Osem dôvodov, pre ktoré je Oracle ideálny partner na modernizáciu vášho podnikania

Rozhodli ste sa modernizovať svoje finančné a prevádzkové procesy pomocou cloudu. Teraz prichádza ťažká fáza – výber správneho partnera.
 
 

Plánovanie podnikových zdrojov

Zefektívnite podnikové procesy so službou Enterprise Resource Planning (ERP) Cloud. ERP Cloud Financials, Procurement, Project Portfolio Management a ďalšie služby vám umožnia zvýšiť produktivitu, znížiť náklady a zlepšiť prvky kontroly.

Najkomplexnejšie dostupné riešenie na riadenie financií s možnosťami integrácie a škálovania. Služba Oracle Financials Cloud ponúka rozsiahlu podporu pre globálne spoločnosti v rôznych odvetviach.
Zabezpečenie súladu štandardov ASC 606 a IFRS 15 so službou Revenue Management Cloud.
Oracle Accounting Hub Cloud vytvára účtovníctvo pre rôznorodé systémy a všetky ich spája do primárnej hlavnej knihy. Tá sa stane jednotným zdrojom presných dát, ktoré konzistentne podporujú účtovné stratégie a poskytujú dokonalý a okamžitý prehľad.
Moderné podnikové riešenia pre podniky zamerané na projektové riadenie vám umožňujú zachovať si prehľad a kontrolu vďaka komplexnej a integrovanej finančnej správe projektov.
Služba Project Management Cloud poskytuje moderné metódy a nástroje na realizáciu projektov, ktoré môžete prijať ako súčasť balíka cloudových služieb Oracle alebo nasadiť s existujúcimi riešeniami.
Automatizácia a spolupráca založená na sociálnej komunikácii v službe Procurement Cloud umožňuje zjednodušiť celý proces od výberu zdrojov až po zaplatenie. Zároveň si udržíte kontrolu nad nákladmi a dosiahnete vyššie marže.
Financial Reporting Compliance Cloud umožňuje optimalizáciu vnútornej kontroly v rámci aj mimo finančných procesov pomocou integrovaného riešenia, ktoré je súčasťou nasadenia služieb Oracle ERP Cloud.
Podporte prevádzkovú efektivitu a inteligentné podnikové procesy prostredníctvom osvedčených odvetvových postupov, vstavaných panelov, zostáv a metrík ERP.
Stredne veľkým organizáciám pomáha zjednodušiť zložité postupy, umožňuje rásť a odlíšiť sa od konkurencie, a to všetko s nižšími nákladmi na IT.
 
 
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud