Uveďte svoje podnikové aplikácie do sveta IoT

Rozšírte svoje aplikácie určené na správu zásobovacieho reťazca, plánovanie podnikových zdrojov a zákaznícke skúsenosti do reálneho sveta a získajte možnosti automatizácie postavené na inteligentných prediktívnych algoritmoch a digitálnych dvojičkách.
 
 

Aplikácie IoT

Aplikácie Oracle Internet of Things (IoT) poskytujú aplikácie IoT svetovej úrovne pre podnikové zdroje, výrobné linky, dopravné kapacity a mobilných pracovníkov. Získavajte účinnejšie informácie vďaka prediktívnym algoritmom strojového učenia a rýchlo rozširujte základné procesy SCM, CX, HCM a ERP pomocou prehľadov a dát IoT v reálnom čase.

 
Získate prehľad o pripojených objektoch v reálnom čase. Údaje vám poslúžia na plánovanie údržby a optimalizované plánovanie zásobovania, čo prispeje k celkovej zlepšenej zákazníckej skúsenosti.
Industry 4.0 – jednoduchý koncept a najlepšie nástroje na monitorovanie výrobných zariadení, produktov a strojov.
Využívajte prediktívny potenciál IoT na zisťovanie, kedy je potrebné vykonať servis pripojeného vozidla, upraviť logistické operácie a vyhnúť sa prestoju.
Zaistite ochranu zdravia a bezpečnosť pracovníkov, dosahujte vyšší súlad s predpismi a získavajte podrobné informácie v reálnom čase o stave pracovníkov, ich umiestnení a pracovnom prostredí.
Diferencované prostredie služby s prehľadmi z pripojených položiek.
 
 
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud