Úvodné videá o službách

Pomocou služby Identity and Management (IAM) môžete určovať, kto bude mať prístup k vašim zdrojom v cloude, aký typ prístupu to bude a ku ktorým konkrétnym zdrojom. Pozrite si video, ktoré vám umožní pochopiť, ako možno efektívne využívať jeden model autentifikácie a autorizácie na bezpečné riadenie prístupu a jednoduché spravovanie IT zdrojov v rámci všetkých služieb Oracle Cloud Infrastructure.
 
Principály inštancie sú funkcia v rámci služby Identity and Access Management (IAM). Po nastavení požadovaných zdrojov a stratégií môže aplikácia spustená v inštancii volať verejné služby Oracle Cloud Infrastructure, pričom sa odstráni potreba konfigurovať poverenia používateľa alebo konfiguračný súbor. S touto funkciou môžete inštanciu oprávniť na volania cez API v službách Oracle Cloud Infrastructure. Toto video uvádza podrobnosti o funkciách služby Oracle Cloud Infrastructure Instance Principals v IAM. Uvidíte aj ukážku príkladu, kde inštancia spúšťa skript python na čítanie dát z objektového ukladacieho priestoru.
 
Virtuálna cloudová sieť (VCN) je prispôsobiteľná a súkromná sieť v službách Oracle Cloud Infrastructure. Virtuálna cloudová sieť vám poskytuje úplnú kontrolu nad sieťovým prostredím. V tomto videu sa oboznámite s nastavením virtuálnej cloudovej siete vrátane vytvorenia podsietí, smerovacích tabuliek a konfigurácie stavových brán firewall. Krátka ukážka na konci znázorňuje, ako možno v prenajatom prostredí vytvoriť kompartment a v rámci neho virtuálnu cloudovú sieť.
 
Prostredníctvom služieb Oracle Cloud Infrastructure môžete poskytovať vysokodostupné výpočtové inštancie na serveroch Bare Metal bez hypervízora, čo zabezpečuje úplnú izoláciu siete. Pre svoje inštancie virtuálnych počítačov môžete využívať rovnaký hardvér, firmvér, softvérové zdroje a sieťovú infraštruktúru, ktoré sú optimalizované pre cloud. Získajte viac informácií o serveroch Bare Metal a inštanciách virtuálnych počítačov a pozrite si krátku ukážku postupu pri spúšťaní inštancie prostredníctvom webovej konzoly služieb Oracle Cloud Infrastructure.
 
Služba Oracle Cloud Infrastructure Block Volumes zrýchľuje množstvo rôznych vysokovýkonných aplikácií prostredníctvom vybraného blokového ukladacieho priestoru s vysokým počtom vstupno-výstupných operácií a bezproblémových funkcií ochrany a obnovenia dát. Hľadajte blokové zväzky pripojené k sieti, ktoré sa vyznačujú nízkou latenciou a schopnosťou spracovať desiatky tisíc operácií za sekundu (IOPS) na každej výpočtovej inštancii. Táto krátka ukážka ukazuje, ako jednoducho možno poskytovať blokové zväzky.
 
Oracle Cloud Infrastructure Object Storage je internetová, mimoriadne odolná a vysokodostupná služba ukladacieho priestoru, ktorá je ideálna na ukladanie neštruktúrovaných dát ako objektov. V tomto videu získate viac informácií o funkciách a výkone služby Oracle Object Storage. Zistíte tiež, ako replikácia a liečenie dát v rámci viacerých nefunkčných domén zabezpečujú vysokú odolnosť a integritu dát. Po prehľade funkcií nasleduje krátka ukážka.
 
Poskytovanie cloudových zdrojov vo viacerých doménach dostupnosti je skvelým základom na zaistenie vysokej dostupnosti a ochrany pred haváriami. Riadenie oblastí a domén dostupnosti je preto mimoriadne dôležité. V tomto videu nájdete informácie o oblastiach a doménach dostupnosti, ako aj postupy, ako ich spravovať v konzole.
 
