Mapovanie služieb Oracle Cloud Infrastructure

 
 

Mapovanie cloudových služieb

Oracle Cloud Infrastructure ponúka porovnateľné cloudové služby Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure a Google Cloud Platform. V nasledujúcej tabuľke je uvedené mapovanie služieb vysokej úrovne od štyroch dodávateľov cloudových služieb.
Aktualizované vo februári 2019.
Kategória
Oracle Cloud Infrastructure
AWS
Azure
Google
Oblasti
Doména dostupnosti Zóna dostupnosti Zóna dostupnosti Zóny
Sieťová služba a poskytovanie obsahu
Virtuálna cloudová sieť služby Oracle Cloud Infrastructure Amazon Virtual Private Cloud (VPC) Virtuálna sieť Virtuálny privátny cloud
Sieťová služba a poskytovanie obsahu
Oracle Cloud Infrastructure Load Balancing Elastické vyrovnávanie záťaže Load Balancer, Application Gateway Vyrovnávanie cloudovej záťaže
Sieťová služba a poskytovanie obsahu
Oracle Cloud Infrastructure FastConnect AWS Direct Connect Azure ExpressRoute Cloud Interconnect
Compute
Oracle Cloud Infrastructure Compute – virtuálne počítače Amazon EC2 Azure Virtual Machines Compute Engine
Compute
Oracle Cloud Infrastructure Compute - Bare Metal Amazon EC2 - I3.metal    
Compute
Oracle Cloud Infrastructure Compute – GPU Amazon EC2 - inštancie P2, P3, G3 Azure N-Series Google GPU
Compute
Oracle Cloud Infrastructure Container Engine for Kubernetes Amazon Elastic Compute Cloud Container Service Azure Kubernetes Service Kubernetes Engine
Compute
Oracle Cloud Infrastructure Container Registry EC2 Container Registry Azure Container Registry Container Registry
Compute
Oracle Functions (už čoskoro) AWS Lambda Azure Functions, Azure Event Grid Cloud Functions
Ukladací priestor
Oracle Cloud Infrastructure Block Volumes Amazon Elastic Block Store (EBS) Azure Storage Disk Compute Engine Persistent Disks
Ukladací priestor
Oracle Cloud Infrastructure File Storage Amazon Elastic File System Azure Files ZFS / Avere, Cloud Filestore (beta)
Ukladací priestor
Oracle Cloud Infrastructure Object Storage Amazon Simple Storage Service (S3) Azure Storage Cloud Storage, Cloud Storage Nearline
Ukladací priestor
Oracle Cloud Infrastructure Archive Storage Amazon Glacier Azure Storage - Standard Cloud Storage Coldline
Ukladací priestor
Oracle Cloud Infrastructure Data Transfer Service Import/Export Disk, Import/Export Snowball, Import/Export Snowmobile Import/Export, Azure Data Box Transfer Appliance, Transfer Service
Ukladací priestor
Oracle Cloud Infrastructure Storage Gateway Storage Gateway StorSimple ZFS / Avere
Zabezpečenie, identita a súlad
Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management AWS Identity and Access Management (IAM), AWS Organizations Azure Active Directory, Azure Subscription a Service Management + Azure RBAC Cloud Identity and Access Management
Zabezpečenie, identita a súlad
Oracle Cloud Infrastructure Key Management Service Key Management Service Key Vault Cloud Key Management Service
Zabezpečenie, identita a súlad
Oracle Cloud Infrastructure Audit AWS CloudTrail Zapisovanie činností do denníka Cloud Audit Logging
Databáza
Oracle Database Cloud Service Amazon Relational Database Service (RDS) Azure SQL Database Cloud SQL (MySQL, Postgres), Cloud Spanner
Databáza
Oracle Autonomous Transaction Processing Amazon Aurora Azure SQL Database, Azure Cosmos DB Cloud SQL, Cloud Spanner
Databáza
Oracle Autonomous Data Warehouse Amazon Redshift Azure SQL Data Warehouse BigQuery
Databáza
Oracle NoSQL Amazon DynamoDB Azure Cosmos DB Cloud Datastore, Cloud Bigtable
Edge
Oracle Cloud Infrastructure DNS Amazon Route53 Azure DNS, Azure Traffic Manager Cloud DNS
Edge
Oracle Cloud Infrastructure Email Delivery Amazon SES Marketplace - E-mail Partneri
Edge
Oracle Cloud Infrastructure Web Application Firewall Web Application Firewall Application Gateway Web Application Firewall Partneri
Edge
Oracle Cloud Infrastructure DDoS Protection AWS Shield Azure DDoS Protection Service Cloud Armor
 
 
 
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud