Technické zdroje služieb Oracle Cloud Infrastructure

Ak začínate s používaním platformy s takým množstvom funkcií, ako má Oracle Cloud Infrastructure, a nemáte k dispozícii riadne technické informácie, môže to byť dosť náročné. Tu nájdete zoznam užitočných dokumentov a prezentácií, ktoré vás navedú na správnu cestu.
 
 
 

Príručka pre rýchle spustenie a sprievodcovia službami

Tu je množina zdrojov technických informácií, ktoré vám pomôžu začať s používaním riešení Oracle Cloud Infrastructure. Mali by ste sa k nim často vracať, pretože zdroje sa často aktualizujú o nový obsah.
Začnite s týmito prepojeniami kategórií:

 

Sprievodcovia riadením a operáciami

Osvedčené postupy nasadenia vysokodostupnej architektúry v službe Oracle Cloud Infrastructure
Osvedčené postupy týkajúce sa architektúry na návrh vysokodostupných riešení v službe Oracle Cloud Infrastructure a tipy na spôsoby využitia špecifických služieb Oracle.
Nasadenie služby Oracle Enterprise Manager 13
Nasadenie nástroja Oracle Enterprise Manager pomocou stručnej úvodnej bielej knihy, ktorá zahŕňa kľúčové pojmy, predpoklady, postup inštalácie a konfigurácie.
Začíname pracovať s modulmi Terraform a službami Oracle Cloud Infrastructure
Príspevok technického blogu o nástroji na orchestráciu od spoločnosti Terraform v službe Oracle Cloud Infrastructure.

 

Výpočtové riešenia

Nasadenie vlastných obrazov operačných systémov
Táto biela kniha poskytuje podrobný postup na vytvorenie vlastného obrazu a importovanie obrazu do služby Oracle Cloud Infrastructure.
Začíname: Oracle Linux pre Oracle Cloud Infrastructure
Táto úvodná príručka popisuje spustenie inštancie Oracle Linux v službe Oracle Cloud Infrastructure.
Inštalácia a konfigurácia KVM v inštanciách Bare Metal s viacerými virtuálnymi sieťovými kartami
Biela kniha obsahujúca postup, ako začať pracovať s KVM v inštanciách Bare Metal.
Inštalácia a konfigurácia servera Oracle VM v službe Oracle Cloud Infrastructure
Biela kniha obsahujúca postup, ako začať pracovať s virtuálnym počítačom Oracle.
Nasadenie riešenia Microsoft Hyper-V so smerovaním
Táto biela kniha popisuje nastavenie prostredí služieb Oracle Cloud Infrastructure a Microsoft Hyper-V.
Nasadenie platformy Kubernetes
Tento prehľad a podrobný postup nasadenia popisuje, ako nasadiť platformu Kubernetes v službe Oracle Cloud Infrastructure.

 

Riešenia správy dát

Referenčná architektúra dátového centra Cloudera Enterprise
Táto biela kniha popisuje osvedčené postupy pre prevádzku dátového centra Cloudera Enterprise v službe Oracle Cloud Infrastructure.
Nasadenie platformy Apache Cassandra
Nasadenie databázy NoSQL platformy Apache Cassandra v službe Oracle Cloud Infrastructure.
Nasadenie a zabezpečenie databázy MongoDB
Príspevok technického blogu o osvedčených postupoch na zabezpečenie databázy MongoDB v službe Oracle Cloud Infrastructure.
Nasadenie vysokodostupnej distribuovanej vrstvy cache s použitím systémov Memcached a Redis
Táto biela kniha obsahuje porovnanie osvedčených postupov na nasadenie dvoch najčastejšie používaných mechanizmov ukladania do pamäte cache, Redis a Memcached, v službe Oracle Cloud Infrastructure.
Nasadenie skupín dostupnosti servera Microsoft SQL Always On
Learn how to deploy Microsoft SQL Server Always On availability groups on Oracle Cloud Infrastructure to meet enterprise-grade database service availability and security requirements.
Migrácia databáz Oracle zo služieb Amazon Web Services do služby Oracle Cloud Infrastructure Database
Táto biela kniha vysvetľuje, čo je potrebné zvážiť pri migrácii databáz do služby Oracle Cloud Infrastructure, a podrobne popisuje rôzne možnosti dostupné pre tieto migrácie.
Nasadenie databázy Oracle NoSQL
Táto referenčná príručka obsahuje postup na nasadenie databázy Oracle NoSQL v službe Oracle Cloud Infrastructure vrátane predbežného nastavenia a postupu spustenia skriptov inštalácie klastra NoSQL.

 

Riešenia aplikácií

Presun balíka Oracle E-Business Suite do služby Oracle Cloud Infrastructure
Informácie o tom, ako možno balík E-Business Suite (EBS) nasadiť v službe Oracle Cloud Infrastructure, čím skombinujete tradičné výhody balíka EBS s agilitou, dostupnosťou a cenovou efektívnosťou modernej služby IaaS.
Nasadenie aplikácie JD Edwards EnterpriseOne, vydanie 9.2, pomocou poskytovania jediným kliknutím v službe Oracle Cloud Infrastructure
Tento tutoriál Centra pomoci vysvetľuje, ako nasadiť aplikáciu JD Edwards EnterpriseOne, vydanie 9.2, pomocou poskytovania jediným kliknutím, a popisuje povinné a voliteľné úlohy na nasadenie v službe Oracle Cloud Infrastructure.
Nasadenie systému SAP NetWeaver Application Server ABAP/Java v službe Oracle Cloud Infrastructure
Táto referenčná príručka vo forme bielej knihy obsahuje osvedčené postupy na nasadenie systému SAP NetWeaver Application Server ABAP/Java v službe Oracle Cloud Infrastructure.
Nasadenie databáz SAP NetWeaver Application Server ABAP/Java v službe Oracle Database Exadata Cloud Service
Táto biela kniha obsahuje osvedčené postupy na nasadenie databáz Oracle platformy SAP NetWeaver Application Server ABAP/Java v službe Oracle Database Exadata Cloud Service.
Používanie vyrovnávania záťaže služby Oracle Cloud Infrastructure pre aplikáciu WordPress s vysokou dostupnosťou
Táto biela kniha je referenčnou príručkou na vytvorenie viacuzlovej lokality WordPress, ktorú konfiguruje a prenáša do popredia zariadenie na vyrovnávanie záťaže služby Oracle Cloud Infrastructure.

 

Sieťové riešenia

Sprievodca nasadením a prehľad virtuálnej cloudovej siete (VCN)
Bežné scenáre nasadenia a osvedčené postupy pri používaní siete Oracle Cloud Infrastructure VCN.
Nasadenie inštancie NAT s modulom Terraform
Tento blogový príspevok popisuje, ako automaticky nastaviť inštanciu NAT s modulom Terraform a konfigurovať súkromné inštancie na smerovanie požiadaviek internetového pripojenia cez inštanciu NAT.
Konfigurácia inštancie NAT: Aktivácia prístupu na internet pre súkromné podsiete
Odporúčané kroky pre nastavenie inštancie NAT vo vašej službe VCN a konfiguráciu vašej súkromnej podsiete na smerovanie požiadaviek internetového pripojenia cez túto podsieť.
Nasadenie tunelov VPN IPSec
Informácie o tom, ako nastaviť a spravovať sieť VPN IPSec pre sieť VCN pomocou technickej dokumentácie.
Nasadenie tunelov VPN IPsec s riešením Cisco ASA/ASAv VTI
Táto biela kniha obsahuje všetky potrebné kroky na konfiguráciu zariadenia s riešením Cisco ASA/ASAv na vytvorenie pripojenia IPSec k sieti Oracle Cloud Infrastructure VCN.
Nasadenie riešenia Microsoft Hyper-V so smerovaním
Táto biela kniha popisuje nastavenie prostredí služieb Oracle Cloud Infrastructure a Microsoft Hyper-V.
Hostitelia typu bastion host: Chránený prístup pre virtuálne cloudové siete
Táto biela kniha obsahuje osvedčené postupy pre hostiteľov typu bastion host a zabezpečenie prístupu pre inštancie služby Oracle Cloud Infrastructure.

 

Riešenia zabezpečenia

Prehľad zabezpečenia služby Oracle Cloud Infrastructure
Táto biela kniha obsahuje prehľad funkcií zabezpečenia v službe Oracle Cloud Infrastructure.
Microsoft Windows: Rozšírenie služby Active Directory do služby Oracle Cloud Infrastructure
Táto biela kniha vás prevedie procesom rozšírenia infraštruktúry Windows Active Directory v službe Oracle Cloud Infrastructure.
Federovanie služieb Okta a Oracle Cloud Infrastructure
Táto biela kniha poskytuje podrobný postup na konfiguráciu federácie služby Oracle Cloud Infrastructure a so službou Okta.
Nasadenie služby Oracle Audit Vault and Database Firewall
Táto biela kniha sa zameriava na používanie servera Oracle Audit Vault Server pre kontrolu prístupu k inštanciám služby Oracle Cloud Infrastructure Database.
Správa šifrovacích kľúčov pre databázu Oracle pomocou služby Oracle Key Vault
Táto biela kniha obsahuje pokyny na inštaláciu a konfiguráciu služby Oracle Key Vault v inštanciách Bare Metal na správu kľúčov Oracle Database TDE.

 

Riešenia ochrany dát

Používanie služby Commvault na zálohovanie v službe Oracle Cloud Infrastructure Object Storage
Tento blogový príspevok popisuje integráciu služby Commvault, podporu pre službu Oracle Cloud Infrastructure a používanie služby Oracle Object Storage ako cieľa zálohovania.

 

Riešenia ukladacieho priestoru

Nasadenie klastra distribuovaného ukladacieho priestoru Ceph
Tento blog vysvetľuje, ako nasadiť prostredie Ceph Distributed Storage Cluster v službe Oracle Cloud Infrastructure pomocou systému Oracle Linux.
Nasadenie systému GlusterFS
Tento blog obsahuje podrobný postup, ako nasadiť vysokodostupné prostredie GlusterFS Storage v službe Oracle Cloud Infrastructure pomocou distribuovaného zväzku GlusterFS.
Nasadenie Oracle Cluster File System
Tento blogový príspevok obsahuje podrobný postup na nasadenie systému Oracle Cluster File System (OCFS2) v službe Oracle Cloud Infrastructure pomocou protokolu iSCSI.

 

Get Started with Oracle Cloud Infrastructure

Here are some additional resources to get you started.
See Technical Blog Posts

Stay up to date with the most recent technical blogs from Oracle Cloud Infrastructure.

Get Hands-On

Try pre-configured solutions running on Oracle Cloud Infrastructure, for free, and within minutes.

×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud