Meet the Enterprise Cloud

Cloud experts discuss the foundations of Oracle's next generation enterprise cloud architecture.
 
 

Podnikový cloud so zárukou stability

 
Predstavte si, že môžete cloud vybudovať nanovo. Čo by sa dnes dalo urobiť lepšie? Aké príležitosti a výhody ponúkajú nové technológie a prístupy?
 
Presne tieto otázky sme si kládli pred tým, ako sme sa pustili do budovania platformy Oracle Cloud Infrastructure. Naším cieľom bolo ponúknuť podnikovým zákazníkom úplne novú koncepciu cloudu. Zamerali sme sa na bezpečnosť, maximálnu spoľahlivosť, správu nasadenia veľkých a zložitých systémov a flexibilitu, aby sme pokryli čo najširšie spektrum vašich systémových potrieb. A zároveň sa nám podarilo prekonať výkonové a cenové štandardy v odvetví.

Vysoká dostupnosť na podnikovej úrovni.

 
Dostupnosť a prístup sú neobmedzené z ľubovoľných zariadení. Od sieťového návrhu až po fyzickú konfiguráciu je vysoká dostupnosť základnou črtou služby Oracle Cloud Infrastructure. Ak už ste partnerom spoločnosti Oracle, môžete využiť tiež služby partnerského manažéra vývoja alebo partnerského architekta riešení.
 
Náš cloud nasadzujeme v oblastiach dátových centier. Vo vnútri každej oblasti sa nachádzajú aspoň tri domény dostupnosti odolné voči zlyhaniu. Každá z týchto domén dostupnosti obsahuje nezávislé dátové centrum s energetickou, tepelnou a sieťovou izoláciou. Prepojenie v sieti s nízkou latenciou a vysokou šírkou pásma umožňuje budovanie architektúr s nulovými stratami dát pre aplikácie, ako je napríklad databáza Oracle. Zároveň poskytuje vysokú dostupnosť pre technológie horizontálneho škálovania, ako je Cassandra.

Predvídateľný výkon bez blokovania

 
Sieťové prepojenie je základom každej cloudovej platformy. Zásadne ovplyvňuje výkon a zákaznícku skúsenosť.
 
Naša plochá a rýchla sieť sa vyznačuje latenciou a priepustnosťou susediacich rackov v rámci celej siete. Umožňuje tak synchrónnu replikáciu a nepretržitú prevádzku. Kapacita sietí alebo jednotiek CPU nie je prekračovaná, čo tiež umožňuje lepšie predvídať šírku pásma a výkon.
 
We interconnect Oracle Cloud Infrastructure regions with high bandwidth, fault tolerant networks achieving ≥ 99.95% reliability (≤5 packets lost in 10,000). Interconnecting regions provides consistent latency (<75ms within US and <75ms US to EU).

Maximálna flexibilita a bezpečnosť

 
Služby Oracle Cloud Infrastructure sú prvou cloudovou platformou, ktorá prenáša virtualizáciu siete a I/O blokov zo softvérového zdroja do siete, kde právom patrí.
 
Vďaka tomu budete môcť prvýkrát poskytovať skutočne elastické, samoobslužné cloudové servery typu Bare Metal, pri ktorých sa platí len za skutočné využitie. Naša infraštruktúra ďalšej generácie navyše umožní prevádzkovanie serverov Bare Metal naraz so systémom ľubovoľnej triedy – od virtuálnych počítačov až po inžinierske systémy.

Špičkový hardvér pre modernú architektúru

 
Pri zefektívňovaní dnešného podnikania už včerajší hardvér nestačí. Služby Oracle Cloud Infrastructure efektívne využívajú najnovší výpočtový ukladací priestor a priestor NVMe v rámci modernej architektúry, čo prináša:
  • Vysokú úroveň bezpečnosti vďaka fyzickej izolácii a úplnému vlastníctvu zariadenia.
  • Špičkový výkon, ktorý prekoná aj najväčšie konkurenčné typy inštancií, ideálny pri vysokom počte vstupno-výstupných operácií a veľkej záťaži.
  • Cenové výhody – viac služieb za menej peňazí.

Už žiadne tieňové IT

 
Koľko cloudov prevádzkujete? A kto má prístup k dátam?
Služby Oracle Cloud Infrastructure sa dajú usporiadať do kompartmentov, ktoré poskytujú izolované čiastkové cloudy dostupné pre rôzne divízie a projekty. Aktivity a zdroje sa dajú spravovať a regulovať podľa skupín. Každý používateľ cloudu má k dispozícii stratégie zabezpečenia a ochrany dát. V rámci každého oddelenia alebo na úrovni izolovaných jednotiek je k dispozícii podrobná fakturácia a meranie zdrojov.
 
Úlohou IT pracovníkov je vývoj softvéru umožniť, nie ho vykonávať. Každá divízia a oddelenie budú mať svoju pracovnú agendu vo vlastných cloudoch s jasne definovanými pravidlami.

Oblasti dátových centier služieb Oracle Cloud Infrastructure

 
Oblasti dátových centier služieb Oracle Cloud Infrastructure
 
 
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud