Veľké dáta a analytika v službe Oracle Cloud Infrastructure

Aplikácie na spracovanie veľkých dát v službe Oracle Cloud Infrastructure umožňujú organizáciám analyzovať dáta na platformách Apache Hadoop, Apache Kafka, NoSQL a v databázach Oracle. Využívajú pritom infraštruktúru verejného cloudu, ktorá je z hľadiska flexibility, bezpečnosti, škálovateľnosti a úspornosti špičkou na trhu.
 
 
 

 

Riešenia veľkých dát potrebujú službu Oracle Cloud Infrastructure

Dáta majú vlastnú, vnútornú hodnotu. Objem, rýchlosť a rôznorodosť dát, ktoré organizácie potrebujú analyzovať na to, aby sa mohli rozhodovať informovane a na základe faktov, rastú závratným tempom. Aplikácie spracúvajúce veľké dáta vyžadujú elastický, nezávislý ukladací priestor s vysokým výpočtovým výkonom a neobmedzenou škálovateľnosťou, ktorý je dostupný na požiadanie a ktorého výkon a ceny sú predvídateľné.
 
Služba Oracle Cloud Infrastructure je stavaná pre veľké dáta. Disponuje sieťou zabezpečenou proti preťaženiu, flexibilnými výpočtovými konfiguráciami od virtuálnych počítačov až po inštancie Bare Metal a ukladacím priestorom rôznych tried, ako sú lokálne disky NVMe SSD a blokový, objektový a archivačný ukladací priestor.
 
Vypočujte si priamo od odborníkov na veľké dáta, prečo práve Oracle Cloud Infrastructure je tým najlepším miestom pre aplikácie na spracovanie veľkých dát.
 

 

Aplikácie pre veľké dáta v službách Oracle Cloud Infrastructure

Prečítajte si o využívaní konzistentne rýchlych a všestranných cloudových zdrojov pre riešenia Hadoop, Spark, Cassandra a ďalšie škálovateľné technológie.
 
Oracle Big Data Cloud v službe Oracle Cloud Infrastructure
 
Rýchle nahrávanie dát do služby Oracle Object Storage
 
Cloudera Enterprise Data Hub v službe Oracle Cloud Infrastructure
 
Oracle: Nasadenie databázy Oracle NoSQL v službách Oracle Cloud Infrastructure

Aplikácie pre veľké dáta v službách Oracle Cloud Infrastructure

So spoločnosťou Oracle si pre svoje veľké dáta a analytiku môžete vybrať také produkty a platformy, ktoré najviac vyhovujú vašim požiadavkám, a to v najlepšej infraštruktúre na trhu. Služba Oracle Cloud Infrastructure v partnerstve s poprednými poskytovateľmi riešení pre veľké dáta podporuje škálovateľné technológie ako Hadoop, Spark, Cassandra a ďalšie, ktoré organizáciám pomáhajú rozdeliť dátové silá a rozhodovať sa informovane na základe jednotných dát.
Prečítajte si viac o aplikáciách podporovaných v službe Oracle Cloud Infrastructure a vyskúšajte si prácu s veľkými dátami.
Pozrite si úvod k veľkým dátam s použitím služby Cloudera Hadoop v službe Oracle Cloud Infrastructure.
 
Riešením na bezproblémové nasadenie platformy MapR do služby Oracle Cloud Infrastructure je automatizácia prostredníctvom softvéru Terraform.
 
Vyskúšajte si kompletné prostredie DataStax Enterprise Graph a CQL v službách Oracle Cloud Infrastructure.
Zistite, ako možno pomocou autonómnej dátovej platformy Qubole analyzovať štruktúrované dáta prostredníctvom čiastočne štruktúrovaných dát a získať tak kľúčové obchodné informácie.
Ak potrebujete modernú podnikovú streamovaciu aplikáciu, siahnite po riešení Confluent Enterprise, ktoré môžete nasadiť do služby Oracle Cloud Infrastructure
Pre záťaže v oblasti výskumu dát využite potenciál jednotiek GPU s riešením H2O Driverless AI v službe Oracle Cloud Infrastructure
Na presun, zber a spracovanie dát v reálnom čase na ich ceste do cieľového umiestnenia použite StreamSets Data Collector v službe Oracle Cloud Infrastructure
Couchbase je natívna cloudová dátová platforma vybudovaná na technológii NoSQL, ktorú môžete nasadiť do služby Oracle Cloud Infrastructure
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud