Spravujte náklady, usporiadajte zdroje a riaďte prístup do cloudových služieb

Flexibilné a výkonné riešenia riadenia služby Oracle Cloud Infrastructure umožňujú organizáciám zosúladiť a optimalizovať vlastné stratégie regulačnej správy (governance) v cloude. Vďaka službám Oracle môžete jednoducho riadiť náklady a spravovať prístup k IT zdrojom s dokonalým prehľadom.
 

Organizácia

Jednoduché používanie značiek na optimalizovanú správu cloudových zdrojov
 

Zvýšenie agility

Získavanie IT zdrojov v rámci celej organizácie je efektívnejšie
 

Bezpečnosť

Služby ponúkajú jednoduché vytváranie organizačných štruktúr a privilégií, ktoré spĺňajú bezpečnostné a prevádzkové potreby
 

Integrácia

Monitorovanie všetkých služieb Oracle Cloud Infrastructure vďaka plynulej integrácii
 

Oracle Cloud Infrastructure Governance

Oracle Cloud Infrastructure vám poskytuje nástroje na jednoduchú regulačnú správu (governance) zdrojov, správu nákladov a riadenie prístupu bez ďalších poplatkov.

Oracle Cloud Infrastructure Audit

Oracle Audit poskytuje komplexný prehľad o službách Oracle Cloud Infrastructure. Získate prístup k aktivitám vo všetkých verejných rozhraniach API vo svojom prenájme za posledných 365 dní bez ďalších poplatkov.
Automaticky sa zapisujú udalosti, ktoré sa dajú vyvolať, ukladať a analyzovať z hľadiska bezpečnosti, súladu a optimalizácie zdrojov v rámci všetkých oprávnení a kompartmentov v službách Oracle Cloud Infrastructure.

Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management

Pomocou služby Oracle Identity and Management (IAM) môžete určovať, kto bude mať prístup k vašim zdrojom v cloude, aký typ prístupu to bude a ku ktorým konkrétnym zdrojom. Zložité organizačné štruktúry a pravidlá sa dajú spravovať pomocou logických skupín používateľov a zdrojov a ľahko definovateľných stratégií.
Efektívne využívajte jeden model autentifikácie a autorizácie na bezpečné riadenie prístupu a jednoduché spravovanie IT zdrojov v rámci všetkých služieb Oracle Cloud Infrastructure.

Oracle Cloud Infrastructure Tagging

Služba Oracle Cloud Infrastructure Tagging vám umožňuje usporiadať, spravovať a ovládať cloudové zdroje pomocou definovanej organizačnej schémy.
 
Pomocou tejto služby môžete k zdrojom priradiť značky, ktoré vám ich pomôžu identifikovať alebo budú užitočné pri prevádzke. Definované značky možno kontrolovať tak, aby nedošlo k priradeniu nesprávnych značiek k zdrojom. Značky môžu tiež poskytnúť flexibilný mechanizmus zacielenia pre administratívne skripty.
 
 
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud