Transformácia budúcnosti priemyselnej výroby

Transformácia budúcnosti priemyselnej výroby vyžaduje škálovateľnú cloudovú platformu. Zistite, ako vám môže spoločnosť Oracle pomôcť nastúpiť na ideálnu cestu do cloudu.
 
 

Trendy v odvetví

Nové digitálne obchodné modely
Revolučné technológie ako cloud a Internet vecí umožňujú priemyselným výrobcom vyvíjať nové obchodné modely. Pozrite sa, ako spoločnosť Oracle určuje smer.
Zrýchlenie inovácií
Ak chcú výrobcovia využiť výhody príležitostí, ktoré prináša digitálny vek, musia zavádzať množstvo nových technológií. V tomto vydaní magazínu Manufacturing Leadership Journal sa dozviete, ako to robí spoločnosť Oracle.
Globalizácia
Je tu štvrtá priemyselná revolúcia. Prináša so sebou nové technológie a techniky, ktoré zmenia príslušné produkty, procesy a zásobovacie reťazce v každom aspekte odvetvia.
Transformačné technológie
Technológia Blockchain sľubuje vytvorenie nových úrovní dôvery, transparentnosti a efektivity, ktoré transformujú spôsoby, akými spoločnosti a odvetvia budú riadiť a prevádzkovať zásobovacie reťazce.
Cesta k PLM v cloude
Cloudové služby sa presadzujú vo všetkých odvetviach. Od základov menia trh vo viacerých doménach. Tieto zmeny neminú ani PLM.
Adaptácia na zmenu
Spoločnosť Carbon plynulo integruje s poskytovateľmi prostredníctvom dátových informačných kanálov v reálnom čase. Svoj inventár riadi globálne pomocou integrovaného systému Oracle SCM Cloud.

Odvetvové riešenia

 
Riešenie Lead-to-Cash for the Digital Age od spoločnosti Oracle poskytuje základ pre zákaznícku skúsenosť vo všetkých kanáloch a prináša vašej spoločnosti flexibilitu na podporu nových modelov výnosov, akým je ponúkanie produktov ako služby.
Riešenie Connected Digital Innovation od spoločnosti Oracle je modernou cloudovou platformou, ktorá digitálnemu vláknu umožňuje sledovať životný cyklus produktu od zrodu myšlienky cez vydanie a praktické používanie až po servis.
Riešenie Smart Connected Factory od spoločnosti Oracle pomáha výrobným spoločnostiam lepšie predvídať a riešiť požiadavky na údržbu, dávať do súvislosti problémy kvality s faktormi zariadení a prostredia, znižovať prestoje a zlepšovať kvalitu.
Prelomové a inovatívne riešenie Digital Field Service (DFS) spoločnosti Oracle pre odvetvia s dôrazom na objekty a služby poskytuje integrovanú platformu s podporou pre servisnú činnosť a optimalizáciu plánovania a technologického postupu mobilných služieb.
 
 
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud