Oracle Global Human Resources Cloud

Podpora HR pre popredné svetové organizácie

Jedno globálne riešenie v oblasti ľudských zdrojov, ktoré vám umožní zapájať zamestnancov, zosúlaďovať bežné procesy HR a podporovať kultúru súladu s predpismi a nariadeniami.
 

Kompletné riadenie HR na globálnej, lokálnej a odvetvovej úrovni

Konsolidujte systém HRMS a nasaďte kompletné riešenie HR, ktoré budete môcť používať vo viac ako 200 krajinách, daňových príslušnostiach a odvetviach prostredníctvom jediného ľahko ovládateľného systému.
 

Zapojenie pracovnej sily

Poskytnite zamestnancom a manažérom jednoduchý a rýchly prístup k informáciám HR zo všetkých zariadení.
 

Optimalizácia organizácie

Rozsiahle organizačné zmeny môžete implementovať rýchlejšie. Efektívne využívajte kontextovú prediktívnu analytiku, ako aj modelovanie a vykazovanie dát na podporu procesu rozhodovania.
 

Nasadenie jednoduchých procesov HR

Poskytujte jednoduchú používateľskú skúsenosť na základe definícií a konfigurácií rol bez nutnosti vzdať sa niektorej funkcionality HR.
 

Zaujímavosti

Globálny systém HR vytvorený pre firmy
V tomto stručnom popise riešenia sa dozviete, ako Oracle HCM pomáha našim zákazníkom zefektívniť globálne procesy HR, pôsobiť v 200 krajinách a daňových príslušnostiach a efektívne využívať prehľady založené na dátach na prijímanie lepších rozhodnutí a optimalizáciu pracovnej sily.
Používanie HRMS v cloude umožňuje stať sa skutočným lídrom talentov
Organizácie v oblasti ľudských zdrojov chcú byť úspešné a preukázať svoju cennú a strategickú hodnotu pre ľudí a firmu.
Definujeme budúcnosť financií, HR a zásobovacieho reťazca
Konferencia Modern Business Experience kombinuje obsah konferencií Modern Finance Experience, Oracle HCM World a Modern Supply Chain Experience do jedného podujatia zameraného na poznatky v oblasti rozvoja kariéry a vytváranie sietí.
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud