Budúcnosť vzdelávania a výskumu je v cloude

Komunita v sektore vyššieho vzdelávania sa transformuje a spoločnosť Oracle už dnes poskytuje najkomplexnejšie riešenia pre akademické prostredia. Prečítajte si ďalšie informácie o cloudových riešeniach spoločnosti Oracle pre vzdelávanie a výskum.


Trendy v akademickom prostredí

Jedinečný prístup k transformácii
Prečo si pre digitálnu transformáciu vybrať spoločnosť Oracle? Je to jednoduché. Dlhodobo sme partnerom v oblasti vyššieho vzdelávania. Môžete sa spoľahnúť, že naše kompletné cloudové služby vám pomôžu zlepšiť výsledky študentov a efektivitu prevádzky.
Kompletné prostredie pre študentov
Služba Student Cloud pomáha inštitúciám predvídať potreby študentov, poskytovať študentom potrebné informácie a podporovať ich na ceste za úspechom.
Meniaca sa fiškálna realita na akademickej pôde
Spoločnosť Oracle transformuje školy a univerzity na celom svete s novými a zaujímavými cloudovými službami pre celý životný cyklus študentov a zamestnancov.
Dôležitosť výskumu
Spoločnosť Oracle radikálne zmenila možnosti výskumu založeného na dátach s novinkami v kľúčových technológiách, ako sú veľké dáta, strojové učenie, umelá inteligencia a Internet vecí.
Vysoká škola v Novom Mexiku využíva technológiu blockchain pri vystavovaní digitálnych diplomov
Každý absolvent vysokej školy Central New Mexico Community College opúšťa školu s krásnym papierovým diplomom s ozdobným písmom, farebnými pečaťami a oficiálnymi podpismi. Počas minulého leta si absolventi tieto informácie odniesli aj v inej podobe – overené a zaznamenané v blockchaine.
Vedci využívajú cloudové superpočítače pri objavoch v oblasti fyziky a medicíny
Vedci na univerzite v Cardiffe vo Walese riešia Einsteinove rovnice, ktoré opisujú, ako čierne diery obiehajú jedna druhú, než sa nakoniec zrazia a spoja. Tieto rovnice sú súčasťou prevratnej práce, ktorá viedla k niekoľkým prvým objavom slabých vĺn pochádzajúcich z obrovských zrážok pred miliardami rokov.

Odvetvové riešenia

 
Spoločnosť Oracle má bohaté skúsenosti s poskytovaním inovatívnych odvetvových riešení v cloude. Má ideálnu pozíciu na to, aby podporovala vysoké školy a univerzity vo vytváraní digitálneho akademického prostredia novej generácie, ktoré spája ľudí, procesy, veci a služby.
Odvetvové riešenie Institutional Excellence od spoločnosti Oracle umožňuje inštitúciám vyššieho vzdelávania modernizovať svoje systémy, znižovať náklady a zlepšovať prehľad o financiách a programoch.
Služba Oracle Student Cloud umožňuje inštitúciám vytvoriť nový koncept štúdia, aby mohli spĺňať moderné očakávania v celom životnom cykle študenta. Využitím správnych nástrojov dokážu inštitúcie predvídať potreby študentov, poskytovať študentom potrebné informácie a podporovať ich na ceste za úspechom.
Riešenie Researcher/Faculty IT Cloud od spoločnosti Oracle prináša výskumníkom a fakultám jednotný portál so službami infraštruktúry a cloudovej platformy, ktorý poskytuje optimálne prostredie na zhromažďovanie dát, správu, spoluprácu a analýzu.
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud