Enterprise Performance Reporting Cloud

Nové spôsoby naratívneho vykazovania

Enterprise Performance Reporting Cloud je bezpečná, kolaboratívna a procesne orientovaná služba na definovanie, vytváranie, kontrolu a publikovanie balíkov finančných, riadiacich a regulačných zostáv.
 

Jednoduchosť

Služba prináša zjednodušenie procesov vytvárania a distribúcie zostáv.
 

Spolupráca

Súčasťou procesov je spolupráca s prispievateľmi a kontrolórmi obsahu.
 

Prístup

Pracovať môžete z mobilných zariadení aj z počítača, kedy a ako vám to vyhovuje.
 

Publikovanie

Generované finančné, riadiace a regulačné zostavy dosahujú knižnú kvalitu.
 

Zaujímavosti

Nový spôsob naratívneho vykazovania
Nové cloudové riešenia Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud umožňujú organizáciám zjednodušovať procesy interného aj externého vykazovania. Riešenie spočíva v kombinovaní dát a ich popisov v jedinom bezpečnom a kolaboratívnom prostredí.
Enterprise Performance Reporting Cloud
Enterprise Performance Reporting Cloud uplatňuje procesne orientovaný prístup k definovaniu, vytváraniu, kontrole a publikovaniu zostáv, ktorých dáta spolu s popismi sú uložené v jednom prostredí.
Oboznámte sa so službou Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Service
Cesta k efektívnej analýze podnikových výkonov vedie cez kolaboratívne a intuitívne vykazovanie
Modern Finance Experience
Softvérové roboty a sofistikované kognitívne systémy nahrádzajú manuálne úlohy. Zistite ako. 13. až 15. februára 2018 v New Yorku.
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud