Odvetvové riešenia

Podpora pre transformáciu odvetví

Cloudové riešenia pre jednotlivé odvetvia efektívne využívajú komplexné portfólio produktov spoločnosti Oracle a dokážu spĺňať špecifické požiadavky. Riešenia spoločnosti Oracle pre finančné služby, telekomunikácie, predajcov spotrebného tovaru a mnohé ďalšie odvetvia umožňujú zrýchľovať nasadzovanie inovácií, zlepšovať zákaznícku skúsenosť, dosahovať vyššie zisky a získavať konkurenčnú výhodu.

 

Odvetvové riešenia

Revolučné technológie ako cloud a Internet vecí (IoT) umožňujú automobilovému priemyslu vyvíjať nové obchodné modely. Pozrite sa, ako spoločnosť Oracle určuje smer.
Telekomunikačný priemysel čakajú v budúcnosti mnohé zmeny. Ak chcú telekomunikačné spoločnosti uspieť, musia rýchlo zaviesť nové inovatívne služby, nanovo definovať zákaznícku skúsenosť pre digitálny vek a transformovať a zjednotiť kľúčové procesy na zníženie prevádzkových nákladov. Zistite, čím môžu odvetvové riešenia služieb Oracle Cloud prispieť k úspechu telekomunikačných spoločností vo svete založenom na dátach.
Na spotrebiteľskom trhu prebiehajú rýchle a výrazné zmeny – vyrábame, predávame a nakupujeme úplne novými spôsobmi. Nové technológie, flexibilní konkurenti a vysoké očakávania spotrebiteľov poháňajú éru transformácie. Zistite, ako vám môžu odvetvové riešenia služieb Oracle Cloud pomôcť splniť požiadavky spotrebiteľského trhu.
Vzdelávanie na vyšších stupňoch a výskum ešte nikdy neboli tak náročné. Študenti, výskumníci a pedagogický zbor očakávajú moderné, prispôsobené prostredie. Inštitúcie poskytujúce vyššie vzdelávanie musia zavádzať najnovšie technológie, aby týmto požiadavkám vyhoveli. Zistite, ako môžete pomocou odvetvových riešení služieb Oracle Cloud poskytovať vzdelávanie na svetovej úrovni a podporovať priekopnícky výskum.
V sektore finančných služieb a vo všetkých jurisdikciách prebiehajú digitálne zmeny. Impulzom pre zmeny sú očakávania spotrebiteľov, stále komplexnejšie predpisy a nové technológie, ktoré vytvárajú príležitosti na trhu. Zistite, ako vám môžu odvetvové riešenia služieb Oracle Cloud pomôcť pri poskytovaní finančných služieb v meniacom sa svete.
Cloudové riešenia Oracle dokážu transformovať a pripraviť zdravotníctvo na budúcnosť - a zabezpečiť tak dlhodobý stabilný rast.
Každý sektor pociťuje vplyv digitálnej revolúcie. Najväčšie zmeny však prebiehajú v odvetví špičkových technológií. Nové technológie prinášajú pre produkty nové možnosti a skracujú čas predaja. Zároveň však bránia udržaniu aktuálneho stavu. Zistite, ako môžete pomocou odvetvových riešení služieb Oracle Cloud využiť výhody nových digitálnych modelov.
Nové technológie ako 3D tlač, Internet vecí alebo umelá inteligencia poháňajú revolúciu vo výrobe, ktorá je známa ako Industry 4.0. Bez správnych cloudových riešení môže výrobcom uniknúť výnimočná príležitosť. Zistite, ako môžete pomocou odvetvových riešení služieb Oracle Cloud využiť výhody tejto revolúcie.
Ak chcete prinášať skvelú digitálnu používateľskú skúsenosť a súčasne si zachovať flexibilitu, zvyšovať výnosy a udržiavať prevádzkovú efektivitu, potrebujete škálovateľnú cloudovú platformu. Zistite, ako vám môže spoločnosť Oracle pomôcť nastúpiť na ideálnu cestu do cloudu.
Cloud určuje tempo života v inteligentných mestách. Ak chcete do procesov verejného sektora integrovať techniky AI, IoT, strojového učenia a analytiky a poskytovať tak nepoznané možnosti obyvateľom, potrebujete škálovateľnú, flexibilnú a bezpečnú cloudovú platformu.
 
 
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud