Vytvorené špeciálne pre objekty digitálnych médií

Služba Oracle DIVA Cloud ponúka inovatívne cloudové riešenia zamerané na médiá, ktoré sú založené na špičkovom softvéri spoločnosti Oracle na správu ukladacieho priestoru pre obsah. Chráňte a speňažujte svoje objekty digitálnych médií prostredníctvom rovnakého dôveryhodného softvéru, služieb a infraštruktúry, ktoré sa po celom svete využívajú na spravovanie viac ako jedného exabajtu mediálneho obsahu.
 

Ochrana digitálnych archívov

Zaistite ochranu, zabezpečenie, neporušenosť a efektívnu dostupnosť obsahu.
 

Maximalizácia hodnoty obsahu

Rozšírte možnosti využitia obsahu prostredníctvom integrácie s digitálnymi mediálnymi aplikáciami.
 

Zjednodušenie toku činností médií

Využívajte automatické ukladanie, replikovanie, prístup, transkódovanie a obnovovanie digitalizovaných objektov bez ohľadu na formát ich kódovania.
 

Podpora spolupráce

Distribuujte a spravujte obsah vo viacerých umiestneniach tak, aby prístup k nemu bol rýchly a jednoduchý.
 
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud