Compute – inštancie Bare Metal

Typ inštancie
Konfigurácia
Platba podľa spotreby
(OCPU za hodinu)
Mesačný flexibilný kredit
(OCPU za hodinu)
Súčasti služby na mesiac
Standard
BM.Standard1.36
 • OCPU: 36
 • Pamäť: 256 GB
 • Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
Standard
BM.Standard2.52
 • OCPU: 52
 • Pamäť: 768 GB
 • Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
Dense I/O
BM.DenseIO1.36
 • OCPU: 36
 • Pamäť: 512 GB
 • Lokálny disk: 28,8 TB NVMe SSD
 • Additional Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
Dense I/O
BM.DenseIO2.52
 • OCPU: 52
 • Pamäť: 768 GB
 • Lokálny disk: 51,2 TB NVMe SSD
 • Additional Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
Na stránke Compute - Často kladené otázky nájdete voľby inovácie pre predchádzajúce konfigurácie vrátane BM.HighIO.

Compute – inštancie GPU

Typ inštancie
Konfigurácia
Platba podľa spotreby
(GPU za hodinu)
Mesačný poplatok
(GPU za hodinu)
Súčasti služby na mesiac
Pascal Virtual Machine GPU
VM.GPU2.1
(Coming Soon)
 • GPU: 1x P100
 • OCPU: 12
 • Pamäť: 104 GB
 • Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
 • Sieť: 1x 25 Gb/s
Pascal Bare Metal GPU
BM.GPU2.2
 • GPU: 2x P100
 • OCPU: 28
 • Pamäť: 192 GB
 • Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
 • Sieť: 2x 25 Gb/s
Volta Virtual Machine GPU
VM.GPU3.1
(už čoskoro)
 • GPU: 1x V100
 • OCPU: 6
 • Pamäť: 90 GB
 • Sieť: 400 Mb/s
Volta Virtual Machine GPU
VM.GPU3.2
(už čoskoro)
 • GPU: 2x V100
 • Interconnect: NVLINK
 • OCPU: 12
 • Pamäť: 180 GB
 • Sieť: 800 Mb/s
Volta Virtual Machine GPU
VM.GPU3.4
(už čoskoro)
 • GPU: 4x V100
 • Interconnect: NVLINK
 • OCPU: 24
 • Pamäť: 360 GB
 • Sieť: 1x 25 Gb/s
Volta Bare Metal GPU
BM.GPU3.8
 • GPU: 8x V100
 • Interconnect: NVLINK
 • OCPU: 52
 • Pamäť: 768 GB
 • Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
 • Sieť: 2x 25 Gb/s

Compute – inštancie virtuálnych počítačov

Typ inštancie
Konfigurácia
Platba podľa spotreby
(OCPU za hodinu)
Mesačný flexibilný kredit
(OCPU za hodinu)
Súčasti služby na mesiac
Standard
VM.Standard1.1
 • OCPU: 1
 • Pamäť: 7 GB
 • Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
Standard
VM.Standard2.1
 • OCPU: 1
 • Pamäť: 15 GB
 • Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
Standard
VM.Standard1.2
 • OCPU: 2
 • Pamäť: 14 GB
 • Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
Standard
VM.Standard2.2
 • OCPU: 2
 • Pamäť: 30 GB
 • Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
Standard
VM.Standard1.4
 • OCPU: 4
 • Pamäť: 28 GB
 • Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
Standard
VM.Standard2.4
 • OCPU: 4
 • Pamäť: 60 GB
 • Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
Standard
VM.Standard1.8
 • OCPU: 8
 • Pamäť: 56 GB
 • Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
Standard
VM.Standard2.8
 • OCPU: 8
 • Pamäť: 120 GB
 • Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
Standard
VM.Standard1.16
 • OCPU: 16
 • Pamäť: 112 GB
 • Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
Standard
VM.Standard2.16
 • OCPU: 16
 • Pamäť: 240 GB
 • Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
Standard
VM.Standard2.24
 • OCPU: 24
 • Pamäť: 320 GB
 • Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
DenseIO
VM.DenseIO1.4
 • OCPU: 4
 • Pamäť: 60 GB
 • Lokálny disk: 3,2 TB NVMe SSD
 • Additional Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
DenseIO
VM.DenseIO1.8
 • OCPU: 8
 • Pamäť: 120 GB
 • Lokálny disk: 6,4 TB NVMe SSD
 • Additional Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
DenseIO
VM.DenseIO2.8
 • OCPU: 8
 • Pamäť: 120 GB
 • Lokálny disk: 6,4 TB NVMe SSD
 • Additional Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
DenseIO
VM.DenseIO1.16
 • OCPU: 16
 • Pamäť: 240 GB
 • Lokálny disk: 12,8 TB NVMe SSD
 • Additional Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
DenseIO
VM.DenseIO2.16
 • OCPU: 16
 • Pamäť: 240 GB
 • Lokálny disk: 12,8 TB NVMe SSD
 • Additional Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
DenseIO
VM.DenseIO2.24
 • OCPU: 24
 • Pamäť: 320 GB
 • Lokálny disk: 25,6 TB NVMe SSD
 • Additional Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
*Všetky výpočtové inštancie používajú ako svoj systémový disk spúšťacie zväzky. Fakturácia spúšťacích zväzkov sa odvíja od cien služby štandardných blokových zväzkov. Upozorňujeme, že ide o samostatný poplatok popri cene za výpočtovú inštanciu.
 

Compute – operačné systémy

Operačné systémy
Platba podľa spotreby
(OCPU za hodinu)
Mesačný flexibilný kredit
(OCPU za hodinu)
Oracle Linux 6/7*
Zdarma Zdarma
CentOS 6.x/7.x
Zdarma Zdarma
Ubuntu 14.x/16.x
Zdarma Zdarma
Windows Server OS**
 • Server 2016 Standard a Datacenter
 • Server 2012 R2 Standard a Datacenter
 • Server 2012 Standard a Datacenter
 • Server 2008 R2 Standard, Enterprise a Datacenter
 
* Obsahuje Oracle Linux Premier Support. Vďaka produktu Unbreakable Enterprise Kernel (UEK), ktorý je súčasťou systému Oracle Linux, môžu zákazníci využívať výhody aktualizácií Ksplice bez odstávok.
 
**Náklady na licencie na server Windows sú dodatočnou položkou k cene za príslušnú výpočtovú inštanciu. Za výpočtovú inštanciu a za licenciu na systém Windows budete platiť zvlášť.
 

Ukladací priestor

 
Produkt
Platba podľa spotreby
Mesačný flexibilný kredit
Metrika
Blokové zväzky
Kapacita ukladacieho priestoru v GB / mesiac
Objektový ukladací priestor – ukladací priestor
Kapacita ukladacieho priestoru v GB / mesiac
Objektový ukladací priestor – požiadavky
10 000 požiadaviek/mesiac
Ukladací priestor súborov
Kapacita ukladacieho priestoru v GB / mesiac
Archivačný ukladací priestor
Kapacita ukladacieho priestoru v GB / mesiac
Služba prenosu dát (HDD)*
Zdarma Zdarma -
*Zákazník je zodpovedný za nákup jednotiek pevných diskov a úhradu prepravy dát na miesto prenosu dát spoločnosti Oracle a späť.
 

Sieťová služba

Produkt
Platba podľa spotreby
(odchádzajúce dátové prenosy v GB za mesiac)
Mesačný flexibilný kredit
(odchádzajúce dátové prenosy v GB za mesiac)
Odchádzajúce dátové prenosy – prvých 10 TB/mesiac
Zdarma Zdarma
Odchádzajúce dátové prenosy – nad 10 TB/mesiac
Prichádzajúce dátové prenosy
Zdarma Zdarma
 

Oracle Cloud Infrastructure DNS

 
Produkt
Platba podľa spotreby
Mesačný flexibilný kredit
Metrika
Služby DNS
(1 000 podporovaných zón, 25 000 záznamov pre každú zónu)
1 000 000 dopytov/fakturačné obdobie
 

Oracle Cloud Infrastructure DNS - paušál

 
Produkt
Cenníková cena
Metrika
Súkromný fond a personalizovaný názvový server - paušál
5 000 USD Súkromný fond
 
 

Oracle Cloud Infrastructure Email Delivery

 
Produkt
Platba podľa spotreby
Mesačný flexibilný kredit
Metrika
Služby doručovania e-mailov
Náklady na 1 000 odoslaných e-mailov1,2
 1. Odoslané e-maily sa definujú ako počet jedinečných odoslaných výstupov za jeden kalendárny mesiac.
 2. Odoslané výstupy sa definujú na základe počtu jedinečných správ a počtu jedinečných príjemcov na správu.
 

FastConnect

Produkt
Platba podľa spotreby
(cena za hodinu využívania portu)
Mesačný flexibilný kredit
(cena za hodinu využívania portu)
Zahŕňa
FastConnect 1 Gb/s
Žiadne samostatné poplatky za prichádzajúce alebo odchádzajúce dátové prenosy
FastConnect 10 Gb/s
 

Vyrovnávanie záťaže

Typ inštancie
Platba podľa spotreby
(vyrovnávanie záťaže za hodinu)
Mesačný flexibilný kredit
(vyrovnávanie záťaže za hodinu)
Zahŕňa
Zariadenie na vyrovnávanie záťaže s kapacitou 100 Mb/s
Žiadne samostatné poplatky za dáta spracované na úrovni vrstvy vyrovnávanie záťaže
Zariadenie na vyrovnávanie záťaže s kapacitou 400 Mb/s
Zariadenie na vyrovnávanie záťaže s kapacitou 8 000 Mb/s
 

Oracle Database Cloud Service – virtuálne počítače

Licencia databázy Oracle
Platba podľa spotreby
(OCPU za hodinu)
Mesačný flexibilný kredit
(OCPU za hodinu)
Podrobnosti
Database Standard Edition
 • Informácie o podporovaných konfiguráciách virtuálnych počítačov nájdete v našich často kladených otázkach.
 • Ukladací priestor: 256 GB – 40 TB vzdialených blokových zväzkov NVMe SSD
Database Enterprise Edition
 • Informácie o podporovaných konfiguráciách virtuálnych počítačov nájdete v našich často kladených otázkach.
 • Ukladací priestor: 256 GB – 40 TB vzdialených blokových zväzkov NVMe SSD
Database Enterprise Edition High Performance
 • Informácie o podporovaných konfiguráciách virtuálnych počítačov nájdete v našich často kladených otázkach.
 • Ukladací priestor: 256 GB – 40 TB vzdialených blokových zväzkov NVMe SSD
Database Enterprise Edition Extreme Performance
 • Informácie o podporovaných konfiguráciách virtuálnych počítačov nájdete v našich často kladených otázkach.
 • Ukladací priestor: 256 GB – 40 TB vzdialených blokových zväzkov NVMe SSD
 • Balík Extreme Performance rozširuje balík High Performance o tieto komponenty: RAC (Real Application Clusters), In-Memory Database a Active Data Guard. Podpora RAC vyžaduje dva virtuálne počítače, z ktorých každý má najmenej dve jednotky OCPU.

Súčasťou všetkých balíkov je šifrovanie TDE (Transparent Data Encryption) databázy Oracle.

 • Súčasťou balíka Standard Edition je Oracle Database Standard Edition 2.
 • Balík Enterprise Edition zahŕňa tieto komponenty: Oracle Database Enterprise Edition, Data Masking and Subsetting Pack, Diagnostics Pack, Tuning Pack a Real Application Testing.
 • Balík Enterprise High Performance rozširuje balík Enterprise Edition o tieto komponenty: Multitenant, Partitioning, Advanced Compression, Advanced Security, Label Security, Database Vault, OLAP, Advanced Analytics, Spatial & Graph, Database Lifecycle Management Pack a Cloud Management Pack for Oracle Database.
 • Balík Enterprise Extreme Performance rozširuje balík High Performance o tieto komponenty: In-Memory Database, Active Data Guard a RAC (vyžaduje dva virtuálne počítače, z ktorých každý má najmenej dve jednotky OCPU).
 

Oracle Database Cloud Service – virtuálne počítače
s použitím vlastnej licencie (BYOL)

Licencia databázy Oracle
Platba podľa spotreby
(OCPU za hodinu)
Mesačný flexibilný kredit
(OCPU za hodinu)
Podrobnosti
Balík Standard
 • Informácie o podporovaných konfiguráciách virtuálnych počítačov nájdete v našich často kladených otázkach.
 • Ukladací priestor: 256 GB – 40 TB vzdialených blokových zväzkov NVMe SSD
Balík Enterprise
 • Informácie o podporovaných konfiguráciách virtuálnych počítačov nájdete v našich často kladených otázkach.
 • Ukladací priestor: 256 GB – 40 TB vzdialených blokových zväzkov NVMe SSD
Balík High Performance
Balík Extreme Performance
 • Balík Standard poskytuje inštanciu databázy Oracle Database Standard Edition 2 a vyžaduje, aby ste použili vlastnú licenciu (BYOL) na databázu Oracle Database Standard Edition, Oracle Database Standard Edition One alebo Oracle Database Standard Edition 2.
 • Balíky Enterprise, High Performance a Extreme Performance vyžadujú, aby ste použili vlastnú licenciu (BYOL) na databázu Oracle Database Enterprise Edition a takisto na akýkoľvek komponent databázy Oracle Database Enterprise Edition, ktorý používate v rámci príslušných služieb. Netýka sa to však komponentov Data Masking and Subsetting Pack, Diagnostics Pack, Tuning Pack a Real Application Testing, ktoré sa poskytujú bez licencie, keď si do služby Oracle Cloud prinesiete licenciu na Oracle Database Enterprise Edition.
 

Oracle Database Cloud Service - Bare Metal - X5 - Kapacita Dense I/O

Licencia databázy Oracle
Platba podľa spotreby
(cena za hosťované prostredie za hodinu)
Mesačný flexibilný kredit
(cena za hosťované prostredie za hodinu)
Podrobnosti
Database Standard Edition
 • 2 povolené jednotky OCPU.
 • Databázová licencia na 2 jednotky OCPU.
 • Až 6 ďalších jednotiek OCPU (zakúpených samostatne).
 • Databázové inštancie s 512 GB pamäte RAM, 28,8 TB NVMe SSD bez úprav, ~9,4 TB s dvojcestným zrkadlením, ~5,4 TB s trojcestným zrkadlením.
Database Enterprise Edition
 • 2 povolené jednotky OCPU.
 • Databázová licencia na 2 jednotky OCPU.
 • Až 34 ďalších jednotiek OCPU (zakúpených samostatne).
 • Databázové inštancie s 512 GB pamäte RAM, 28,8 TB NVMe SSD bez úprav, ~9,4 TB s dvojcestným zrkadlením, ~5,4 TB s trojcestným zrkadlením.
Database Enterprise Edition High Performance
Database Enterprise Edition Extreme Performance
Zvýšená kapacita
Platba podľa spotreby
(OCPU za hodinu)
Mesačný flexibilný kredit
(OCPU za hodinu)
Ďalšie detaily
Database Standard Edition
 • Ďalšie povolené jednotky OCPU.
 • Pridané jednotky OCPU musia byť v násobkoch dvoch (2).
 • Informácie o celkovej kapacite OCPU nájdete v cenníku požadovanej služby Oracle Cloud Infrastructure Database.
Database Enterprise Edition
Database Enterprise Edition High Performance
Database Enterprise Edition Extreme Performance

Súčasťou všetkých balíkov je šifrovanie TDE (Transparent Data Encryption) databázy Oracle.

 • Súčasťou balíka Standard Edition je Oracle Database Standard Edition 2.
 • Balík Enterprise Edition zahŕňa tieto komponenty: Oracle Database Enterprise Edition, Data Masking and Subsetting Pack, Diagnostics Pack, Tuning Pack a Real Application Testing.
 • Balík Enterprise High Performance rozširuje balík Enterprise Edition o tieto komponenty: Multitenant, Partitioning, Advanced Compression, Advanced Security, Label Security, Database Vault, OLAP, Advanced Analytics, Spatial & Graph, Database Lifecycle Management Pack a Cloud Management Pack for Oracle Database.
 • Balík Enterprise Extreme Performance rozširuje balík High Performance o nasledujúce komponenty: In-Memory Database a Active Data Guard.
Ďalšie informácie o službe Oracle Database Cloud Service nájdete v dokumentácii.
 

Oracle Database Cloud Service - Bare Metal - X5 - s použitím vlastnej licencie (BYOL)

Licencia databázy Oracle
Platba podľa spotreby
(cena za hosťované prostredie za hodinu)
Mesačný flexibilný kredit
(cena za hosťované prostredie za hodinu)
Podrobnosti
Všetky vydania databázy - BYOL
 • 2 povolené jednotky OCPU.
 • Databázová licencia na 2 jednotky OCPU – BYOL.
 • Až 6 ďalších jednotiek OCPU – BYOL (zakúpených samostatne) pre Standard Edition BYOL. Až 34 ďalších jednotiek OCPU – BYOL (zakúpených samostatne) pre Enterprise Edition BYOL.
 • Databázové inštancie s 512 GB pamäte RAM, 28,8 TB NVMe SSD bez úprav, ~9,4 TB s dvojcestným zrkadlením, ~5,4 TB s trojcestným zrkadlením.
Zvýšená kapacita
Platba podľa spotreby
(OCPU za hodinu)
Mesačný flexibilný kredit
(OCPU za hodinu)
Ďalšie detaily
Všetky vydania databázy – dodatočná kapacita – BYOL
 • Ďalšie povolené jednotky OCPU – BYOL.
 • Pridané jednotky OCPU (BYOL) musia byť v násobkoch dvoch (2).
 • Informácie o celkovej kapacite OCPU nájdete v cenníku požadovanej služby Oracle Cloud Infrastructure Database.
 • Balík Standard Edition poskytuje inštanciu databázy Oracle Database Standard Edition 2 a vyžaduje, aby ste použili vlastnú licenciu (BYOL) na databázu Oracle Database Standard Edition, Oracle Database Standard Edition One alebo Oracle Database Standard Edition 2.
 • Balíky Enterprise, High Performance a Extreme Performance vyžadujú, aby ste použili vlastnú licenciu (BYOL) na databázu Oracle Database Enterprise Edition a takisto na akýkoľvek komponent databázy Oracle Database Enterprise Edition, ktorý používate v rámci príslušných služieb. Netýka sa to však komponentov Data Masking and Subsetting Pack, Diagnostics Pack, Tuning Pack a Real Application Testing, ktoré sa poskytujú bez licencie, keď si do služby Oracle Cloud prinesiete licenciu na Oracle Database Enterprise Edition.
 

Oracle Database Cloud Service - Bare Metal - X7 - kapacita Dense I/O

Licencia databázy Oracle
Cenníková cena
(hosťované prostredie za hodinu)
Mesačný flexibilný kredit
(cena za hosťované prostredie za hodinu)
Podrobnosti
Database Standard Edition
 • 2 povolené jednotky OCPU.
 • Databázová licencia na 2 jednotky OCPU.
 • Až 6 ďalších jednotiek OCPU (zakúpených samostatne).
 • Databázové inštancie so 768 GB pamäte RAM, 51,2 TB NVMe SSD bez úprav, ~16 TB s dvojcestným zrkadlením, ~9 TB s trojcestným zrkadlením.
Database Enterprise Edition
 • 2 povolené jednotky OCPU.
 • Databázová licencia na 2 jednotky OCPU.
 • Až 50 ďalších jednotiek OCPU (zakúpených samostatne).
 • Databázové inštancie so 768 GB pamäte RAM, 51,2 TB NVMe SSD bez úprav, ~16 TB s dvojcestným zrkadlením, ~9 TB s trojcestným zrkadlením.
Database Enterprise Edition High Performance
Database Enterprise Edition Extreme Performance
Zvýšená kapacita
Cenníková cena
(OCPU za hodinu)
Mesačný flexibilný kredit
(cena za hosťované prostredie za hodinu)
Ďalšie detaily
Database Standard Edition
 • Ďalšie povolené jednotky OCPU.
 • Pridané jednotky OCPU musia byť v násobkoch dvoch (2).
 • Informácie o celkovej kapacite OCPU nájdete v cenníku požadovanej služby Oracle Cloud Infrastructure Database.
Database Enterprise Edition
Database Enterprise Edition High Performance
Database Enterprise Edition Extreme Performance

Súčasťou všetkých balíkov je šifrovanie TDE (Transparent Data Encryption) databázy Oracle.

 • Súčasťou balíka Standard Edition je Oracle Database Standard Edition 2.
 • Balík Enterprise Edition zahŕňa tieto komponenty: Oracle Database Enterprise Edition, Data Masking and Subsetting Pack, Diagnostics Pack, Tuning Pack a Real Application Testing.
 • Balík Enterprise High Performance rozširuje balík Enterprise Edition o tieto komponenty: Multitenant, Partitioning, Advanced Compression, Advanced Security, Label Security, Database Vault, OLAP, Advanced Analytics, Spatial & Graph, Database Lifecycle Management Pack a Cloud Management Pack for Oracle Database.
 • Balík Enterprise Extreme Performance rozširuje balík High Performance o nasledujúce komponenty: In-Memory Database a Active Data Guard.
Ďalšie informácie o službe Oracle Database Cloud Service nájdete v dokumentácii.
 

Oracle Database Cloud Service - Bare Metal - X7 - Dense I/O - s použitím vlastnej licencie (BYOL)

Licencia databázy Oracle
Cenníková cena
(hosťované prostredie za hodinu)
Mesačný flexibilný kredit
(cena za hosťované prostredie za hodinu)
Podrobnosti
Všetky vydania databázy - BYOL
 • 2 povolené jednotky OCPU.
 • Databázová licencia na 2 jednotky OCPU – BYOL.
 • Až 6 ďalších jednotiek OCPU – BYOL (zakúpených samostatne) pre Standard Edition BYOL. Až 50 ďalších jednotiek OCPU – BYOL (zakúpených samostatne) pre Enterprise Edition BYOL.
 • Databázové inštancie so 768 GB pamäte RAM, 51,2 TB NVMe SSD bez úprav, ~16 TB s dvojcestným zrkadlením, ~9 TB s trojcestným zrkadlením.
Zvýšená kapacita
Platba podľa spotreby
(OCPU za hodinu)
Mesačný flexibilný kredit
(OCPU za hodinu)
Ďalšie detaily
Všetky vydania databázy – dodatočná kapacita – BYOL
 • Ďalšie povolené jednotky OCPU – BYOL.
 • Pridané jednotky OCPU (BYOL) musia byť v násobkoch dvoch (2).
 • Informácie o celkovej kapacite OCPU nájdete v cenníku požadovanej služby Oracle Cloud Infrastructure Database.
 • Balík Standard Edition poskytuje inštanciu databázy Oracle Database Standard Edition 2 a vyžaduje, aby ste použili vlastnú licenciu (BYOL) na databázu Oracle Database Standard Edition, Oracle Database Standard Edition One alebo Oracle Database Standard Edition 2.
 • Balíky Enterprise, High Performance a Extreme Performance vyžadujú, aby ste použili vlastnú licenciu (BYOL) na databázu Oracle Database Enterprise Edition a takisto na akýkoľvek komponent databázy Oracle Database Enterprise Edition, ktorý používate v rámci príslušných služieb. Netýka sa to však komponentov Data Masking and Subsetting Pack, Diagnostics Pack, Tuning Pack a Real Application Testing, ktoré sa poskytujú bez licencie, keď si do služby Oracle Cloud prinesiete licenciu na Oracle Database Enterprise Edition.
 

Oracle Exadata Cloud Service X7

Licencia databázy Oracle
Platba podľa spotreby
(cena za hosťované prostredie za hodinu)
Mesačný flexibilný kredit
(cena za hosťované prostredie za hodinu)
Podrobnosti
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadata Infrastructure - Quarter Rack - X7
 • 0 enabled OCPUs.
 • Až 92 ďalších jednotiek OCPU (zakúpených samostatne).
 • 2 databázové uzly so 720 GB pamäte RAM na uzol.
 • 360 TB celkového ukladacieho priestoru alebo 106 TB využiteľného ukladacieho priestoru.
 • Neobmedzené vstupy/výstupy.
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadata Infrastructure - Half Rack - X7
 • 0 enabled OCPUs.
 • Až 184 ďalších jednotiek OCPU (zakúpených samostatne).
 • 4 databázové uzly so 720 GB pamäte RAM na uzol.
 • 720 TB celkového ukladacieho priestoru alebo 212 TB využiteľného ukladacieho priestoru.
 • Neobmedzené vstupy/výstupy.
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadata Infrastructure - Full Rack - X7
 • 0 enabled OCPUs.
 • Až 368 ďalších jednotiek OCPU (zakúpených samostatne).
 • 8 databázových uzlov so 720 GB pamäte RAM na uzol.
 • 1440 TB celkového ukladacieho priestoru alebo 414 TB využiteľného ukladacieho priestoru.
 • Neobmedzené vstupy/výstupy.
 
Exadata Cloud Service shapes are charged a minimum of 744 hours for the first month of the cloud service, whether or not you are actively using, and whether or not you terminate that cloud service prior to usage of the entire 744 hours. For ongoing use of the same instance after the first month you will be charged for all active hours. Additional OCPUs are billed for active hours for the first month and ongoing use.
Exadata Infrastructure cost are the same for BYOL as for PAYG on the X7 shapes.

Oracle Exadata Cloud Service X7 - Additional Capacity

Licencia databázy Oracle
Platba podľa spotreby
(OCPU za hodinu)
Mesačný flexibilný kredit
(OCPU za hodinu)
Podrobnosti
Exadata Cloud Service – ďalšie jednotky OCPU
 • Ďalšie povolené jednotky OCPU.
 • Minimálny nákup: 1 na databázový uzol.
 • Pridané jednotky OCPU musia byť násobkom týchto hodnôt: 2 pre štvrtinu racku, 4 pre polovicu racku, 8 pre celý rack.
 • Celkový počet jednotiek OCPU v racku nesmie prekročiť maximálny limit pre konkrétny rack.
Exadata Cloud Service - Additional OCPU's - BYOL
 • Ďalšie povolené jednotky OCPU pre Oracle Database Exadata – BYOL.
 • Minimálny nákup: 1 na databázový uzol.
 • Pridané jednotky OCPU musia byť násobkom týchto hodnôt: 2 pre štvrtinu racku, 4 pre polovicu racku, 8 pre celý rack.
 • Celkový počet jednotiek OCPU v racku nesmie prekročiť maximálny limit pre konkrétny rack.

Oracle Exadata Cloud Service X6

Licencia databázy Oracle
Platba podľa spotreby
(cena za hosťované prostredie za hodinu)
Mesačný flexibilný kredit
(cena za hosťované prostredie za hodinu)
Podrobnosti
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadata Quarter Rack - X6
 • 22 povolených jednotiek OCPU.
 • Až 62 ďalších jednotiek OCPU (zakúpených samostatne).
 • 2 databázové uzly so 720 GB pamäte RAM na uzol.
 • 288 TB celkového ukladacieho priestoru alebo 84 TB využiteľného ukladacieho priestoru.
 • Neobmedzené vstupy/výstupy.
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadata Half Rack - X6
 • 44 povolených jednotiek OCPU.
 • Až 124 ďalších jednotiek OCPU (zakúpených samostatne).
 • 4 databázové uzly so 720 GB pamäte RAM na uzol.
 • 576 TB celkového ukladacieho priestoru alebo 168 TB využiteľného ukladacieho priestoru.
 • Neobmedzené vstupy/výstupy.
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadata Full Rack - X6
 • 88 povolených jednotiek OCPU.
 • Až 248 ďalších jednotiek OCPU (zakúpených samostatne).
 • 8 databázových uzlov so 720 GB pamäte RAM na uzol.
 • 1 152 TB celkového ukladacieho priestoru alebo 336 TB využiteľného ukladacieho priestoru.
 • Neobmedzené vstupy/výstupy.
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadata Quarter Rack - X6 - BYOL
 • 22 povolených jednotiek OCPU pre Oracle Database Exadata – BYOL.
 • Až 62 ďalších jednotiek OCPU (zakúpených samostatne).
 • 2 databázové uzly so 720 GB pamäte RAM na uzol.
 • 288 TB celkového ukladacieho priestoru alebo 84 TB využiteľného ukladacieho priestoru.
 • Neobmedzené vstupy/výstupy.
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadata Half Rack - X6 - BYOL
 • 44 povolených jednotiek OCPU pre Oracle Database Exadata – BYOL.
 • Až 124 ďalších jednotiek OCPU (zakúpených samostatne).
 • 4 databázové uzly so 720 GB pamäte RAM na uzol.
 • 576 TB celkového ukladacieho priestoru alebo 166 TB využiteľného ukladacieho priestoru.
 • Neobmedzené vstupy/výstupy.
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadata Full Rack - X6 - BYOL
 • 88 povolených jednotiek OCPU pre Oracle Database Exadata – BYOL.
 • Až 248 ďalších jednotiek OCPU (zakúpených samostatne).
 • 8 databázových uzlov so 720 GB pamäte RAM na uzol.
 • 1 152 TB celkového ukladacieho priestoru alebo 336 TB využiteľného ukladacieho priestoru.
 • Neobmedzené vstupy/výstupy.
 
Exadata Cloud Service shapes are charged a minimum of 744 hours for the first month of the cloud service, whether or not you are actively using, and whether or not you terminate that cloud service prior to usage of the entire 744 hours. For ongoing use of the same instance after the first month you will be charged for all active hours. Additional OCPUs are billed for active hours for the first month and ongoing use.

Oracle Exadata Cloud Service X6 - Additional Capacity

Licencia databázy Oracle
Platba podľa spotreby
(OCPU za hodinu)
Mesačný flexibilný kredit
(OCPU za hodinu)
Podrobnosti
Exadata Cloud Service – ďalšie jednotky OCPU
 • Ďalšie povolené jednotky OCPU.
 • Minimálny nákup: 1 na databázový uzol.
 • Pridané jednotky OCPU musia byť násobkom týchto hodnôt: 2 pre štvrtinu racku, 4 pre polovicu racku, 8 pre celý rack.
 • Celkový počet jednotiek OCPU v racku nesmie prekročiť maximálny limit pre konkrétny rack.
Exadata Cloud Service - Additional OCPU's - BYOL
 • Ďalšie povolené jednotky OCPU pre Oracle Database Exadata – BYOL.
 • Minimálny nákup: 1 na databázový uzol.
 • Pridané jednotky OCPU musia byť násobkom týchto hodnôt: 2 pre štvrtinu racku, 4 pre polovicu racku, 8 pre celý rack.
 • Celkový počet jednotiek OCPU v racku nesmie prekročiť maximálny limit pre konkrétny rack.
 
Služba Exadata Cloud Service zahŕňa licenciu na balík Extreme Performance.
Ďalšie informácie o službe Oracle Database Exadata Cloud Service nájdete v dokumentácii.
 
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud