Vývoj a operácie v službe Oracle Cloud

Aplikačné tímy neustále hľadajú možnosti zvyšovania rýchlosti, častejšieho uvádzania nových produktov, rýchlejšieho riešenia problémov za súčasného udržania vyššej celkovej kvality. Služba Oracle Cloud tieto ciele vývoja a operácií podporuje širokou škálou výkonných služieb na vývoj softvéru, správu kontajnerov a konfiguráciu, vytváranie, integráciu a nasadenie softvéru.
 
 
 

 

Zákazníci v službe Oracle Cloud budujú nové aplikácie a podnikanie

Využívajte hardvér Bare Metal so špičkovým výkonom na spúšťanie kontajnerov, veľkých dát, AI a strojového učenia. Jednoducho škálujte aj databázy, ktoré sú najnáročnejšie na výkon, ako napríklad Mongo a Cassandra.
 
Spoločnosť Linkd, dodávateľ riadenia projektov SaaS, škáluje svoju aplikáciu MongoDB pre odvetvie architektúry, strojárstva a stavebného priemyslu.
 
„Služba Oracle jednoducho v rovnakej cenovej hladine ponúka viac ukladacieho priestoru ako konkurencia a počet operácií za sekundu (IOPS) je niekoľkonásobne väčší ako u iných poskytovateľov.“
 
– Todd Robertti, CEO, Linkd (predtým známe ako Wireflare)
Spustiť video      
a.i. solutions, strojárska spoločnosť na výskum vesmíru, využíva cloud na analýzu a dizajn trajektórií
 
„Cloudovú službu Oracle sme jednoducho spustili a všetko fungovalo.“
 
– Sean M Phillips, hlavný softvérový inžinier, a.i. solutions
Spustiť video      
 

 

Vyskúšajte nástroje na vývoj aplikácií v našom cloude za pár minút!

Vyskúšajte si zadarmo vopred nakonfigurované riešenia spustené v službách Oracle Cloud Infrastructure. V priebehu pár minút sa spustí ukážkové cvičenie, ktoré vám umožní získať informácie o riešeniach správy aplikácií od technologických partnerov spoločnosti Oracle.
V tomto ukážkovom cvičení budete môcť vyskúšať jeden z najpoužívanejších systémov nepretržitej integrácie. Jenkins je automatizačný server s otvoreným zdrojovým kódom na báze platformy Java, ktorý je prakticky synonymom priebežnej integrácie a priebežného doručovania.
V tomto ukážkovom cvičení si vyskúšate kompletné riešenie podnikového vyhľadávania v prostredí DataStax Enterprise Graph a CQL spustenom v službe Oracle Cloud Infrastructure.

V službe Oracle je nastavenie prostredia a budovanie jednoduché

Tu je súprava zdrojov služby Oracle Cloud Infrastructure, s ktorými možno začať: rozhrania, mechanizmy perzistencie, orchestrácia, rámce kontajnerov, bezserverové aplikácie a prepojenia na platformu Oracle Cloud Platform pre ďalšie možnosti.
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud