Dátové oblasti pre platformové a infraštruktúrne služby

 
Pokyny na výber predvolenej dátovej oblasti
 • Informácie o tom, kde sú konkrétne služby Oracle Cloud k dispozícii, nájdete v nasledujúcej tabuľke.
 • V zozname dátových oblastí, v ktorých sa poskytujú príslušné služby, vyberte oblasť, ktorá je najbližšie k používateľom služby Oracle Cloud.
 • V poznámkach v dolnej časti tejto stránky si môžete prečítať, či vo vašej krajine existujú nejaké obmedzenia alebo ďalšie pokyny súvisiace s výberom dátovej oblasti.
Planets
 
 
 
 • Dostupná
 • Nie je k dispozícii
 • Chicago - uscom-central-1a a usgov-central-1a - hodnotené pásma HIPAA. Pozrite si zoznam položiek karty univerzálnych kreditných sadzieb pre služby hodnotené pre HIPAA.
 • Ashburn - uscom-east-1a a usgov-east-1a - hodnotené pásma HIPAA. Pozrite si zoznam položiek karty univerzálnych kreditných sadzieb pre služby hodnotené pre HIPAA.
 • V prípade Číny, Hongkongu, Japonska, Južnej Kórey, Malajzie, Filipín, Thajska a Vietnamu vyberte ako predvolenú dátovú oblasť Severnú Ameriku.
 • V prípade Indie, Maldív a Pakistanu vyberte ako predvolenú dátovú oblasť región EMEA.
 • Ak počas registrácie alebo aktivácie objednávky vyberiete predvolenú dátovú oblasť, na nasadenie služby Oracle Cloud budú k dispozícii všetky dátové centrá v rámci príslušnej oblasti.
 • Dostupnosť služieb sa môže meniť. Vo všetkých dátových oblastiach nemusia byť dostupné všetky jednotky SKU služieb.
 • Táto stránka nezahŕňa dátové oblasti aplikácií Oracle Cloud.
 • Tatebayashi, Japonsko, je nezávislá dátová oblasť, ktorá využíva vlastné riadiace prvky poskytovania.
 • Pre službu Oracle CASB Cloud Service vyberte ako predvolenú dátovú oblasť Severnú Ameriku alebo región EMEA.
 • Služby dostupné v ďalších dátových oblastiach USA alebo ďalších dátových oblastiach EMEA sa poskytujú v dátových centrách tretích strán, ktoré nespravuje spoločnosť Oracle.
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud
Získajte pomoc od komunity Oracle Cloud