Pomocou služby Oracle Cloud Infrastructure Load Balancing môžete prenosy dát distribuovať na viacero výpočtových inštancií, čím sa zvýši dostupnosť a flexibilita vašich aplikácií. Toto video opisuje, ako možno spravovať vyrovnávanie záťaže prostredníctvom rozhrania API alebo webovej konzoly, čo umožňuje dynamicky pridávať a odstraňovať uzly aplikácií v prúde prenosov.
 
Oracle poskytuje podnikovým zákazníkom na jednom mieste IaaS a PaaS tak, že pridáva najlepšie riešenie DNS svojho druhu z lokality Oraclecloud.net na cloudovú výpočtovú platformu Oracle. Toto video poskytuje podrobné informácie o funkciách služby Oracle Cloud Infrastructure DNS. Dozviete sa o podporovaných typoch záznamov a kompletnej množine funkcií správy pásem, ktoré ponúka služba priamo z používateľského rozhrania. Ďalšie informácie získate po spustení videa.
 
Oracle Cloud Infrastructure Audit je webová služba, ktorá automaticky zaznamenáva volania odosielané do koncových bodov verejného rozhrania API v rámci vášho prenajatého prostredia služieb Oracle Cloud Infrastructure. Pre každé z týchto volaní vytvára v protokole auditu udalosti, ktoré si môžete pozrieť, vyhľadať, uložiť a analyzovať.
 
Tagging je výkonná základná služba v rámci služby Oracle Cloud Infrastructure. Umožňuje používateľom vyhľadávať, riadiť prístup a vykonávať hromadné akcie s množinou zdrojov označených značkou. Toto video obsahuje prehľad služby označovania, jej funkcie, zoznam zdrojov, ktoré môžete označiť, a špecifikácie týkajúce sa označovania.
 
Oracle Cloud Infrastructure Email Delivery je vo veľkej miere škálovateľná, cenovo výhodná a spoľahlivá služba infraštruktúry, ktorá zaisťuje kvalitné doručovanie pošty. Za službou Email Delivery stoja špičkoví experti na doručiteľnosť e-mailov, autentifikáciu, zabezpečenie a riadenie reputácie.
 
Oracle FastConnect predstavuje alternatívu sieťového pripojenia k prepojeniu siete so službou Oracle Cloud Infrastructure a ďalšími službami Oracle Cloud prostredníctvom verejného internetu. FastConnect predstavuje jednoduchý, elastický a ekonomický spôsob vytvorenia vyhradeného a súkromného pripojenia s väčšími možnosťami šírky pásma a spoľahlivejšie a konzistentnejšie sieťové pripojenie v porovnaní s internetovými pripojeniami.
 
Kontajnerová technológia rieši problém spoľahlivého spúšťania softvéru v rôznych výpočtových prostrediach. V tomto videu uvidíte, ako Terraform Kubernetes Installer poskytuje množinu modulov Terraform a vzorovú základnú konfiguráciu na poskytovanie a konfigurovanie virtuálnej cloudovej siete (VCN) a podsietí, inštancie riadiacej roviny Kubernetes, na ktorej sa spúšťa, a zariadenia na vyrovnávanie záťaže nakonfigurované pred klastrom etcd a hlavnými klastrami Kubernetes vo vašom prenájme služby Oracle Cloud Infrastructure.
 
Ravello je cloudová služba, ktorá podnikom umožňuje pracovať so záťažami VMWare a KVM v službe Oracle Cloud Infrastructure „tak, ako sú“, bez akýchkoľvek úprav sietí alebo ukladacieho priestoru. Toto video popisuje funkcie a výhody služby Ravello, ktoré sú užitočné v každej fáze životného cyklu aplikácie, od overenia koncepcie po testovanie, produkciu a školenie.
 
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud