Uveďte svoje podnikové aplikácie do sveta IoT

Rozšírte svoje aplikácie určené na správu zásobovacieho reťazca, plánovanie podnikových zdrojov a zákaznícke skúsenosti do reálneho sveta a získajte možnosti automatizácie postavené na inteligentných prediktívnych algoritmoch a digitálnych dvojičkách.
 

Rýchlejšie uvedenie na trh

Rýchlo rozšírte výrobné procesy a logistické operácie pomocou dát z pripojených zariadení
 

Prehľad v skutočnom čase

Optimalizujte sledovanie objektov pomocou analýz a priebežných rozhodnutí na základe dát IoT
 

Integrácia

Využívajte prediktívnu údržbu pomocou vstavanej integrácie s aplikáciami, analytickými nástrojmi a mobilnými službami
 

Bezpečnosť a škálovateľnosť

Podniková platforma pre aplikácie IoT, ktoré sú kritické pre chod podniku
 

Novinky a ďalšie informácie

Monitorovanie objektov
Zrýchlite zhodnocovanie a znížte náklady aj zložitosť riešení IoT nasadením prispôsobiteľnej aplikácie IoT, aby ste mohli rýchlo integrovať dáta zo zariadení do tokov činností na monitorovanie objektov.
Biela kniha spoločnosti IDC
Spoločnosť IDC verí, že podniky chcú zrýchliť zhodnocovanie IoT. Jednou z najefektívnejších krátkodobých stratégií je zameranie sa na existujúce podnikové aplikácie, ktoré môžu byť najrýchlejšie a cenovo najvýhodnejšie integrované s cloudovými službami.
Technologickí partneri
Naši rastúci technologickí partneri sú so svojimi poznatkami lídrami na trhu a zameriavajú sa predovšetkým na vertikálne segmenty IoT.
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud