In-Memory Cost Management Cloud

Maximalizácia výnosov. Zvýšenie ziskov. Optimalizácia prevádzkových nákladov a prevádzkového kapitálu.

Pomocou služby In-Memory Cost Management Cloud môžete definovať stratégiu nákladov na úrovni celého podniku, simulovať neobmedzené množstvo citlivostných scenárov a vykonávať analýzy nákladov, marží a ziskovosti, a to všetko v reálnom čase.
 

Analýza nákladov a ziskovosti v reálnom čase

Vykonávajte komplexné, mnohorozmerné analýzy ziskovosti a maximalizujte marže vďaka rýchlemu usporiadaniu a zoskupeniu historických, plánovaných a prognózovaných dát o predaji.
 

Odvodenie presných nákladov

Zlúčte plánované náklady z rôznych miest výroby, procesov a od rôznych zmluvných výrobcov a odvoďte odhadované náklady.
 

Optimalizácia prevádzkových nákladov a prevádzkového kapitálu

Vytvárajte neobmedzené počty scenárov nákladov, vykonávajte porovnania a hĺbkové analýzy nákladov na produkty s cieľom identifikovať odľahlé hodnoty a kompromisy.
 

Identifikovanie najziskovejšej zmesi produktov

V reálnom čase môžete vykonať analýzu nákladov a ziskovosti a identifikovať najziskovejší mix produktov a bod zvratu.
 

Zaujímavosti

Riadenie nákladov je základ
Ako si pri stále narastajúcom objeme dát o nákladoch môžete byť istí, že vaše analýzy budú komplexné a na minútu presné pre aktuálny čas?
Nazrime do technológií budúcnosti už dnes
Pozývame vás na podujatie Oracle Cloud Day, ktoré je súčasťou globálnej prezentácie cloudových technológií budúcnosti.
Bezplatný prístup ku školeniam na používanie aplikácií Manufacturing
Zistite, ako môžete implementovať aplikácie Oracle Manufacturing, konfigurovať ich a vyťažiť z nich maximum.
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud