In-Memory Cost Management Cloud

Maximalizácia výnosov. Zvýšenie ziskov. Optimalizácia prevádzkových nákladov a prevádzkového kapitálu.

Pomocou služby In-Memory Cost Management Cloud môžete definovať stratégiu nákladov na úrovni celého podniku, simulovať neobmedzené množstvo citlivostných scenárov a vykonávať analýzy nákladov, marží a ziskovosti, a to všetko v reálnom čase.
 

Analýza nákladov a ziskovosti v reálnom čase

Vykonávajte komplexné, mnohorozmerné analýzy ziskovosti a maximalizujte marže vďaka rýchlemu usporiadaniu a zoskupeniu historických, plánovaných a prognózovaných dát o predaji.
 

Odvodenie presných nákladov

Zlúčte plánované náklady z rôznych miest výroby, procesov a od rôznych zmluvných výrobcov a odvoďte odhadované náklady.
 

Optimalizácia prevádzkových nákladov a prevádzkového kapitálu

Vytvárajte neobmedzené počty scenárov nákladov, vykonávajte porovnania a hĺbkové analýzy nákladov na produkty s cieľom identifikovať odľahlé hodnoty a kompromisy.
 

Identifikovanie najziskovejšej zmesi produktov

V reálnom čase môžete vykonať analýzu nákladov a ziskovosti a identifikovať najziskovejší mix produktov a bod zvratu.
 

Zaujímavosti

Riadenie nákladov je základ
Ako si pri stále narastajúcom objeme dát o nákladoch môžete byť istí, že vaše analýzy budú komplexné a na minútu presné pre aktuálny čas?
Bezplatný prístup ku školeniam na používanie aplikácií Manufacturing
Zistite, ako môžete implementovať aplikácie Oracle Manufacturing, konfigurovať ich a vyťažiť z nich maximum.
Oracle Cloud Day
Budúcnosť je v cloude. Ale ako sa tam úspešne dostať? Zistite na podujatí Oracle Cloud Day.
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud