
 

Digitalizácia fyzických objektov

Objekty môžete okamžite transformovať do digitálneho formátu a inteligentne monitorovať ich stav, polohu a využívanie.
 
 

Prediktívna údržba

Využite možnosť predvídať zlyhania objektov a zariadení a obmedziť tak neplánované prestoje na minimum.
 

Pripravenosť na podnikové používanie

Optimalizujte zásobovací reťazec podniku a zlepšujte zákaznícku skúsenosť vďaka inteligentným prehľadom IoT.
 

Zaujímavosti

E-kniha o monitorovaní objektov
Zariadenia a senzory v oblasti Internetu vecí sú „zmyslové orgány“ dodávateľského reťazca. Ako však môžete transformovať ich signály na poznatky, na základe ktorých je možné postupovať, a ako automatizovať kroky v aplikáciách dodávateľského reťazca?
Odhalenie narušených článkov dodávateľského reťazca pomocou služby monitorovania objektov IoT
Sledovaním objektov a ich využívania dokáže IoT digitálne podporovať procesy dodávateľského reťazca.
Skúsenosti so službou monitorovania objektov IoT
Ak skombinujete informácie získané zo zariadení IoT s podnikovými aplikáciami, vytvoríte služby novej generácie, ktoré prispejú k zvýšeniu efektivity zásobovacieho reťazca.
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud